Klokkentoren van het Dominicuscollege

Klokkentoren van het Dominicuscollege:

Het Dominicuscollege is een school met een lange historie, nauw verweven met de dominicanen in Nijmegen. Nadat de dominicanen in de Franse tijd hun geloof weer openlijk mochten belijden en in 1810 hun kerk aan de Broerstraat terugvorderden op de protestanten, stichtten zij naast de kerk een jongensschool. Met het aantal leerlingen groeide ook het schoolcomplex als kool en in de jaren ’20 van de vorige eeuw was het college een wirwar van gebouwen tussen de Broerstraat en Lange Nieuwstraat. De schoolleiding nam een rigoureuze stap: de school zou verhuizen naar Neerbosch.
Ed. Cuypers kreeg de opdracht voor het ontwerpen van een schoolgebouw met kapel aan de Dennenstraat, ter plaatse van villa en landgoed ‘De Witte Poort’. Aldus geschiedde en op 10 mei 1927 opende de nieuwe school zijn deuren.
Het aantal leerlingen nam verder toe en na de Tweede Wereldoorlog was uitbreiding noodzakelijk. In 1952-1953 kwam deze uitbreiding tot stand naar ontwerp van de architecten Van Geyn en De Groot, beiden van het bureau van Ed. Cuypers. De E-vormige uitbreiding was gebouwd in een stijl kenmerkend voor de wederopbouw: enerzijds sober en rechtlijnig, anderzijds met details als glas-in-loodvensters en kunst aan de gevels. Bovenop het gebouw, in het midden, prijkte een klokkentorentje.
Begin jaren ’90 verliet het Dominicuscollege – inmiddels een gewone middelbare school waarop vanaf 1967 ook meisjes werden toegelaten – het gebouw uit de jaren ’20. De oudbouw viel vervolgens ten prooi aan brand en vernielingen en werd later geheel gesloopt. Ook de uitbreiding uit 1953 werd afgebroken toen de school nieuwe huisvesting had aan de Energieweg. De klokkentoren van het gebouw, met erin een klok uit 1733, bleef behouden en keerde terug in het woonwijkje dat midden jaren ’90 op de plaats van het oude Dominicuscollege verrees. Het is nog altijd te vinden aan de Tjalie Robinsonstraat.

Klik hier voor enkele ansichtkaarten van het Dominicuscollege op de gastredactiepagina van Clem van der Made.

Reactie 1:

Piet van IJzendoorn, 15-04-09: Het Dominicus College was tot de jaren vijftig alleen het kleinseminarie (priester opleiding) van de Dominicanen (internaat). Daarna kwam de uitbreiding met een "gewone" school, als aanvulling op het Canisius College en verdween het seminarie vrij snel.

Reactie 2:

Reinier Ligtenberg, 14-03-2014: het Dominicus College was geen aanvulling van het Canisius College. De Jezuieten hadden hun eigen scholen en de Dominicanen eveneens.
Scholen als het Dominicus en Canisius College voorzagen in twee behoeften: opleiding tot priester en tevens opleiding voor het staatsexamen Gymnasium of Atheneum (HBS).
Door het dalend aantal priesterroepingen verdween de internaatsfunctie vrij snel begin jaren '60 en opende de school ook voor 'externen' haar deuren.

Na de nieuwbouw uit 1927 en de uitbreiding in 1954 werd in 1968 wederom een uitbreiding gerealiseerd in een carrévorm aan de Dorpsstraat (nu Energieweg). Deze drie gebouwen werden door de school en haar gebruikers aangeduid als 'oudbouw' (1927), 'middenbouw' (1954) en 'nieuwbouw' (1968).

Begin jaren '90 werd het klooster door de Dominicanen verlaten, de resterende paters verhuisden naar het Albertinum in Nijmegen of Huissen. Ook in Zwolle is nog een Dominicanenklooster.
Het klooster en de oudbouw werden volgens plan afgebroken, de kapel zou blijven staan en een nieuw woonwijkje zou eromheen gebouwd worden. Helaas werd de kapel door vernielzucht en brandstichting getroffen, zodat alleen sloop nog restte als optie.

Van de oorspronkelijke oudbouw, middenbouw of nieuwbouw restten nog slechts twee zaken: de conciergewoning aan de Tjalie Robinsonstraat en het klokkentorentje dat op de middenbouw stond. Wat ook nog rest: de cour, het gebitumineerde speelveld, is niet verwijderd in de jaren '90 door de aannemer, maar slechts met een klein grondlaagje bedekt. Bij elke graafpoging stuitten we hier op de historie.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: