var67

Waalbruglied

Ter gelegenheid van de opening van de Waalbrug in 1936 werd dit lied gezongen.
Klik hieronder om het stuk te beluisteren. (MIDI-omzetting: Mark van Loon)
Als het afspelen niet lukt, zijn hier de originele bestanden: mp3 (500kB) en midi (3kB)

Heeft u herinneringen bij dit lied? REAGEER, wij zijn benieuwd naar uw verhaal.

Waalbruglied

In groote waardeering opgedragen aan de stuwkracht
der commissie 1906. Den Weled. Heer C.A.P. Ivens.
Tekst: Henry Reintjes. Muziek: Simon Terpstra.
1
De strijd is gewonnen, het pleit is beslecht
Fier rijzen de pijlers omhoog
Wij zien vol bewondering op naar de brug
Bekroond door haar machtigen boog.
Thans vormt onze Waal dus geen hinderpaal meer
Voor 'tjachtende jagende snelle verkeer
De Waalbrug zoo sterk en zoo hecht als een rots
Zij is onze glorie en trots.
2
Vaarwel Zeldenrust nu, vaarwel trouwe pont
Nog eenmaal Uw daden geroemd
Voor al wat gij deed in't belang onzer stad
Wordt gij steeds met eere genoemd.
Het stadsbeeld blijft in ons geheugen bewaard
Als een van de dierbaarste plekjes op aard
Gij gaat van ons heen en komt nooit meer terug
Gij ruimde Uw plaats voor de brug.
3
Nu moeten we voorwaarts, de hand aan de ploeg
De tijd van vooruitgang breekt aan
Maar eerst aan de "negentienzes pioniers"
De rekening der eere voldaan.
Gij hebt onze stad Uwe liefde betoond
Uw werken en streven is eindelijk beloond
Het doel is bereikt en de brug is voltooid
Voor U onze driekleur ontplooid.
4
Gij Noviomagum, O roemrijke stad
De dank voor Uw krachtig beleid
Gij hebt ons na jaren van ernstig beraad
Van knellende banden bevrijd.
Wees welkom nu vreemdeling en toon metterdaad
Dat gij ook hiervan de beteekenis verstaat
De weg naar de Nijmeegsche heuvelen rug
Ligt vrij, want we hebben een brug.

Collectie Clemens Verhoeven

<<Terug

Houtsnede Eugene Lucker, cliché A.C. Verhees
Reactie 1:

Rob Reintjes, 20-07-2014: Mijn opa heeft de tekst geschreven van het waalbruglied. Helaas heb ik hem nooit mogen ontmoeten. Hij overleed op jonge leeftijd in 1956.
Hij woonde in de Madoerastraat nummer 14. Volgens mijn vader was hij een lokale dichter. Hij heeft veel geschreven.
Ben benieuwd of er een opname is van dit lied, misschien wel gezongen door mijn opa. Zijn stem heb ik ook nooit gehoord.
Reactie 2:

Henda Kloet, 01-01-2017: Er waren volgens mij twee waalbrugliederen. Ik heb nog meegezongen bij de opening van de brug, maar ik weet niet meer met welk lied..

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: