36

<- Back | Index | Next ->

36.JPG

Instituut Saint-Louis na het bombardement:

De fotograaf zocht het vervolgens iets hogerop en draaide zijn camera iets naar links. Uiterst links ziet u een van de weinige gebouwen van het instituut, die de oorlog overleefden. Het stond op de hoek van de Lange Nieuwstraat en de Oude Stadsgracht en ging in de jaren '50 alsnog tegen de vlakte.
Uiteindelijk werden alle hier zichtbare huizen gesloopt. Twee kastanjebomen, die in de tuin van het instituut stonden, bleven echter behouden. Ze vormden vanaf de jaren '60 het middelpunt van de Raadhuishof, dat op het vroegere terrein van het instituut werd aangelegd.
Ingeklemd tussen de grote kantoren van het stadhuis, de sociale dienst en de politie lag deze hof nogal achteraf. Met de aanleg van de Marikenstraat in 1999-2000 veranderde de situatie ingrijpend en nu is de Raadhuishof een modern maar intiem pleintje, waar de twee kastanjes een markante plaats innemen.
Op 11 oktober 2000 werd op de Raadhuishof een monument onthuld ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van het bombardement van 22 februari 1944. Het is een ijzeren schommel, die in het bijzonder herinnert aan de kinderen en zusters van het instituut, die toen op deze plaats omkwamen. Het monument werd ontworpen door Henk Visch.

Institute Saint-Louis after the bombardment:

The photographer next found a somewhat higher angle and turned his camera a bit to the left. To the far left, you can see one of the few buildings of the institute which survived the war. It was located on the corner of Lange Nieuwstraat and Oude Stadsgracht, and was demolished after all in the 1950s.
Eventually, all the houses seen in this picture were demolished. Two chestnut trees, standing in the garden of the institute, were preserved. From the 1960s, they formed the centre of the Raadhuishof, which was constructed at the former grounds of the institute. Stuck between the large offices of town hall, social services and police, this courtyard was somewhat out of the way. This situation changed dramatically when the Marikenstraat was constructed in 1999-2000, and now, the Raadhuishof is a modern but intimate little square, where the two chestnut trees take a prominent place. 
On October 11, 2000, a statue was unveiled on the Raadhuishof in memory of all victims of the bombardment of February 22, 1944. It is an iron swing, which especially commemorates the children and sisters of the institute, who were killed on this spot. The monument was designed by Henk Visch.


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.