Nijmegen in de jaren 30 van de vorige eeuw

Bilbiografie

Bent u na het bekijken van de website geЇnteresseerd geraakt in de crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw? Op deze pagina vindt u een uitgebreide lijst van studies en scripties over dit onderwerp. Variërend van hoe de crisis aan de andere kant van de oceaan tot en met de gevolgen die merkbaar waren in Nijmegen.

Internationaal  

 • Lionel C. Robbins, The Great Depression (New Brinswick 2009)
 • Gene Smiley, Rethinking the Great Depression (Chicago 2002)
 • Ben S. Bernanke, Essays on the Great Depression (Princeton 2000)
 • Charles H. Feinstein, The European Economy Between the Wars ( Oxford 1997)
 • Dietmar Rothermund, The Global Impact of the Great Depression( New York 1996)
 • William R. Garside, Capitalism in crisis: international responses to the Great Depression (Londen/New York1993)
 • Tom H. Watkins, The Great Depression: America in the 1930s ( Boston 1993)
 • Gerold Ambrosius en Willliam Hubbard. A Social and Economic History of Twentieth-Century Europe ( Cambridge 1989)
 • Michael A. Bernstein, The Great Depression, delayed recovery and economic change in America 1929-1939 (Cambridge/New York 1989)
 • Peter Temin, Lessons from the Great Depression (Massachussets 1989)
 • Frank B. Tipton en Robert Aldrich. An Economic and Social History of Europe, 1890–1939 ( Basingstoke 1987)
 • Charles P. Kindleberger, The World in Depression 1929-1939 ( Berkeley 1986)
 • Karl Brunner, The Great Depression revisited (Boston/Londen 1981)
 • Gottfried Haberler, The World Economy, Money, and the Great Depression 1919-1939 ( Washington 1976)
 • Joseph S. Davis, The world between the wars 1919-1939 (Baltimore/Londen 1975)
 • John K. Galbraith, The Great Crash 1929 ( New York 1962)

Nederland 

 • Jan Willem Drukker, Waarom de crisis hier langer duurde: over de Nederlandse economische ontwikkeling in de jaren dertig (Groningen 1990)
 • Hans Blom, Crisis, bezetting en herstel. Tien studies over Nederland 1930-1950. (Rotterdam 1989)
 • Joseph Viegen, De grote depressie, 1929-1938: oorzaken en gevolgen van de massale werkloosheid tijdens de grote economische depressie, volgens waarnemingen, beoordelingen en getuigenissen van tijdgenoten (Maastricht 1988)
 • Jan L. van Zanden, De dans om de Gouden Standaard: economisch beleid in de depressie van de jaren dertig (Amsterdam 1988)
 • Richard T. Griffiths, The Netherlands and the Gold Standard 1931-1936 ( Amsterdam 1987)
 • Alexander van Schaik, Crisis en protectie onder Colijn: over economische doelmatigheid en maatschappelijke aanvaardbaarheid van de Nederlandse handelspolitiek in de jaren dertig (Alblasserdam 1986)
 • Peter W. Klein, De jaren dertig: aspecten van de crisis en werkloosheid (Amsterdam 1979)
 • Frans A.G. Keesing, De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de evolutie van de economische overheidspolitiek 1918-1939 (Nijmegen 1978)
 • Johannes de Vries, De Nederlandse economie tijdens de jaren de twintigste eeuw: een verkenning van het meest kenmerkende (Haarlem 1977)
 • Jan Beishuizen en Evert Werkman, De magere jaren, Nederland in crisistijd 1929-1939 (Leiden 1976)
 • P. W. Klein, Depressie en beleid tijdens de jaren dertig, Kanttekeningen bij de ontwikkelingen van de Nederlandse volkshuishouding in de jaren dertig (1973)
 • Klompmaker, H., Economische evolutie in Nederland 1918-1940, in Algemene Geschiedenis der Nederlanden (editie 1958)

Nijmegen  

 • Alofs, Marijn, Zorgelijke Tijden; de Nijmeegse Vakbeweging tussen 1919 en 1942 (1986)
 • Alofs, Marijn, De katholieke en moderne vakbeweging in Nijmegen tijdens het Interbellum (1986)
 • Bleumer, J. “Al moest ik het socialisme bij de duivel halen”, een analyse van de gemeentepolitiek en het functioneren van de SDAP-afdeling te Nijmegen in de peridoe 1936-1941 (1986)
 • Boer de, K. De strijd om Nijmegen : 50 jaar coöperatieve arbeid 1897-1947 ( Nijmegen , 1947)
 • Braak S. en Vermunt J., Van Enter tot Ooysche Dijk, over crisis, armoe en werkverschaffing in Nijmegen (Nijmegen 2002)
 • Brinkhoff JMGM. en Pantus W., Nijmegen, vroeger en nu (Bussum 1983)
 • Dongelmans M. en Hemels J., Vier generaties Dobbelman (Nijmegen, 1996)
 • Elen, P. van en Peters, C. Want het apparaat moet altijd blijven... : Gelderse vakbondsleden herinneren zich crisis, bezetting en wederopbouw  (1995)
 • Gastel van, M. De SDAP-gemeentepolitiek in Nijmegen van 1927 tot 1936 (1975)
 • Huijbers, B. Maatschappelijke zorg in Nijmegen 1912-1940 (1977)
 • Kampe ten, I., Werkloosheid en werkverschaffing in de gemeente Nijmegen 1914-1939 (Nijmegen 1985)
 • Klep, Paul, De economische en sociale geschiedenis van de twintigste eeuw, in: Brabers, Jan (red.), Nijmegen: geschiedenis van de oudste stad van Nederland, deel 3: Negentiende en Twintigste eeuw (Wormer 2005)
 • Pikkemaat, Guus, Geschiedenis van Noviomagum/Nijmegen (Nijmegen, 1988)
 • Poffé Piet, De dertiger jaren: een verhaal over krisis, werkloosheid en werkverschaffing (jaar van uitgave onbekend)
 • Segers Y., Debiteuren en crediteuren, banken in Nijmegen (Nijmegen, 2002)
 • Snijders I, Werkverschaffing en werkverschaffingsarbeiders in de jaren dertig in Nijmegen (1985)
 • Steen, Margit van der, Vrouwenarbeid in crisistijd: een onderzoek naar het werk van de getrouwde vrouw in Nijmegen: 1930-1939 (1983)
 • Teitler, G. Tussen crisis en oorlog: maatschappij en krijgsmacht in de jaren '30 (1984)
 • Vries de, Johannes, Nieuw Nijmegen 1870-1970: moderne economische geschiedenis van de stad Nijmegen (Tilburg 1969)
 • Wilschut, A., De tijd van wereldoorlogen en crisis 1900-1950 (Nijmegen, 2006)

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: