vrijkun26

Grafsteen Krayenhoff

Grafsteen van baron Krayenhoff:
Cornelius Rudolphus Theodorus Krayenhoff werd op 2 juni 1758 in Nijmegen geboren als zoon van een militair ingenieur. Hij studeerde filosofie en medicijnen aan de Hoge School van Harderwijk en vestigde zich in 1782 als arts in Amsterdam. Omdat hij aanhanger was van de patriotten, moest hij deze stad in 1795 ontvluchten, maar nog hetzelfde jaar keerde hij er terug, als militair commandant van de stad.
Zijn kennis van vestingbouw, die hem als kind al door zijn vader was bijgebracht, leidde hem naar hoge functies in de genie van het leger. In 1809 werd Krayenhoff zelfs Minister van Oorlog onder koning Lodewijk Napoleon. In 1813 herwon Nederland zijn onafhankelijkheid na een periode van zo'n 19 jaar Franse bezetting. Koning Willem I benoemde Krayenhoff in 1814 tot inspecteur-generaal der Fortificaties en gaf hem de opdracht om de landsverdediging te organiseren. In 1815 kreeg hij de adellijke titel 'baron'.
Onder leiding van Krayenhoff werden vele verdedigingswerken gebouwd en vernieuwd. Zo ook in de omgeving van Nijmegen. Op de Hunnerberg werd in 1817 het fort Sterreschans gebouwd en ten noordwesten van de stad, aan de oever van de Waal, verrees in de jaren 1824-1831 een fort dat naar de baron zelf werd vernoemd: fort Krayenhoff.
In 1830 ging Krayenhoff met pensioen en keerde hij terug naar zijn geboortestad, waar hij op 24 november 1840 overleed. Hij werd begraven in een kelder in zijn 'eigen' fort. Op last van koning Willem II werd een zerk op zijn graf geplaatst.
In 1914 besloot de gemeente fort Krayenhoff af te breken. De overblijfselen van de baron werden overgebracht naar begraafplaats Rustoord aan de Postweg en de grafzerk kreeg een plaats in het eerder naar hem vernoemde parkje aan de Krayenhofflaan. Op de door een hekwerkje omringde zerk staat de volgende Latijnse tekst:

SUPREMO CONSENSU
CONDITUR HIC IN ALAE DEXTRAE
CASTRORUM NOVIOMAGENSIUM PROPUGNACULO
A FILIO EXSTRUCTO ET
A REGE GULIELMO I
FAMILIAE NOMINE DONATO
CORNELIUS RUDOLPHUS THEODORUS
BARO KRAIJENHOFF
VIR GRAVIS PRUDENS VIRTUTIS HEROICAE
CANDORIS VERE BATAVI MASCULAE ERUDITIONIS
IMMENSI LABORIS
QUI MERITIS SUIS AD
SUMMA MUNERA SUMMAQUE DIGNITATES
IN RE MILITARI ET IN RE PUBLICA
ELATUS
GLORIAM CONSECUTUS EST INVIDIA MAIOREM
ANIMAM DEO EXUVIAS TERRAE REDDIDIT
DIE XXIV MENSIS NOVEMBRIS ANNI MDCCCXL
AETATIS SUAE LXXXII.

De vertaling van de tekst luidt ongeveer als volgt:
'Volgens eenstemmig besluit ligt hier, in de rechter zijvleugel van het Nijmeegse fort in het bolwerk, dat door de zoon is opgericht en door koning Willem I is begiftigd met de naam van de familie,
Cornelius Rudolphus Theodorus Baron Kraijenhoff.
Een serieus en verstandig man met heldenmoed en ware Bataafse trouw, mannelijke ervarenheid en eindeloze arbeid, die door eigen verdiensten tot de hoogste functies en aanzienlijke posities in leger en staatsbestuur is opgeklommen.
Hij heeft een roem bereikt, die ver boven afgunst uitgaat. Hij heeft zijn ziel aan God, zijn stoffelijk omhulsel aan de aarde teruggegeven op de 24ste dag van de maand november van het jaar 1840, op 82-jarige leeftijd.'

Met dank aan Leo Nellissen!

Info Fort Krayenhoff op Noviomagus

terug

Reactie 1:

Tessa van Dinter, 12-05-2016: Ik woon vlak bij het Krayenhoffparkje.
Ik ben 9 jaar en op school hebben we het over onze wijk gehad. We hebben geleerd waar de Wolfskuil naar vernoemd is en toen ik naar huis liep dacht ik: waar zou de Krayenhofflaan naar vernoemd zijn. Nu ik dit gelezen heb weet ik het. De grafsteen heb ik ook gezien maar ik wist niet dat de naam Krayenhoff er op staat. Ik vind het leuk dat ik dit nu weet.
Tessa van Dinter, Michiel de Ruyter school groep 5/6
Reactie 2:

Henk La Croix, 12-05-2016: heel knap werk! Dit is nou echt geschiedenis.
Heb er vaak staan kijken en wist niets van deze Hr Krayenhof.
Reactie 3:

Gerard Centen, 14-05-2016: Tessa van Dinter, de naam Krayenhoff in Nijmegen: er is een laan, een fort, een kazerne, zelfs een voetbalclub met de naam Krayenhoff. De naam komt van een beroemde sterke baron uit Nijmegen.
De voetbalclub is in 1937 begonnen met deze sterke naam. Van 1937 tot 1952 speelde Krayenhoff in de Wolfskuil, het voetbalveld lag aan de Wolfkuilseweg-Oude Graafseweg, nu is dat Klimopstraat. Ik heb daar jaren nog op gevoetbald. Het veld was ook een soort fort, onneembaar voor onze tegenstanders, vooral berg op!

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: