Belv131.jpg

<- Back | Index | Next ->

Belv131.jpg

Reactiepagina
Reactie 1:

Annelies Nuver-Kelley, 07-04-2015: Wat schitterend deze brief. Ik ben eigenlijk op zoek naar wie er in de loop der tijden de horeca in de Belvedère geëxploiteerd hebben. Ik weet van verhalen dat er een paar over-overgrootouders in gezeten zouden hebben. De familie Hamerslag. O.a. in 1892 het jaar dat mijn overgrootmoeder geboren is. Kan iemand mij verder helpen hiermee??
Reactie 2:

Rob Essers, 08-04-2015: In de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 24 september 1853 staat in het verslag van de gemeenteraadsvergadering van 20 september 1853:
"Wordt aanteekening gemaakt in de notulen, dat de bewaarder van het bebouw de Belvedère W. van Dam, met ingang van de maand October, zijn eervol ontslag als zoodanig heeft verzocht, uit hoofde van vertrek naar Arnhem, welk verzoek zijnde toegestaan, door Burgemeester en Wethouders tot deze betrekking is benoemd en aangesteld H. Hamerslag, ingevolge de Verordening van den 20. Februarij 1852; van welke benoeming mededeeling geschiedt aan den Gemeente-Raad."

Volgens het Bevolkingsregister 1850-1860 is het adres van beide bewaarders: St. Jorisstraat, Wijk A, nr. 81. Beroep: Tapper.

In het Bevolkingsregister 1860-1870 is het adres: Belvedere, Wijk A, nr. 74. Beroep: Concierge Belvedere.

Uit het adresboek van 1868-1869 blijkt dat H. Hamerslag nog steeds "Bewaarder der Belvedère" is. Volgens het bevolkingsregister heeft de weduwe C.D.A. van Leeuwen - van Essen zijn plaats op 10 september 1869 ingenomen. In het adresboek 1878-1881 staat zij nog steeds vermeld als "Concierge Belvedère". In het adresboek 1887 staat ook haar zoon C.C. van Leeuwen vermeld als "Koffiehuishouder, Belvedère, 1". Volgens het adresboek 1892 is zijn moeder nog steeds "concierge belvedere". Zij overleed op 4 december 1893.

Uit het adresboek 1912-1913 blijkt dat de plaats van C.C. van Leeuwen is ingenomen door de "Wed. P.I.J. Nass, geb. M.A. Nas". Maria Albertina Nas (1875-1958) had in het adresboek 1940 nog hetzelfde adres als de Belvedère. Sinds 1890 is de Belvedère genummerd aan Kelfkensbosch (vanaf 1947: Kelfkensbos). Het huisnummer is in of omstreeks 1912, 1938, 1953 en 1980 gewijzigd.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: