var51
Kabinetfoto Kouw

Omdat de thuisbasis van Noviomagus.nl de Jacob Canisstraat is, is onderstaande kabinetfoto ook voor ons erg interessant. Aan de oneven zijde van de Jacob Canisstraat staat tot nummer 53 niets meer van voor de oorlog overeind. Tegenwoordig vindt men er de studentenflats en enige na-oorlogse bedrijfspanden. Enige bedrijfshistorie van de Jacob Canisstraat:

Bakkerij 'De Toekomst' 1914
Bakkerij 'Werkmansbelang' 1914
Lijstenmaker JW van Herwaarden 1914 (op nr. 13)
Burger en militaire kleermakerij, Lucas, L.C (op nr. 3)
Vleeschhouwerij, Hendriks, Bertus J. (op nr. 53)
Aannemer, Grandjean, P.C.J.S. (op nr. 24)
Fruithandel, Cohen, L. (op nr. 51a)
Brandstoffenhandel Biessels, J. (op nr. 45--47)
Kleermaker H. Benda 1920 (op nr. 77)
Nieuwe Glazenwasserij (op nr. 1a-1b)
Schildersbedrijf Roelofs (op nr. 1b)
Bakkerij 'De vooruitgang' 1925
Jac Bongers Drankenhandel (na-oorlogs)

en niet te vergeten: Stichting Noviomagus.nl 2000 (op nr. 55)

Weet u trouwens wie de afgebeelde personen zijn? Wij zouden het hier graag vermelden. Mail

meer info over Kouw hier

De Jacob Canisstraat vanaf Berg en Dalseweg rond 1945. Hier staat nu de studentenflat met de overkapping van het voormalige benzinestation. Golden Apple heeft er nu zijn bedrijfsruimte.

Een advertentie van F. (Jan) Trautig uit 1955:

De kerk aan de Jacob Canisstraat vanaf de Daalseweg:

Jacob Canisstraat (oneven zijde gefotografeerd vanaf de pastorie) rond 1970:

Reactie 1:

Huub TM ter Beek: Omdat ik op zoek was naar de stamboom van mijn moeder, met de achternaam Benda kwam ik op deze bladzijde terecht, met informatie over de Jacob Canisstraat. Daar staat dat de kleermakerij van H. Benda gevestigd was op nummer 77. Dat behoeft correctie, deze was op nummer 50. Kort na de oorlog heb ik daar gelogeerd, het was het geboortehuis van mijn moeder, mijn grootvader was de genoemde kleermaker. Ik attach een foto waarop mijn grootvader te zien is, komende uit nummer 50, op de huwelijksdag van mijn ouders, 1939

Redactie: Op de website van Rob Essers kunnen we meer vinden over het ontstaan van de Jacob Canisstraat:

Jacob Canisstraat
wijk 04 Altrade; straatcode 07196
Raadsbesluit d.d. 22 februari 1896

"Jacob Canis, zoon van Dirk, vader van den H. Petrus Canisius (zie St. Canisiussingel), overleden te Nijmegen in 1543 was wetenschappelijk opvoeder der vorstenzonen aan het hof van Reinier van Lotharingen, werd minstens veertien maal als schepen en negen maal als burgemeester (1324 e.v.) herkozen.
Hij werd met verschillende belangrijke buitenlandsche zendingen belast, was een der invloedrijkste personen van zijn tijd in Gelderland, en belette door zijn krachtig optreden, dat Karel van Egmond Nijmegen aan Frankrijk verpandde. Zie Daalscheweg" (Teunissen 1933)

R. 17 Juni 1882. Bij dit besluit werd de naam Daalscheweg gegeven aan 'den nieuwen weg (thans Jacob Canisstraat) van de Berg en Dalschestraat naar de begraafplaats achter de renbaan, aansluitende aan den reeds bestaanden weg van dien naam.'
R. 6 Juni 1891. 'Het begin van den tegenwoordigen Daalscheweg van de Berg en Dalschestraat tot aan de Steenenkruisstraat' (thans Jacob Canisstraat en gedeelte Waldeck Pyrmontsingel) werd Daalschestraat genoemd.


Zoals gemeld heeft de Jacob Canisstraat in de oorlog veel schade opgelopen. Een van de slachtoffers daarvan is Christina van der Heijden. Zij is levend verbrand in haar huis, nadat dat door de Hitlerjugend in brand was gestoken op 18 september 1944.

Rinus Boers uit Den Helder vertelt een verhaal over de Protestant Christelijke school aan de Jacob Canisstraat en Jan Trautig bezorgde mij een film over de brand die deze school trof...klik hier

Op internet vond ik onlangs weer een fraaie foto van de Jacob Canisstraat van rond 1900:

Op de website van Geert Meddens vond ik onderstaande foto:

Protestant Christelijke School, Jacob Canisstraat, Nijmegen 1960

vlnr bovenste rij: Roy Beemer, Frits Grootaarts Mooijaart, Loes van Dijk, Willy van Det, Tineke van Huuksloot, Fred van Aalten, Fred Smeets, Rob Wenting, Juffrouw de Boer,
middelste rij: Wilma Schekman, Tineke Verhoef, Jan Teunissen, Wil Müller, Geert Meddens
onderste rij: Rien?, Jaap Loermans, Joop Rozema, Peter Kleij, Gerrie van Wijk, Harry Rullmann, Han Kok, Tjark Wasseur (waar ben je?), Rens Paternotte, Willie de Burger

niet op foto: Leo Loermans, Cor Martinus

In de rubriek "Zoekplaatjes, Het Archief vraagt" kwam in oktober 2006 een foto van de Jacob Canisstraat boven water. We kijken vanaf het midden van de straat, ter hoogte van de onderdoorgang (parkeerplaatsten en het voormalige schoolterrein) richting de Straalmanstraat.

Reactie 2:

Magda Linders, 22-08-2010: Hierbij een advertentieprintje van het bedrijf van mijn overgrootopa de heer F.J. Linders, hij leefde van 1894 tot 1941.

Reactie 3:

Frits Mooijaart, 27-07-2014: De klassenfoto uit 1960: ik meen mezelf te herkennen als tweede van links. De naam is dan niet Frits Grootaarts maar Frits Mooijaart. Leuk. Ik ben in de tweede klas verhuisd naar Leidschendam, dus heb mijn school elders afgemaakt. En dat de juf juffrouw de Boer heette, wist ik niet meer.
Reactie 4:

Gerard de Laak, 30-07-2014: Bij het opbouwen van de bedrijfshistorie van E.N.M.I. vond ik een aantal namen van personeelsleden die gewoond moeten hebben in de omgeving van de Berg en Dalseweg.
Hierbij gegevens van bedrijven en personen die gewoond hebben in de Jacob Canisstraat tussen 1910 en 1940 (gevonden in de Gelderlander, de datum heeft betrekking op de dag van uitgifte):
oneven zijde:
Sigarenmagazijn vh het Hoekje Jacob Canisstraat 5 J.A. Kuiper datum 07-07-1925
Maison Niemeyer dames- en herenkapper Jacob Canisstraat 7 datum 06-08-1941
A. Rompelaar behanger en stoffeerder Jacob Canisstraat 35 datum 01-04-1927
Schoenmakerij van Geelen Jacob Canisstraat 39 datum 26-08-1938
Fotografisch Atelier Optica Jacob Canisstraat 53 datum 06-06-1931
Kapsalon M. Wieck Ketteler Jacob Canisstraat 59a
Orthopedische en moderne schoenmakerij Henri Otten Jacob Canisstraat 77 datum 10-03-1924
H. Dellemijn jr. fotograaf Jacob Canisstraat 77 datum 29-05-1926
E. Bouius Jacob Canisstraat 77 was botermaker bij mijn ouders datum 05-09-1939
Eureka's bakkerijen Jacob Canisstraat 85 datum 23-10-1937
even zijde:
Th. Kersten rijwielhandelaar Jacob Canisstraat 18 datum 01-06-1940
Hendrik Roelofs behangerij-stoffeerderij Jacob Canisstraat 36 datum 28-07-1945
H. Benda jr. heren- en dameskleding Jacob Canisstraat 50 datum 08-10-1925
R.K. consultatie-bureau voor alcoholisme Jacob Canisstraat 52 datum 25-02-1954
Ch. Wijnbelt Jacob Canistraat 64 was kerkkoster in de Lutersche kerk datum 02-03-1937
E. Wijnebelt handelaar in boter en kaas was werkzaam bij mijn ouders datum 02-03-1937
Reactie 5:

Rob Essers, 31-07-2014: Op 25 juli 1938 is één kant van de straat (oneven nummers) hernummerd:
- Jacob Canisstraat 1b, 3 t/m 51: Jacob Canisstraat 11, 13 t/m 61
- Jacob Canisstraat 51a, 53-53a: Jacob Canisstraat 63, 65-67
- Jacob Canisstraat 55 t/m 85: Jacob Canisstraat 69 t/m 97

De hernummering hield verband met de verbouwing van de Kunsthandel "Sier uw Huis", gevestigd in het hoekhuis Berg en Dalscheweg 24 - Jacob Canisstraat:


Bron: De Gelderlander, 29 november 1938

Reactie 6:

Ton Leenders, 31-07-2014: Is Cor Martinus diegene die later, ongeveer in 1968, als militair naar de Mariniers is gegaan? Zijn vader was militair bij de Kon. Luchtmacht.
De familie Martinus woonde destijds in de Dunklerstraat. Dat is niet in de buurt van de Jacob Canisstraat, maar toch niet zo vreemd: de scholen in Nijmegen Oost waren in die tijd, vijftiger en zestiger jaren, overwegend RK. Wanneer Protestante ouders de kinderen op school deden, was de keuze beperkt. Daarnaast waren de verschillen binnen het Protestante geloof ook erg groot, hetgeen zijn weerslag had op de schoolkeuze!
Reactie 7:

Charles Verpoort, 08-01-2016: Op nummer 47 (nieuwbouw, het zelfde pand als van Trautig) ben ik in 1958 geboren. Mijn vader had daar Bakkerijgrondstoffenhandel 'Het Bakkershuis' gevestigd. Later heette deze 'Bicano'. Enkele jaren later werd het naastgelegen pand van de GFA handel bij betrokken. Later verhuisde dit bedrijf naar Wijchen en daarna naar Gennep. Hier verrees het landelijk toeleveringsbedrijf 'BEKO'.
Bijzonder te bedenken dat mijn opa begon met de levering van koffie en vetten.
Hiervoor had opa Verpoort in Nijmegen een sigarenfabriek. Deze fabriek ging failliet als gevolg van het vergaan van een schip met tabaksbladeren. Mijn opa had een van de eerste auto's in Nijmegen.
Ik heb goede herinneringen aan de Jacob Canisstraat. Spelen rond de scholen, de 'zandtuin' en de 'grastuin' (deze lagen naast de kleuterschool). Spelen met mijn vriendjes: Pietje, Jantje, Bertje en Keesje Mooij (van de friteszaak op de hoek met de Daalseweg).
De eerste generatie Italiaanse gastarbeiders namen hun intrek in de Jacob Canisstraat.
Foto's volgen.
Reactie 8:

Huub T.M. ter Beek, 30-10-2016: In aanvulling op mijn reactie mbt. het adres van de kleermakerij van mijn opa Benda: Inderdaad klopt het dat die in 1920 gevestigd was op nummer 77.
In 1923 verhuisde hij naar nummer 50.
Reactie 9:

Paul Broekman, 24-02-2019: Tijdens mijn zoektocht naar mijn familie, kwam ik door de adresboeken van Nijmegen terecht in de Jacob Canisstraat.
Ik wist al dat hier een huis stond behorend tot een oom van mij, een broer van mijn vader. Op 17-2-1938 schreef die oom die pas uit Indië was teruggekeerd aan mijn vader, wanneer hij ging trouwen en of hij ook naar Indië zou gaan, want dan kon hij het bovenhuis in deze straat op nummer 15 verhuren.
In de adresboeken van 1936, 1938 stuitte ik echter op het nummer 5. Ik kwam erachter dat sinds 25-7-1938 een hernummering had plaatsgevonden. Rob Essers heeft mij hierop gewezen in zijn stratenplan van Nijmegen, anders werd ik op het verkeerde been gezet!
Mijn vader heeft daar een tijdje gewoond tot de oorlog uitbrak. Hij is hier getrouwd. Helaas vond hij dat het hier niet meer veilig was en verkaste naar Den Haag rond 1940.
In 1944 is door de bommenregen van onze vrienden het huis weggevaagd. Op deze plek staat nu een lelijk studentencomplex, het eerste van Nijmegen las ik.
Gelukkig is mijn vader hier niet in de oorlog blijven wonen, anders zou ik er niet zijn geweest!
In 1942 heeft hij een pas gebouwde woning in de Beemdstraat betrokken, nadat hij uit Den Haag was vertrokken.
Een vraag blijft spelen in mijn hoofd hoe dat huis eruit heeft gezien. De overkant van de Jacob Canisstraat is bespaard gebleven. Misschien had het verwoeste huis gelijkenis met die aan de andere zijde.
Wie kan mij wegwijs maken?
Reactie 10:

Rob Essers, 25-02-2019: @Paul Broekman (reactie 9). Hierboven staat één foto die ook terug te vinden is bij de beeldbank van het Regionaal Archief Nijmegen (documentnummer F69662) met de datering 26/3/1944. Aan de rechterzijde zijn de oneven huisnummers te zien.

Het hoekpand (bouwjaar 1938) had huisnummer 1, 3 en 5. Om de hoek op het adres Berg en Dalscheweg 24 was de kunsthandel "Sier uw Huis" gevestigd. Naast de nieuwbouw stond een smal pand met huisnummer 11. Het is te herkennen aan de lagere dakgoot. Voor de hernummering op 25 juli 1938 had dit pand huisnummer 1b. Na nummer 11 volgen twee panden die elkaars spiegelbeeld zijn met de huisnummer 13-15 en 17-19. Ik neem aan dat de bovenwoning van het linkerpand huisnummer 15 had. Op de woningkaart 1920-1946 is te zien dat dit pand voor de hernummering huisnummer 5 had. De familienaam Broekman staat vier maal op deze kaart vermeld.

Op welke wijze de panden in de Jacob Canisstraat (oneven nummers) bij de bevrijding van Nijmegen zijn verwoest, is mij niet helemaal duidelijk. Ik ken alleen foto's van verwoeste panden aan de overzijde (even nummers), zie bv RAN F68521. Zo te zien ging het hierbij niet om brandstichting, maar om beschietingen. De Jacob Canisstraat staat wel in het overzicht van straten die in brand gestoken zouden zijn. "De veelbelovende Duitse jeugd maakt zich vooral „verdienstelijk” door brandstichting met phosphor. Hele stadswijken gaan geheel of gedeeltelijk in vlammen op" (Storm over Nijmegen).
Reactie 11:

Paul Broekman, 25-02-2019: Ik moet Rob Essers zeer bedanken voor de uitgebreide informatie.
Overigens komt mij die foto bekend voor tijdens mijn onderzoek in de Jacob Canisstraat. Alleen wist ik niet hoe ik die moest interpreteren.
Reactie 12:

Wasseur, 28-06-2020: Tjark (schoolfoto) is in 2003 overleden.
Reactie 13:

Willeke van Det, 05-12-2020: Bij de klassenfoto uit 1960: ik vond nog een foto van een schoolreisje (naar de Efteling) van de zelfde lichting. Hierop wel Cor Martinus. Ik weet niet uit welk jaar deze foto is, maar het zal een deel van de derde en vierde klas zijn, dus 1962/63?

