De geschiedenis van de St

Lijst van Pastoors en Kapelaans

Pastoors in de parochie St. Stephanus

1. L.F.J.M. van Riel
- benoemd 17 oktober 1921;
- “in functie getreden op den dag der kerkconsecratie 19 november 1923”;
- overleden op 29 juli 1930.

2. G.W. van der Heijden
- benoemd op 5 augustus 1930;
- in functie getreden op 13 augustus 1930;
- met emeritaat op 1 oktober 1958;
- overleden op 31 oktober 1962.

3. A.J.L. Verhoeven
- 1959 – 1962 

4. M.A.J. Raessens
- 1962 – 1979

5. J. Smits
- 1 april 1979 – 1 april 2004;
- gestorven op 23 oktober 2005;
- de plechtige uitvaart was op 28 oktober 2005.

6. Vacant
- deken R. Kerssemakers was tot 16 april 2007 administrator van de parochie van St. Stephanus. Op die datum werd het pastorale team benoemd van drie parochies in Nijmegen-Oost t.w. de Antonius van Paduaparochie, de Dominicusparochie en de Christus Koning – Stephanusparochie. Het pastorale team bestaat uit Joop Vernooij (redemptorist) en de pastoraal werkenden Annemie Herinx en Jos van de Brand.

Kapelaans in de parochie St. Stephanus

1. J. van der Sande
- benoemd op 9 november 1923 vlak voor de consecratie van de kerk tot eerste kapelaan van onze parochie;
- op 21 mei 1926 werd hij benoemd tot rector van het nieuwe R.K. Ziekenhuis St. Canisius te Nijmegen.

2. V.A.M. Sprengers 
- benoemd tot kapelaan op 14 mei 1926;
- op 29 november 1935 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie “Heikant te Tilburg;
- op 9 maart 1936 overleed hij als pastoor van die parochie.

3. A.H.P.C. van Weert
- als 2e kapelaan benoemd aan de St.Stephanus op 8 maart 1927;
- op 14 februari 1936 benoemd tot rector van Huize De Ruwenberg te St. Michielsgestel.

4. C.N. Damen
- op 29 november 1935 benoemd als opvolger van kapelaan Sprengers;
- op 6 september 1946 werd hem de parochie van de H. Gerardus Majella toegewezen;
- hij overleed echter op 7 september 1946.

5. H.C.A. Baljon
- als assistent en plaatsvervanger van kapelaan Van Weert werd hij benoemd tot kapelaan van 14 februari 1936 tot 10 augustus 1936;
- pas uit Zuid-Afrika gekomen kon hij enkele maanden als assistent fungeren.

6. A.J.L. Verhoeven
- als 2e kapelaan benoemd op 14 augustus 1936.
- werd op 16 maart 1946 benoemd tot rector van het R.K. Gezellenhuis te Eindhoven. Daarna werd hij Hoofdaalmoezenier van de Katholieke Jeugdbeweging (K.J.B.) met als standplaats ’s Gravenhage;
- werd in 1959 pastoor van de St. Stephanusparochie.

7. K.C.L.M. de Beer
- hij werd benoemd tot kapelaan als opvolger van kapelaan Verhoeven;
- in 1949 werd hij benoemd tot rector van de Eerwaarde Fraters te Tilburg.

8. L. Maas
- als opvolger van kapelaan Damen werd hij op 6 september 1946 vanuit Schaijk naar onze parochie geroepen;
- werd na zijn kapelaanschap deken in Veghel.

9. Kapelaan J. Verschuuren

10. Kapelaan Burghouts

11. Kapelaan C. Van Groningen

12. Kapelaan W. Rooijackers

13. Kapelaan van Dijk

14. Kapelaan J. van Roessel
- werd na zijn kapelaanschap pastoor van de parochie van Cosmas en Damianus te Groesbeek.

15. Pastoraal werker K. Megens 
- kreeg van de bisschop zijn zending als pastoraal werker in de parochies van Antonius van Padua en deels in de Christus Koningparochie.
- na de fusie van de parochies van Christus Koning en St. Stephanus werd hij ook werkzaam in de nieuwe paroche Christus Koning-Stephanus.

terug naar de voorpagina cq. inhoudsopgave


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.