Heydepark

Heydepark:

Het gepleisterde landhuis Heydepark aan het eind van de Heideparkseweg dateert uit de jaren ’40 van de 19de eeuw. P.M.E. Gevers Deynoot legde de symbolische eerste steen voor zijn nieuwe zomerverblijf op 25 juni, maar door een beschadiging aan de steen is niet meer te zien in welk jaar dit precies gebeurde. Het eigenlijke herenhuis bevond zich direct achter de voorgevel, terwijl het achterste deel van het diepe pand was bedoeld voor de bedienden. 
De naam Heydepark kan worden verklaard uit het feit dat het landhuis en omliggende goed toentertijd nog waren omringd door heide en bossen. Voor Gevers Deynoot, die in zijn vrije tijd landschappen schilderde en planten beschreef, was dit een ideale plek om zijn hobby te beoefenen. Nadat hij in 1860 was overleden, kwam het landgoed in bezit van Theodoor Dobbelmann, die aan de Lange Brouwerstraat in Nijmegen zeepfabriek Het Anker bestierde. De Dobbelmanns hielden het goed tot 1919. Zij lieten de voorgevel rond 1907 opsieren met de naam van het herenhuis, met motieven in jugendstil.
Joris Ivens, wiens vader goede contacten had met de familie Dobbelmann, bezocht Heydepark geregeld en nam er in 1912 (op 13-jarige leeftijd) zijn eerste film, ‘De wigwam’, op.
In 1919 kochten de broeders van Maastricht het landhuis. Nadat hun broederhuis aan het Kelfkensbos in september 1944 door het oorlogsgeweld werd verwoest, verbleven zij hier enige tijd. Tegenwoordig is Heydepark een dubbel woonhuis. Het omringende landgoed werd al in 1952 toegevoegd aan het Goffertpark.

Klik hier voor een boedelinventaris van het pand, ons opgestuurd door Robert Spanings.

terug

Reactiepagina
Reactie 1:

Rob Essers, 06-05-2014: Bovenstaande informatie bevat een aantal storende onjuistheden over Pieter Marie Eduard Gevers Deijnoot (Rotterdam 29 april 1816 - Hatert 18 mei 1860). Zie mijn reactie 10 (25-08-08) op Het Goffertpark (artikel van Cees de Vos).

Deze beroemde botanicus woonde vanaf omstreeks 1848 tot zijn dood zomer en winter op Heidepark, waar hij full time gewerkt heeft aan onder meer de Flora Batava of Afbeelding en Beschrijving van Nederlandsche Gewassen, XI. Deel. Op het titelblad van dit deel dat in 1853 in Amsterdam verscheen, staat onder zijn naam: "op Heidepark bij Nijmegen".

Kortom: geen zomerverblijf, geen y, geen hobbyschilder, geen jonkheer, geen wethouder en... nog steeds geen straatnaam!
Reactie 2:

John de Kluijs, 09-01-2016: Wie kan mij dit uitleggen?
In 1919 kochten de broeders van Maastricht het landhuis. Nadat hun broederhuis aan het Kelfkensbos in september 1944 door het oorlogsgeweld werd verwoest, verbleven zij hier enige tijd. Tegenwoordig is Heydepark een dubbel woonhuis. Het omringende landgoed werd al in 1952 toegevoegd aan het Goffertpark.
Aankoop in 1919 omdat hun broederhuis 25 jaar later werd verwoest?
Reactie 3:

Rob Essers, 12-01-2016: Het spreekt voor zich, dat er geen causaal verband is tussen de gebeurtenissen in 1944 en de aankoop in 1919. In dagblad De Tijd van 24 december 1919 stond: "NIJMEGEN, 24 Dec. Het landgoed „Heidepark” te Hatert, bij Nijmegen, is in eigendom overgegaan in handen der eerw. Broeders van Maastricht."

Uit een tekening uit 1928-1944 blijkt dat de verschillende percelen zijn samengevoegd tot één geheel (kadastrale gemeente Hatert, sectie F, perceelnummer 816). Bij de villa met huisnummer 9 staat "HEIDEPARK" met daaronder "ONTSPANNINGSHUIS BROEDERS". De boerderij ernaast heeft op de tekening huisnummer 11.

Op archieffoto F30343 (datering 1915) is het huisnummerbordje [ 9 ] zichtbaar. In de beschrijving staat de verkeerde straatnaam. Het pand heeft pas in of omstreeks 1980 een huisnummer aan de Heideparkseweg (Raadsbesluit d.d. 27 januari 1906: Heideparkscheweg). Bij de invoering van de straatgebonden huisnummering in wijk G (Hatert) in 1910 werd het pand genummerd aan de Mollenhutseweg (Raadsbesluit d.d. 27 januari 1906: Mollenhutscheweg).

Als gevolg van de straatnaamwijziging (Raadsbesluit d.d. 14 december 1955: Oude Mollenhutseweg) werd het adres per 14 januari 1956 gewijzigd in Oude Mollenhutseweg 102-102a. De boerderij had huisnummer 100. In 1978 was nummer 203 nog altijd het hoogste huisnummer van de Heideparkseweg. Voor 1984 kreeg de monumentale villa het adres Heideparkseweg 552-554. De boerderij heeft sindsdien huisnummer 550.

Op de woningkaart van adres MOLLENHUTSCHEWEG No. 9 uit de periode 1920-1946 staat vermeld "In gebruik bij Broeders Joh. de Deo". De broeders zijn doorgestreept en op een later tijdstip vervangen door "bij no. 11". De andere namen op de woningkaart zijn pas in de periode 1944-1946 toegevoegd. Dat er in deze periode ook broeders op dit adres hebben gewoond, staat niet op de woningkaart vermeld.

Ook van de adresboeken ben ik niet veel wijzer geworden. Het adres Mollenhutscheweg 9 komt voor het eerst voor in het adresboek 1910-1911. De eerstvolgende vermelding in het adresboek van 1924, is: "9 Onbewoond.". In het adresboek van 1928 staat: "9. Broeders Johannes de Deo.". In de adresboeken uit de periode 1932-1940 staat: "9. Zie No. 11". De adresboeken komen overeen met de gegevens op de woningkaart. De Broeders van Maastricht worden nergens genoemd.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: