123

123.jpg

St. Annastraat vanuit Fransestraat. Het aangekruiste huis heeft nummer 64. Zie ook foto 109 en 110.
Reactie 1:

Rob Essers, 28-12-2020: St. Annastraat 64 en 66


detail van RAN documentnummer F12042 (datering 1967)
uiterst links een deel van St. Annastraat 68, daarnaast 66 resp. 64

De vergunning voor het bouwen van twee huizen wordt volgens het overzicht van Verleende bouw- en hinderwetvergunningen tussen 1850 - 1900 te Nijmegen op 22 oktober 1878 verleend aan H.W. van der Waarden. Het betreft hier timmerman  Hermanus Wilhelmus van der Waarden (Nijmegen 11 juni 1830 – Nijmegen 16 september 1898). Hij is de vader van aannemer, bouwkundige en later wethouder Wijnandus Johannes Hermanus van der Waarden (Nijmegen 5 november 1860 – Nijmegen 25 september 1930).
 
De panden hadden voor 1890 de adressen St. Annalaan 1 en 2. Het waren de eerste panden aan het begin van de St. Annalaan in de kadastrale gemeente Hatert. In de periode 1890-1904 hadden deze huisnummer 10 en 12. De huidige adressen dateren uit 1905. De opmerkelijke ligging heeft te maken met de vestingwerken. Het gedeelte van de St. Annastraat op de vestinggronden (kadastrale gemeente Nijmegen, sectie B) is na 1880 aangelegd.


- links: kadastrale gemeente Hatert, sectie C, blad 1 (28 februari 1880)
- rechts: RAN documentnummer KPU-263 (datering 1889)

Op 24 oktober 1878 koopt Van der Waarden een gedeelte van perceelnummer 13 in sectie C van de kadastrale gemeente Hatert (zie akte notaris Masman). Het hoekje van perceelnummer 883 in sectie B van de kadastrale gemeente Nijmegen verwerft hij op 14 april 1885 (zie akte). Hij verkoopt de twee huizen met erf en tuin op 2 mei 1890 voor 18.000 gulden aan mr. Jan Schouten (zie akte notaris Halberstadt).
 
Advocaat Jan Schouten (Dordrecht 14 september 1845 – Hatert 10 juli 1900) is gehuwd met Hulda Ludowica Elmira Deetz (Wesel 9 februari 1847 – Nijmegen 20 augustus 1933). Op 3 mei 1886 nemen zij met hun zoon Jan Arnoldus Schouten hun intrek in het linker pand met het adres St. Annalaan 2 (vanaf 1890: St. Annalaan 12). In verband met een scheiding van tafel en bed in 1897 verhuizen moeder en zoon naar Franschestraat 73. Na de dood van Jan Schouten wordt ook het linker pand weer verhuurd.
 
Erfgenaam Jan Arnoldus Schouten verkoopt St. Annastraat 66 op 4 november 1909 via een onderhandse akte aan sigarenfabrikant Jan Lijsen (Zutphen 26 november 1864 – Velp 24 mei 1940), die het pand in 1910 ingrijpend laat verbouwen. Uit de aanvraag d.d. 21 januari 1910 van de vergunning voor het OPRICHTEN GEBOUW (21-01-1910) blijkt dat het om verbouwen gaat. De architect is Willem Hoffmann.
 
Ook St. Annastaat 64 wordt in 1910 verbouwd. In de aanvraag van de vergunning voor het OPRICHTEN GEBOUW (05-04-1910) is ook hier sprake van verbouwen. De vergunning is op 26 maart 1910 aangevraagd door H. Schouten-Deetz (Hulda Ludowica Elmira Deetz). De bouwkundige is M.C. Konings (Mattheus Cornelis Konings).
 
Foto's die gemaakt zijn voor de verbouwing, heb ik niet aangetroffen. Op de verschillende bouwtekeningen uit 1910 is te zien hoe de panden er uitgezien hebben. De beide panden waren symmetrisch en lijken op St. Annastraat 68 en 70 (bouwjaar 1878-1879). Van de laatstgenoemde panden is de voorgevel sinds de bouw niet of in ieder geval niet ingrijpend gewijzigd.


oude situatie:
- links nr 66: bouwtekening D12.381625 (aanvraag d.d. 21 januari 1910)
- rechts nr 64: bouwtekening D12.381629 (aanvraag d.d. 26 maart 1910)


nieuwe situatie:
- links nr 66: bouwtekening D12.381624 (aanvraag d.d. 21 januari 1910)
- rechts nr 64: bouwtekening D12.381629 (aanvraag d.d. 26 maart 1910)

De bovenetage van nummer 66 is voor de verbouwing in 1910 nog enigszins aangepast. Bij St. Annastraat 64 ontbreekt op de bouwtekening de zolderverdieping met het platte dak en de schuine voorkant met de dakpannen. Hiermee wordt gesuggereerd dat nummer 64 even hoog is als nummer 66. Ook op bouwtekening D12.571287 bij de vergunning voor het UITBREIDEN HOTEL-PENSION (05-04-1988) is de zolderverdieping niet afgebeeld.
 
Jan Lijsen heeft St. Annastraat 66 op 13 oktober 1922 verkocht aan aannemer Adrianus Martinus Stuij (zie akte notaris De Maret Tak). Wanneer de erven Schouten St. Annastraat 64 hebben verkocht, heb ik niet kunnen achterhalen. Al voor 1907 deed het rechterpand dienst als pension. In de periode 1907-1922 was Pension Kern op dit adres gevestigd. Daarna volgde Pension Witsch (1922-1936), waarvan de pensionhouder eind 1936 failliet ging. In 1938 heette het pension Huize Beatrix.
 
In de adresboeken uit de periode 1948-1955 staat: "Graafeijland, van P., kamerverhuurder,  St. Annastraat 64". Op 26 augustus 1964 vraagt eigenaar P. Baars, St. Annastraat 64, vergunning aan voor de verbouwing van een woonhuis, in gebruik zijnde als pension (zie vergunning UITBREIDEN WOONHUIS (04-11-1964)). De eerder genoemde vergunning voor het uitbreiden van het hotel-pension is op 29 december 1987 aangevraagd door C.M. van Hal-Vergouwen. Op bouwtekening D12.571285 staat de  naam Pension "Catharina".

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.