Splendor

© copyright Nico Kesselring SvS Splendor, Digitale bewerking Henk Kersten/Stichting Noviomagus.nl

Een historisch overzicht van een Nijmeegse fabriek die 80 jaar lang een belangrijke werkgever was voor velen, in en om Nijmegen, met handelsbetrekkingen over de hele wereld!

Op 14 november 1919 werd bij akte verleden bij notaris Vermeulen te Nijmegen de Naamloze Vennootschap "Gloeilampenfabriek Nijmegen" geboren. De productie van voornamelijk radio- en huisverlichtingslampen vond plaats in een kleine fabriek gevestigd aan de Van Gentstraat 70-74 in Nijmegen.

 

 

 

 

Hier is het allemaal begonnen. De eerste fabriek stond in de Van Gentstraat 70 - 74

De merknaam "SPLENDOR" werd pas in 1926 geïntroduceerd. "SPLENDOR" is latijns voor "schittering". Omdat de merknaam, vooral vanwege de hoogwaardige kwaliteit en een goed prijsbeleid, goed ingeburgerd raakte, besloot men de fabrieksnaam te wijzigen in NV Splendor Gloeilampenfabrieken. De reclamekleur voor SPLENDOR werd oranje.

De eerste vrachtwagens in die tijd.

Ook werd de productie uitgebreid met auto-, rijwiel- en andere miniatuurlampen, bestemd voor binnen- en buitenland. Later, rond 1967, is het verkoopassortiment uitgebreid met kerstboomlampen en kerstboomsets uit eigen productie en via inkoop zijn daaraan ook fluorescentielampen, gasontladingslampen, batterijen en armaturen toegevoegd. Die sterke groei maakte het noodzakelijk om naar een grotere locatie om te zien. Dankzij een financiële injectie van de toenmalige mededirecteur, de oorspronkelijke margarinefabrikant Anton Jurgens jr., werd in 1928 een nieuwe, moderne fabriek opgezet aan de Sint Annastraat 198 in Nijmegen.

Het SPLENDOR gebouw in 1929

 

 

 

 

 

In het register van beschermde monumenten van de Gemeente Nijmegen staat het volgende:

Hoofdgebouw van voormalige gloeilampenfabriek Splendor

Zeer breed symmetrische bakstenen gebouw van twee bouwlagen met fors overstekend geknikt pannendak. Ingangspartij monumentaal uitgevoerd als risaliet, naar boven overgaand in een met pannen gedekte toren. De ingang heeft een brede deurpartij met omlijsting van natuursteenblokken waarboven een driedelige raampartij gescheiden door smalle vlakke pilasters met natuurstenen boven - en onderdorpels en ornamentale baksteenvelden tussen de tweede en derde verdieping. De negenassige gevels aan weerszijden van de toren bevatten gelijksoortig gekoppelde raampartijen. In de terugliggende zijvleugels een variant daarvan met kleinere vensters. In de dakvlakken links en rechts een brede dakkapel met drie ramen. De gemetselde schoorstenen links en rechts hebben een koepelvormige koperen afdekking op bolpootjes. Bouwjaar: 1927.
Architect: H.A. Pothoven.
Van belang als een van de weinige voorbeelden van industriele bouwkunst van zeer hoog artistiek niveau.

Het mooie tegeltableau in de hal aldaar stamt nog uit die tijd.

De hoge kwaliteit heeft Splendor ook goed geholpen door de crisisjaren van de 2e wereldoorlog heen te komen. De concurrentie hield de ontwikkelingen bij Splendor goed in de gaten. In die moeilijke periode slaagde Philips er in bij de toenmalige directie, dhr. Van Heiningen, voet aan de grond te krijgen. Stapsgewijs ontstond een vorm van samenwerking die na jaren heeft geleid tot overname van een steeds groter gedeelte van het aandelenpakket. Met goedvinden van aandeelhouders werd in 1935 in Londen de Splendor Lamp Company opgericht met een productiecapaciteit van ca. 4 miljoen lampen.

dhr. Van Heiningen, directeur van het eerste uur.

 

Personeel van Splendor St. Annastraat

In 1939 waren in Nijmegen ongeveer 500 werk­nemers in dienst. In de oorlog werd Splendor door de bezetters onder gezag geplaatst van de Duitse gloeilampenfabriek Osram. Een geluk was dat hierdoor de Splendor­werknemers in eerste instantie vrijgesteld werden van dwangarbeid in Duitsland. Ondanks de gebrekkige grondstoffentoevoer en de export volkomen stil lag, kon de fabriek blijven produceren. Behalve de schade die werd opgelopen door de vele bombardementen op Nijmegen, is Splendor zonder al te grote kleerscheuren de oorlog uitgekomen.

Direct na de oorlog werd onder leiding van de nieuwe directeur, dhr. Kuylaars, besloten over te gaan tot grootscheepse renovatie-/uitbreiding van gebouwen en installatie van nieuwe machines. Genoemd werden onder andere de pakkerij, expeditieafdeling, schaftlokaal en lakkeerinrichting.

 

 

 

 

 

 

Dhr. Kuylaars, opvolger van van Heiningen.

 

Deze Splendor vrachtauto heeft vanaf 1949 tot medio 1960 dienst gedaan.

Vanaf 1950 groeide Splendor aanzienlijk in omvang, omzet, productieaantal en personeel. Voor het personeel werd veel georganiseerd. Uit die tijd stamt ook de oprichting van onder andere de Splendor Voetbal-, Vis- en de Schaakvereniging UVS (Uit Vrienden Samengesteld). UVS is nog altijd een bloeiende vereniging. Ook verscheen in 1948 Splendor’s eerste personeelsmededelingenblad “De Glimworm”.

Onder de nieuwe directeur, dhr. Bessem, werd samen met technisch directeur, dhr Maaskamp, in 1958 de zgn. rationalisatie doorgevoerd; technische verbeteringen werden aangebracht om hogere productie te krijgen en betere arbeidsvoorwaarden geschapen om motivatie op te krikken, etc.

 

Directieteam Splendor, v.l.n.r. Hr. J.J. Maaskamp, Hr. Jongbloed, Hr. N. Bessem en de Hr. Niesten

Gezien de enorme groei werd in 1959 begonnen met nieuwbouw van kantoorruimte, fabriek en pakkerij.

Rond 1960 lag het personeelsbestand op ca. 700 werknemers. Op de laatste dag van 1962 werd nog de 35 miljoenste huisverlichtingslamp geproduceerd. Nog altijd A1 kwaliteit.

De aandeelhouders besloten in 1964 dat de Splendor-directie, toen dhr. Jongbloed, actie zou nemen voor overname van kleine lampenfabrieken in Nederland. In de jaren daarop werden achtereenvolgens Xela Nijmegen, Graansma Autoverlichting Amersfoort, Gloeilampenfabriek Heuga Arnhem en Esco Electric Tilburg ingelijfd, terwijl later ook Sigor Wuppertal onder de Splendorvlag kwam. Dit alles schiep grote problemen tot voorraad- en merkbeheersing.

 

 

Klikt u op de foto rechts om de nieuwjaarstoespraak van dhr. Maaskamp te lezen die hij uitsprak in 1965.

 

Om ruimte te scheppen werd aan de Nieuweweg in Wijchen in 1967 een nieuw pand voor magazijn- en expeditiediensten in gebruik genomen, genaamd Interveem. Er werd in die periode gewerkt aan productrenovatie. O.a. werden kerstboomverlichting, batterijen en ook armaturen in het verkooppakket opgenomen – aanvankelijk met veel succes. Efficiency was in die tijd een sleutelwoord.

 

 

Afscheid J.J. Maaskamp, technisch directeur tot 1969.

Het 50-jarig bestaan werd in 1969 uitbundig en met veel vertrouwen voor de toekomst gevierd. In overleg met de bonden werd in 1972 overgestapt op de Philips-CAO, hetgeen o.a. een betere pensioenvoorziening inhield. Datzelfde jaar werd de organisatiestructuur gewijzigd en werd Splendor een Besloten Vennootschap (BV), met Philips als belangrijkste aandeelhouder.

Marketingmanagers van Splendor, Hr. Jongbloed en Hr. N. Kesselring, bezig met het werven van een agent voor Koeweit.

De effecten van de energiecrisis 1972-1973 gingen ook aan Splendor niet ongemerkt voorbij. Donkere wolken aan de horizon. De omzet in binnen- en buitenland liep drastisch terug. De eerste aanvraag voor een werktijdverkorting werd een feit. Dit probleem kon nog worden afgewend met speciale orders uit het Midden- Verre Oosten en Amerika. Om de financiële problemen het hoofd te bieden werd in dat jaar eveneens een beroep gedaan op het personeel. Er werd na overleg anderhalf procent salaris ingeleverd.

Bezoek van de grootste klant uit de V.S.

In 1977 wordt na bijna 60 jaar de fabricage van miniatuurlampen bij Splendor gestopt en overgebracht naar andere productiecentra. Hetzelfde gebeurde met de kaarslampengroepen, omdat uiteindelijk ook de afzet in Amerika en Canada door toenemende concurrentie vanuit het Oostblok en Verre Oosten verloren ging.

 

 

De totale ontmanteling van de fabriek aan de Sint Annastraat is per 1982 beëindigd, met alle sociale en personele consequenties van dien.

Vele honderden gasbranders, nodig voor de fabricage/De insmeltmachine, de eindfase van lampen.

De fabriek in bedrijf (1966)/De productiehal (medio 1965) 

Bovenaanzicht op een van de productielijnen (1965)

Er wordt een "NaStempelCentrum" opgezet in het Interveem in Wijchen. De verhuizing naar Wijchen van het personeel NSC plus staffuncties, administratie, logistiek, verkoop binnen- en buitenland vindt plaats in 1982. Directeur wordt dan dhr. Kolmeijer. Het heeft allemaal niet mogen baten want in 1991 werd ook het NSC opgeheven. Het einde dus van Splendors' technische gedeelte. Tegelijk werden ook de activiteiten in het buitenland gestaakt en kon de nieuwe organisatie zich in sterk afgeslankte vorm, onder leiding van dhr. Rosenbaum, later dhr. Emans, volledig richten op haar taak in de Nederlandse markt. De productenrange uit de Philipsfabrieken werd belangrijk uitgebreid. In 1994 worden zowel firma als merk in het kader van het Europese merkenbeleid van het concern omgedoopt in MAZDA Licht. Einde 2000 verlaat MAZDA voorgoed Nijmegen, Einde Splendor.

In 1979 is de Senioren Vereniging Splendor opgericht. De SVS die op dit moment nog zo'n 150 leden telt, heeft met medewerking van een van de huidige huurders van het monumentale pand aan de Sint Annastraat, JEKA BV, een mini-expositie in het pand ingericht die tijdens de Open Monumentendagen bezocht kan worden. Dat heeft tevens geleid tot de oprichting van de Vereniging Splendor Historie, die als doel heeft de naam Splendor in ere te houden. Gezamenlijk doel van beide verenigingen is te trachten de originele glas-in-lood ramen gemaakt door Heinz van Teeselingterug in de voorgevel van het gebouw aan de St. Annastraat te plaatsen.

Klik op de afzonderlijke ramen om een vergroting te zien.

Klik hier voor meer recente foto's van het Splendor gebouw.

Klik hier voor Splendor-artikelen in ons webmuseum

Voor informatie over de Senioren Vereniging Splendor kunt u contact opnemen met de voorzitter:

(2021) Rob Ontrop, Abersland 35-28, 6605 PR Wijchen , telefoon 06-12269176, e-mail rob.ontrop@gmail.com

De redactie van Noviomagus.nl dankt dhr. Nico Kesselring voor het ter beschikking stellen van alle materialen waaruit deze pagina is opgebouwd. Heeft u als bezoeker van onze website ook dergelijke materialen in huis die gebruikt kunnen worden voor een mooie historische bedrijfspresentatie, neem dan contact met ons op: Noviomagus.nl, van Trieststraat 19, 6512 CW Nijmegen, e-mail info@noviomagus.nl

© copyright: Henk Kersten/Nico Kesselring

Update juni 2008: De glas in loodramen zijn geplaatst!

Reactie 1:

Nico Beens: The web page of Nijmegen is fantastic and I have passed it on to all my relatives here in Australia. It means more to them then me for I was born in Eindhoven in 1939 but do remember a lot of Nijmegen.
My father's factory NEGLIN ( NEderlandse GLoeilamp INdustrie ) was started by him in 1924 and he was the first to manufacture the globes for the automobiles and he also made the coloured glass decorations for the xmas tree. He was doing so well that in 1929 Philips made him an offer and bought the factory from him and employed him for the rest of his life and Philips changed the name to SPLENDOR. Regretably I don't have any pictures of the factory other than the ones on the web pages which brought back many memories that my father used to talk about. My father's name was Cornelius ("KEES") Heinrich Gerard Beens, he was born in 1896 and died in Adelaide in 1962.
My father was commissioned by the Dutch and American Govt. to make a atom bomb in miniature out of glass to show the scientists the splitting of the atom and here in Australia their was a great story in the Adelaide newspaper about my father and his accomplishments. He also made a tube three inches long and four ten thousandths of an inch thick which could only be seen under a microscope. It was used to make audible the vibrations of a violin string which were inaudible in the ordinary way.
One of his great pleasures was making a complete symphony orchestra out of coloured glass and it was exhibited at the Royal Adelaide Exhibition and all around Australia.
My father worked for Philips Nijmegen till 1939 and was then sent to Philips Eindhoven to head the glass section until 1951 when he took the whole family to Australia and worked for Philips Adelaide until his death in 1962.

Sincerely,
Nico Beens.

Reactie 2:

Ben van Eldik, 13-04-2010: Een dag werken bij Splendor
Een dagje werken bij “Splendor” gaat natuurlijk terug naar de zestiger jaren toen het allemaal nog goed ging bij Splendor. Er werden daar niet alleen normaallampen gemaakt, maar ook autolampen, fietslampen en kerstboomlampjes. Er werkte in de fabriek toen nog ongeveer 600 mensen, waaronder veel jonge vrouwen. Als jonge kerel is dat wel zo prettig. Als ik dagdienst had begon mijn werk met het aansteken van de branders en het aanzetten van de machines, want om lampen te maken heb je wel vuur nodig om het glas te smelten. Bij de start van de produktie moet alles op de juiste temperatuur zijn.
Om precies 7,30 uur begint de produktie en is iedereen op zijn plaats. Mijn taak is om goed op te letten of alles in orde is. Dus het proces van het begin af te volgen. Als de eerste lampen uit de machine rollen en alles is goed gegaan, ga ik eerst materialen bestellen voor de rest van de dag. Een lamp bestaat uit een ballon, een lampvoet, kit om de lampvoet vast te smelten op de ballon, een roefel, een stengel, 2 toevoerdraden (voor de stroom) en een spiraal (die geeft licht). Als alles is besteld en de bonnen naar het magazijn zijn, dan is het even opletten geblazen. Immers we waren bezig met een partij Splendor gemerkte lampen en zouden heel snel overgaan op een ander merk (Philips). Dus dan moest er een ander stempeltje geplaatst worden. Later op de dag staat er nog een partij “Albert Heijn” op het programma. Zo blijf je lekker aan de gang.
Intussen is het al 10 uur en hoog tijd voor de schaft. De produktie wordt even stilgelegd en snel naar de kantine. Kijken of Piet (onze kantinebeheerder) lekkere soep heeft vandaag. Er waren vandaag weer wat nieuwe medewerksters binnengekomen. Ik zie een leuke rooie zitten. Daar moet ik eens kennis mee maken.
Na de pauze is het weer als vanouds. Opletten dat er niets fout gaat met de produktie en op tijd ingrijpen bij de minste of geringste afwijking. Dat vraagt uiteraard constante aandacht. Mijn baas (Nol Janssen) was een toffe peer, maar verlangde van zijn medewerkers 100% inzet en accuratesse, omdat Splendor nu eenmaal een reputatie op te houden had als leverancier van kwaliteits-producten. De afdeling was uiteraard ook verantwoordelijk om zo weinig mogelijk uitval te hebben. Ook bij Splendor ging het om de centen.
Was het eenmaal 16.30 uur, dan was het voor mij genoeg geweest. De branders gingen uit en de machines werden stilgelegd. In de goeie tijd kwam het echter ook vaak voor dat er ploegendiensten werden gedraaid. Dat moest e.e.a. worden overgedragen aan de volgende ploeg. Alles met elkaar kosten zowel het stoppen als overdragen ruim een half uur, want de rommel die produceren nu eenmaal met zich meebrengt (overal glas over de vloer) moest opgeruimd worden. Maar om 17.00 uur op de fiets naar huis. Weer een dag “Splendor” voorbij.

Reactie 3:

Albert van den Heuvel, 13-04-2010: Een werkdag bij Splendor.
Afdeling Bewaking Splendor Nijmegen bestond uit 8 personen. De diensten waren ingedeeld in 3 ploegen (vroeg/middag/nacht) plus een reservedienst. Er was een hoofdportier werkzaam in dagdienst. Het waren vol continue tijden, dus ook met zon- en feestdagen. Er was altijd iemand aanwezig.
De vroege dienst was ingedeeld van 7 tot 15 uur. De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit controle tijden van het personeel – uitgifte van sleutels – telefoonbeheer – controle van garderobes – toilet ruimtes, het inkomend verkeer, het verwijzen naar diverse afdelingen. Brandcontrole, alsmede diverse controles op in- en uitgaand verkeer, zowel van fietsstallingen, het verlenen van e.h.b.o., controle van de klokkaarten en tijd controles van absent personeel zowel van kantoor- als fabrieksmatig personeel.
Buiten normale werktijden werden er controlerondes gelopen door het gehele gebouw. Vooral bij het einde van werktijden werd er gecontroleerd op brand gevaarlijke omstandigheden, het afsluiten van buro’s , alsmede kasten en het uitgeschakeld zijn van apparatuur die niet onder spanning mogen staan. Het afsluiten van afdelingen, het aannemen van P.T.T. goederen buiten normale kantooruren, alsmede van gesprekken. In de weekends werden er buiten de algehele controle van zowel binnen- en buitenterreinen, ook speciaal gelet wel op de toen zeer grote computers. Daarop werden in de weekends namelijk werkzaamheden verricht, het z.g. ”listen”. ’s-Maandags werden die lijsten dan naar de diverse kantoorafdelingen bezorgd. Ook werd daarop dan het kaartsysteem van de tijdklokken verwerkt. In de weekends was er ook een periodieke controle op brandblussers, detectieapparatuur/leidingen, die in de benedenverdiepingen aanwezig waren. Ook werd dan de tank met vloeibare stikstof op het achterterrein gecontroleerd. Brand- en duur proeven in de diverse laboratoria, het ontsteken van diverse verlichtingen.
Ook op de “rook verboden” werd streng gecontroleerd, hoewel er ongetwijfeld slimme werknemers waren die plekjes wisten om ongestoord hun sigaretje te roken. Maar owee als ze gesnapt werden.
In de beginperiode werden de werknemers die in de avond- of nachtploegen werkten nog door de bewaking het salaris uitbetaald. Iemand van de bewaking werd ook regelmatig naar de bank op het Mariënburg meegestuurd om het geld voor de lonen- of salarissen op te halen. We werden dan begeleid door de kassier hr. Booyen of de procuratiehouder hr. Baggerman. De directieauto met chauffeur Bert van Schaick of Rien Vissers stond ons dan ter beschikking.
Ongetwijfeld heb ik wel wat vergeten, maar in grote lijnen is dit wel waar wij bewakers ons mee bezig hielden. Ik kan nog wel enige onderwerpen mondeling aanvullen, maar die heb ik niet aan het papier durven toevertrouwen.

Reactie 4:

Lies Kleevens, 29-05-2014: Ik ben een dochter van Hein Kleevens. Ons hart van mijn moeder (Betsie Graat) en mijn vader Hein dus lagen toen der tijd op de Splendor. Ik ben in 1937 geboren. Toen werkte mijn vader daar al. Hij was toen expeditiechef. Ik zijn dochter mocht hem regelmatig brood brengen.
En hij was dacht in 1952 (wij woonden toen in Brakkenstein) 25 jaar bij de Splendor. Ik weet ook nog wel, dat er groot feest was. En veel Splendor personeel en directie leden aanwezig waren.
Hij is jammer genoeg op 49 jarige leeftijd overleden aan een toen zeer zeldzame hartoperatie in Leiden. Heel de Splendor Gloeilampen Fabriek leefde mee. Tijdens zijn begrafenis 3 oktober 1959 reden wij met de begrafenisstoet langs de Splendor, al het personeel stond voor de fabriek, bij het hek, huilend. Ik als een meisje van 21 jaar herinnerd zich dat nog als de dag van gisteren.
Ook in de oorlogstijd, zaten er Engelse soldaten in de verwarmingskelder, och ik weet daarvan dat mijn vader daar weer eens naar de Splendor moest, ik mocht mee, ik kreeg een grote snee witte brood met chocolade. Het zijn zo maar een paar dingen.
Zeker kom ik naar de Splendor op de opendag. Het zal voor mij echt heel speciaal zijn. Ook met de directie Van Heiningen Heer Kuilaars, Mej van Sambeek de sociale werkster, och zoveel mensen kan ik mij nog herinneren. Ja voor ons zijn dat hele mooie tijden geweest. Die je nooit vergeet ene grote famillie. Sorry maar het moest mij van het hart. Mijn vader zou dat geweldig gevonden hebben, dat ik dit vertelt heb.
Groeten Lies Peters Kleevens, ik woon sinds 10 jaar weer in Nijmegen en kom weer met een regelmaat langs dat prachtige gebouw.
Reactie 5:

Toos Ederveen-Schepers, 13-07-2014: Ik heb van 1971 tot 1981. Bij de Splendor gewerkt in de Pakkerij. Was een leuke tijd. Heb nog foto's uit het jaar 1980. Ben weg gegaan om dat ik in Landgraaf ging wonen. groetjes Toos
Reactie 6:

Rob Ontrop, 10-09-2014: Leuk de reakties te lezen van personen die herinneringen hebben aan de Splendor Gloeilampenfabriek. De oude fabriek bestaat niet meer, maar er bestaat sinds 1979 de "Senioren Vereniging Splendor (SVS)" waar oud-medewerk(st)ers elkaar maandelijks op een woensdagmiddag enkele uurtjes treffen.
Op deze middagen organiseert de activiteitencommissie in een wijkcentrum een gezellige samenzijn met een spel of een lezing betrekking hebbende op de betreffende leeftijdscategorie, in de maanden juni en augustus wordt een buitenactiviteit georganiseerd.
Indien u interesse heeft zo'n middag, als oud-splendor medewerker, eens bij te wonen en gezellig te praten over "de goede oude tijd bij Splendor Gloeilampenfabrieken" stuur dan een mailtje , via Noviomagus, naar Rob Ontrop.
Reactie 7:

Riekie Schuurmans, 11-09-2014: ik ben RIEKIE SCHUURMANS, de dochter van FRANS SCHUURMANS, mijn vader heeft ook bij de SPLENDOR gewerkt, heeft voor zijn 25jarig dienstjubileum een klok gekregen in 1972 en de klok is er nog, als herinnering. Ook zat mijn vader bij de schaakclub en daar was hij goed in.
Over MEJ VAN SAMBEEK heb ik thuis ook weleens over gehoord, dat kan ik me nog wel herinneren.
Mijn vader is te vroeg overleden, hij is 64 jaar geworden, hij heeft ruim 34 jaar bij de SPLENDOR gewerkt, zij hebben toen een bericht in de krant geplaatst, en die heb ik nog.
Ik denk dat hij daar wel een leuke tijd heeft gehad, het is fijn dat er nog mensen zijn die er nog iets over weten.
Reactie 8:

Peter de Bruijn, 19-07-2015: Ik heb van 1971 tot 1976 bij Splendor gewerkt. In de logistiek, in een apart gebouw naast de zijingang in de Groenestraat.
Daar werkte ik op de afdeling van de heer Heyers. Met onder andere v.d. Oostenkamp, van Dijk, Klein, Misseyer, Verstegen, Fintelman.
Onze kinderen zijn in die periode geboren. We hebben erg goede herinneringen aan de Sinterklaas feesten. De saamhorigheid was er trouwens heel erg goed, als was het één grote familie.
De steeds grotere invloed van Philips had o.a. als resultaat dat het lokale systemen O.A.S. (Order administratie Splendor) werd vervangen door het systeem van Philips Licht genaamd ORFO (from order to forwarding). Met die implementatie heb ik me intensief bezig gehouden.

Inmiddels ben ik gepensioneerd, vanuit Philips.
Ik ben benieuwd wanneer de maandelijkse bijeenkomsten zijn en waar die plaats hebben.

Redactie: berichtje is doorgestuurd naar de Senioren Vereniging Splendor.
Reactie 9:

Renier Emons, 31-12-2015: Heel leuk dit te lezen. Mijn eerste contacten met Splendor waren in de 60er jaren. Een jaar of 10 daarna ben ik overgestapt naar Splendor. Dat heb ik nooit berouwd. De interactie onder het personeel was voor mij van dien aard dat Splendor personeel voor mijn gevoel familie was of tenminste clan genoten. Jammer dat het zo gelopen is, maar 't was niet anders.
Reactie 10:

Henny Janssen, 24-06-2016: Ik heb 12 jaar (1979-1991) bij Splendor gewerkt op de afdeling export o.l.v. Nic Kesselring en heb het altijd jammer gevonden dat hier een eind aan kwam. Ik zie een hoop bekende namen voorbij komen op deze site en zou graag in contact komen met de SVS.
Ik ben ook nog in het bezit van diverse artikelen waar de naam Splendor op staat en die wellicht leuk zijn voor het museum.
Reactie 11:

Betty van den Anker van Zundert, 26-08-2016: Ach ja, de Splendor. Daar heb ik ook nog erg leuke herinneringen en veel voetstappen staan. 2 jaar gewerkt daar, 1 jaar verkoop binnenland olv hr. Schouten en 1 jaar verkoop buitenland bij hr. Kesselring. De Jager was toen 1 van de directeuren. Heb daar een leuke tijd gehad, eind 1960 - begin 1970. Ik zie nog zoveel gezichten voor me, alleen de namen kan ik me niet veel meer herinneren. Enkele namen weet ik nog: Peter Kamps, hr. van Meteren, hr. Jacobs, hr. Geleinse, hr. Stappert, je had er ook "kleine Franky en Lange Harry". Die zaten altijd bij elkaar. Geweldig.....
Reactie 12:

E. Tromp, 02-01-2017: Ik heb op een beurs kerstlampjes van Splendor gekocht. Maar ik wil graag weten welk bedrijf deze lampjes verkocht zou kunnen hebben. V&D? Blokker? HEMA?
Reactie 13:

Annie Albers de Groot, 14-02-2017: Riekie Schuurmans (Reactie 7), wat leuk om dit te lezen. Ik heb 6 jaar bij de Splendor gewerkt, en toevallig op de afdeling waar jouw vader afdelingschef was. Ik kan je wel vertellen dat ik en iedereen op de afdeling hem een heel sympathiek mens vonden. Het spijt me te horen dat hij al zo vroeg overleden is. Ik heb me wel eens afgevraagd, wat zou er van hem geworden zijn? Er was nog een chef die Onderstal heette en die vonden wij niet zo aardig. Ik vind dat ik dit even moest laten weten.
Reactie 14:

Riekie Schuurmans, 14-02-2017: Hallo, Annie Albers de Groot,
ik heb het bericht gelezen en wat fijn dat je mijn vader hebt gekend,
ja hij was een hele fijne vader en om eerlijk te zijn mis ik hem tot op de dag van vandaag nog steeds.
Het Sinterklaasfeest werd op de Splendor leuk gevierd, wij hebben daar nog foto's van.
Ik wil je bedanken voor dit mooie bericht.
groetjes, Riekie Schuurmans
Reactie 15:

Gerard Damen, 15-02-2017: Betreft Reactie 4.
Ook ik ken Lieske Kleevens al jaren, nog uit de tijd dat ze op school zat bij de nonnen aan de Dobbelmanweg. Na schooltijd ging ze naar huis aan de Floraweg 146, met de tas onder haar arm.
Een oom van haar Richard Kleevens woonde in Waalwijk, hij had daar een transportbedrijf en kwam twee keer in de week in Nijmegen. Vorig jaar waren wij in Waalwijk en bezochten wij daar het graf van een oom van mij. Het eerste wat ik zag was als je het kerkhof op komt meteen links het graf van Richard Kleevens. Ik moest toen meteen aan Lieske denken.
Hein Kleevens heb ik leren kennen als een plezierige man ondanks zijn ziekte.
Reactie 16:

Rob Ontrop, 20-03-2017: E. Tromp vroeg (Reactie 12) welk bedrijf deze kerstlampjes verkocht zou hebben. Dat moet haast wel de HEMA zijn waar in de jaren '70 heel veel kerstverlichting van Splendor verkocht werd.
Reactie 17:

Piet Peters, 25-04-2017: Ik heb vanaf november 1969 tot februari 1980 gewerkt bij Splendor op de zgn. Mechanische Administratie. Tezamen met Jacques Schmidt, Hans Loen, Nelly Klomp en anderen vrouwelijke collega's. Ben nog een keer zwarte piet geweest. Ik heb warme herinneringen aan die tijd.
Ik herinner mij nog namen van andere mensen als Jan van Delst, Jan Verstegen, Theo van Aken.
Na mijn vertrek heb ik gewerkt op de Emmasingel in Eindhoven, TL-fabriek in Roosendaal en bij Philips Research wederom in Eindhoven. Nog immer werkzaam bij wat nu Philips Lighting heet en nog immer in de automatisering.
Reactie 18:

Willie de Ruijter, 13-04-2019: Mijn moeder Willie Plamont heeft vroeger ook bij de Splendor gewerkt.
Reactie 19:

Harry Driessen, 06-08-2019: Ik heb van augustus 1970 t/m augustus 1977 bij Splendor gewerkt. Fietsend over de St. Annastraat van Molenhoek naar Nijmegen zag ik de aankondiging op het Splendor-gebouw voor de open dag op 14 september as. in verband met het 100-jarig bestaan. Ga ik naar toe, dacht ik, ware het niet dat die zaterdag nu net in een week vakantie valt.
En vandaag lees ik in de krant de overlijdensadvertentie van Nico Kesselring, destijds mijn chef op de afdeling export.
Voor diegenen die op 14 september de open dag bezoeken: veel plezier!
Reactie 20:

Riekie Schuurmans, 14-08-2019: Ik wil graag bedanken voor het bericht wat ik heb gekregen, ik wist niet dat er op 14 september een open dag is van de Splendor, ik ga daar zeker naar toe samen met zijn kleinzoon, dat was zijn grote vriend.
Reactie 21:

Rob Ontrop, 26-09-2019: eerder deze maand verscheen dit artikel op Omroep Gelderland:
100 jaar Splendor gloeilampenfabriek Nijmegen:
'Het blijft een begrip'


NIJMEGEN - Het was decennialang een belangrijke werkgever in de regio: gloeilampenfabriek Splendor aan de Annastraat in Nijmegen. De fabriek sloot in 1982 de deuren, maar sinds 2006 is het gebouw een broedplaats van bedrijven. Vandaag de dag is er weer net zo veel bedrijvigheid als in de gloriejaren van de gloeilampproductie.

Zaterdag is er een open dag, omdat het dan honderd jaar geleden is dat de Splendorfabriek van start ging.
Rob Ontrop werkte van 1968 tot 1982 in het gebouw aan de Annastraat. Daar stonden voortdurend gasbranders aan voor het smelten van de lampen. In de gang van het het gebouw staan nog van die insmeltmachines. Ze zijn, zo vermeldt een plaquette, door tien man op hun plek getild.
Ontrop: 'Het gaf altijd een heerlijke warmte. De mensen die ermee werkten waren trots om op deze machines te mogen werken.'

Goed sociaal contact
In een grote fabriekshal vervolgt Rob: 'Hier stonden mensen rij aan rij te werken. Je moest het dus wel goed met elkaar kunnen vinden, maar dat ging eigenlijk altijd goed.'
Splendor zorgde dan ook voor een goede sfeer onder de collega's. Het bedrijf organiseerde verschillende activiteiten, waaronder een jaarlijks terugkerend visconcours, deelname aan de bedrijvenvoetbalcompetitie en een schaakvereniging.

De tekst gaat verder onder de video:Bedrijven staan in de rij
In 1982 stopte hier de productie van de gloeilampen, maar met name de afgelopen jaren staan bedrijven in de rij om hun intrek te nemen in het monumentale pand. Joris Joore fungeert als beheerder. 'Het is gewoon een gebouw vol karakter', zegt hij. 'Als je de deur binnenloopt, zie je ook de oude details, oude lampenmachines, oude trekspanten. Dat is wat mensen graag willen.'
Nu zitten hier IT-bedrijven, ontwerpers, een pianorestaurateur en diverse meubelmakers. Eén van hen is David van Mameren. 'Ik heb eerlijk gezegd niet in de gaten dat het een oude fabriek is. Maar ik vind het wel heel leuk dat het een bedrijfsverzamelgebouw is, waar meerdere disciplines aanwezig zijn. En ook veel conculega's. Daar heb je toch leuk contact mee.'

'Splendor blijft een begrip'
In 1982 verhuisde de fabricage van gloeilampen naar Wijchen en begin jaren negentig verdween het merk Splendor zelfs helemaal van de markt. Rob Ontrop, die als voorzitter van de Senioren Vereniging Splendor nog regelmatig over de vloer komt, is blij dat de naam Splendor toch voortleeft in het gebouw. 'Splendor blijft voor heel veel Nijmegenaren toch een begrip.'
Reactie 22:

Rob Ontrop, 15-04-2020: SPLENDOR FABRIEK op voorgevel geplaatst
Op 27 maart 2020 informeerde de beheerder van de Splendor Fabriek mij dat het pand aan de St. Annastraat haar oude vertrouwde naam terug heeft.

Reactie 23:

Peter den Boer, 21-05-2020: Ik zoek het boek "Licht in de duisternis" dat is uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Splendor (gerekend vanaf 1919). Ik heb veel gegevens en afbeeldingen van Splendor, maar dit boek nog niet.
Rob Ontrop, 25-05-2020: Je kunt voor het boek "Licht in de duisternis" met mij contact opnemen, ik heb nog een exemplaar beschikbaar.
Reactie 24:

Gerard Centen, 22-05-2020: ik heb wel eens een persoon ontmoet die werkte bij Splendor, zijn naam was Jo Steenhuis. Hij vertelde dat hij erg belangrijk was bij Splendor. Hij woonde in de Piet Heinstraat. Zijn er mensen die bij Splendor hebben gewerkt die deze man hebben gekend?
Reactie 25:

Jan van Schaick, 22-08-2021: Mijn vader heeft lang bij de Splendor in Nijmegen gewerkt in de garage. Ik mij nog voorstellen hoe wij van Nijmegen naar Malden verhuisden met de vrachtwagen van de Splendor, dat was een DAF weet ik nog. In Malden woonden enkele collega's vlak bij elkaar.
Mijn moeder (Dora) en mijn zus Joke hebben er ook gewerkt dus ligt er heel wat van de fam van Schaick bij de Splendor. Graag zou ik wat meer willen weten over hun werkverleden. lk denk dat het gaat vanaf 1940 tot 1971.
Ikzelf ben de jongste van het gezin van 9. Ik kan mij de sinterklaas nog goed voorstellen dat Mevr Sambeek langs kwam. Misschien zijn er mensen die hier iets van weten.
Reactie 26:

Hetty, 16-02-2023: Mijn oom Dhr. Nuy was portier en woonde daarboven. Ik vond het altijd prachtig daar, vooral die statige trap naar boven.
Op een avond dat mijn ouders er waren was er rumoer in het gebouw. Toen ze gingen kijken werd het gebouw in beslag genomen door de Army Service fire Engelse soldaten.
Mijn ouders kregen goed contact met de jongens, en waren later de enigen die daar mochten komen. Mijn moeder zorgde voor de jongens, en zij voor ons. Ik werd vreselijk door ze verwend. Mijn ouders, tante’s en de jongens hebben een keer voor de kinderen in de buurt St. Nicolaasfeest gegeven. Voor ieder kind een eigengemaakt kadootje, en na afloop kreeg ieder kind rijst met vanille vla te eten.
Reactie 27:

Rob Ontrop, 19-02-2023: Hetty, als redacteur van de Senioren Vereniging Splendor heb ik je artikeltje gelezen over wat zich heel lang geleden heeft afgespeeld. Ik zal het ook publiceren in het "clubblad" van de Senioren Vereniging. Mogelijk dat 90-jarigen van de vereniging zich hierover nog iets kunnen herinneren.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.