110

110.jpg

Zie ook foto 109 en 123.
Reactie 1:

Ron van Swelm, 15-01-2016: De hoek St. Annastraat-Stijn Buysstraat. In het 2e pand van links is nu een restaurant gevestigd en in het hoekpand was de firma Verhees gevestigd. [Redactie: nu een vestiging van Sauter Wijnen]
Reactie 2:

Ron Dodemont, 07-02-2016: Betreft het hoekpand op de Van Goorstraat en de St. Annastraat, tegenover cafe St. Anneke. Foto is genomen vanuit de Fransestraat. Hier was vroeger ook een tramhalte. Herinner mij de ritten met mijn opa met de tram naar Beek..... ! :-)
Reactie 3:

Frans Noever, 09-02-2016: In het pand op de hoek zat vroeger installatie lood en zinkwerken van de firma Leentvaar. In het pand met de pop voor het raam zat een kruidenier P Th Hendriks.
Reactie 4:

Rob Essers, 19-12-2020: De vier panden op de foto werden in 1885 gebouwd op de voormalige vestinggronden (kadastrale gemeente Nijmegen, sectie B). De zijgevel van het linkerpand lag op de grens van de kadastrale gemeente Hatert (sectie C). Op een tekening uit 1889 (RAN documentnummer KPU-263) is de grens aangegeven met een blauwe lijn. Op deze tekening staan ook de oorspronkelijke nummers 1085, 1084, 1138 en 1137 van de percelen waarop de vier woonhuizen zijn gebouwd.

G.W.J. Leentvaar kocht in 1900 het rechterpand (perceelnummer 1137) op de hoek van de van Goorstraat en in 1903 het pand ernaast (perceelnummer 1138). In 1908 zijn beide panden samengevoegd. Sindsdien is de begane grond van St. Annstraat 58 in gebruik als winkelpand; zie elders op deze site. Bij de twee andere woonhuizen is dat in 1902 (perceelnummer 1084) respectievelijk 1949/1950 (perceelnummer 1085) het geval.

De grond voor deze beide woonhuizen is in 1885 gekocht door Hillegonda Ida van de Stadt (Amsterdam 24 december 1827 - Nijmegen 1 februari 1898), de echtgenote van dr. Johannes van de Moer (Heerenveen 9 maart 1820 – Nijmegen 24 april 1887); zie akte d.d. 3 februari 1885. De vergunning voor het bouwen van twee huizen wordt volgens het overzicht van Verleende bouw- en hinderwetvergunningen tussen 1850 - 1900 te Nijmegen in 1885 verleend aan dr. J. van de Moer. De beide huizen hebben vanaf 1890 de adressen St. Annalaan 6 en 8 en blijven tot 1901 in het bezit van zijn erfgenamen.

De weduwe Van de Moer overlijdt op 1 februari 1898 op het adres St. Annalaan 8. Bij de boedelscheiding (zie akte d.d. 19 oktober 1898) worden de twee huizen en erven (perceelnummers 1084 en 1085) door de deskundigen gewaardeerd op 11.900 gulden. De beide panden worden in 1901 verkocht; zie akte d.d. 18 september 1901. Voorafgaande aan de veiling en verkoop worden deze door notaris Klaassen als volgt omschreven:
1. Een Heerenhuis met Voor- en Achtertuin, aan de St. Annalaan te Nijmegen no. 6, bevattende 5 KAMERS etc. en verhuurd tot 1 mei 1902 aan de familie Cosijn tegen f 400 per jaar.
2. Een Heerenhuis met Voor- en Achtertuin naast het vorige no. 8, bevattende 9 KAMERS etc.
Te aanvaarden dadelijk na den toeslag.
(PGNC, 1 september 1901)

St. Annalaan 6 wordt voor 4.600 gulden verkocht aan Pieter François Servaas Smits ('s-Gravenhage 19 februari 1853 – 's-Gravenhage 10 november 1936), inspecteur bij de bandwaarborgmaatschappij „de Nederlanden”, en St. Annalaan 8 voor 6.650 gulden aan bakker en winkelier Theodorus van Bergen (Gennep 19 november 1846 – Nijmegen 17 januari 1922).

nummer 58-60
In de loop van 1902 wordt het pand kennelijk verbouwd en verhuist kruidenier Hans Wiersma (Echten 29 december 1862 – Leeuwarden 21 januari 1945) van het adres van Goorstraat 32 naar St. Annalaan 6. Volgens het adresboek van 1903 woont hij op nummer 6a. Na de straatnaamwijziging van St. Annalaan in St. Annastraat (raadsbesluit d.d. 12 november 1904) krijgt de winkel huisnummer 58 en de bovenwoning huisnummer 60.

Uit een advertentie in de PGNC van 6 oktober 1906 blijkt dat H. Wiersma zijn zaak heeft overgedaan aan Willem Heukels (Zwolle 5 september 1884 – Maastricht 1 augustus 1964). In 1909 wordt een veiling en verkoop aangekondigd wegens vertrek. Het pand wordt als volgt omschreven:
Een op zeer gunstigen stand gelegen WINKELHUIS, waarin met succes een zaak in Kruidenierswaren wordt uitgeoefend, benevens BOVENHUIS met afzonderlijken opgang en Tuintje, aan de St. Annastraat 58/60 te Nijmegen, bevattende het huis: ruime Winkel, Achterkamer, Kantoor, Keuken, Kelder, 2 groote Bovenkamers en Zolder met 2 Slaapkamers; beneden met nieuwe aanleg electrische verlichting en overigens voorzien van gas- en waterleiding.
(De Gelderlander, 26 september 1909)

De veiling en verkoop op 14 en 28 oktober 1909 zijn niet doorgegaan. De zaak blijkt al op 18 oktober 1909 overgenomen te zijn door Theodorus Johannes Hendriks (Nijmegen 26 april 1880 – Nijmegen 18 november 1944). In De Gelderlander van 31 oktober 1909 staat de eerste advertentie van "Th. Hendriks Pz. - Firma Heukels". De zaak van zijn vader Peter Hendriks (Nijmegen 31 januari 1848 – Nijmegen 19 augustus 1906) is na diens dood door een jongere broer voortgezet; zie Firma Hendriks aan de Zeigelbaan. In de Naamlijst voor den telefoondienst 1915 staat nog steeds: "Hendriks Pzn., Th., fa. W. Heukels, in Kol. waren, comestibles fijne vleeschwaren". De fa. Th. Hendriks Pzn. viert in 1952 het 75-jarig bestaan; zie archieffoto GN3055.

nummer 62
Het adres St. Annalaan 8 wordt na de straatnaamwijziging (raadsbesluit d.d. 12 november 1904) gewijzigd in St. Annastraat 62. Op 3 augustus 1909 krijgt Th. van Bergen vergunning voor een verbouwing waarbij het gevelaanzicht verandert (zie bouwtekening D12.380786. Op bovenstaande foto is te zien hoe het woonhuis er in de periode 1909-1949 uitgezien heeft.

St. Annastraat 62 is tot 1949 in gebruik als woonhuis. In het adresboek van 1916 staat voor het eerst Ferdinand Agterberg (Blankenham 7 april 1860 – Nijmegen 26 oktober 1940), gep. West-Ind. ambtenaar, op dit adres vermeld. Na de dood van zijn echtgenote Maria Elisabeth Bruinier (Alkmaar 15 april 1859 – Nijmegen 25 februari 1949) is op 18 november 1949 aan G.F. Wolters vergunning verleend om het gebouw te veranderen in een slijterij. Op 24 januari 1950 wordt in het verbouwde pand slijterij en wijnhandel S.R. Bottema geopend; zie De Gelderlander, 21 januari 1950.

Archieffoto F12042 geeft een beeld van de situatie in 1967 vanaf de Fransestraat. Op 15 november 1968 is aan L.R. Portocarrero vergunning verleend voor het veranderen van de winkel op nummer 58 in een café. De slijterij op nummer 62 heeft al weer geruime tijd een woonfunctie; zie Street View (sep. 2017).
Reactie 5:

Rob Essers, 27-12-2020: Op de hiervoor staande foto 109 is ook St. Annastraat 64 te zien. Beide foto's zijn waarschijnlijk op dezelfde dag gemaakt. Het pand St. Annastraat 55 op de hoek van de Fransestraat is in 1931 verbouwd tot winkel (bouwvergunning d.d. 9 juni 1931). De beide foto's kunnen niet gemaakt zijn voor het najaar van 1931.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.