Volgens mijn onderschrift uit die tijd:
Boven: Cor Martinus, ik (Willy van Det), mijnheer van Vuuren, Henk Wierbos.
Daaronder: Willy de Bueger, Marijke Wintering, Tineke Hofs, Elly Wessel, Trudy Martinus.
Onderaan: Ineke van de Wetering en Tineke Verhoef.
Reactie 14:

Mieke Gosselink, 26-02-2022: In een notarisakte van 03-01-1918 waar de overgrootvader van mijn kinderen staat vermeld als B.A. Gosseling gaat het over een herenhuis aan de Berg en Dalscheweg nr 24 /hoek Jacob Canisstraat als koop 1, en als koop 2 Opstal Fabrieksgebouw Jacob Canisstraat 1. Ik ben erg benieuwd om wat voor een fabrieksgebouw het gaat. Wellicht komen we samen een stukje verder.
Reactie 15:

Rob Essers, 28-02-2022: @Mieke Gosselink (reactie 14) - Bij De biergeschiedenis van Nijmegen (reactie 2) staat dat "Het BOUWEN van een BIERBROUWERIJ met MOUTERIJ, WOONHUIS, STAL enz." op 21 september 1887 namens de heer JOS. LAANE te Maastricht door architect A. van den Boogaard werd aanbesteed. Het adres Berg en Dalsche straat 2 werd in 1895 gewijzigd in Berg en Dalsche straat 35. De laatste wijziging in Berg en Dalsche weg 24 vond plaats in 1905. Na het faillissement van bierbrouwer Laane werd het pand in 1911 eigendom van Maurits Drukker en Aaron Glaser.
Reactie 16:

Ria Cornelissen-Jaspers, 08-09-2022: ik ben geboren op 29 Juli 1944 in de Jacob Canisstraat 47 te Nijmegen. Mijn vader J. Jaspers had daar samen met mijn moeder J. Brouwers een melkzaak, die met het bombardement vernietigd was. Mijn vader was eerder getroffen tijdens het rondbrengen van melk e.d. bij klanten met de bakfiets door een granaatscherf en naar het Canisiusziekenhuis gebracht alwaar geopereerd.
Reactie 17:

Rob Essers, 11-09-2022: @Ria Cornelissen-Jaspers (reactie 16) - Jacob Canisstraat 47 behoort tot de panden die bij de bevrijding van Nijmegen in de periode 17-21 september 1944 verloren gingen. Op de woningkaart 1920-1946 staat: "totaal verwoest". Melkslijter J. Jaspers is hier in of omstreeks 1937 komen wonen. Het huisnummer is op 25 juli 1938 gewijzigd. Wanneer werd hij door een granaatscherf getroffen? De zogenaamde 'granatentijd' begon op 22 september 1944. De laatste granaat viel op 17 maart 1945.
Reactie 18:

Ria Cornelissen-Jaspers, 12-09-2022: Ik heb uit de verhalen van mijn ouders begrepen dat mijn vader in de buurt was van het station tijdens dat bombardement en toen getroffen werd door een granaatscherf. Bij het bombardement waarbij woonhuis en winkel waren vernietigd was ik 6 weken oud. Mijn vader heeft daarna niet meer kunnen werken, invalide verklaard, en mijn ouders leefden van de steun zoals dat toen heette. Mijn broer en ik zijn een paar keer mee gemogen op kamp door de stichting van het vierde prinsen kind, omdat mijn vader oorlogsslachtoffer was.

Redactie: hartelijk dank voor de toelichting.  De verwarring zat hem waarschijnlijk in de termen bom/granaat. Op 22 februari 1944 vielen bommen bij het station, in het najaar werd de meeste schade veroorzaakt door granaten (en door brandstichting).
Zijn er foto's bewaard van het winkelhuis in de Jacob Canisstraat?  Op RAN F21616 gaat het grotendeels schuil achter een boom: 


detail van RAN F21616 (datering: 1930)

Reactie 19:

Ria Cornelissen-Jaspers, 19-10-2022: Ik stuur hierbij een foto van mijn vader bij zijn Melkhandel.

Reactie 20:

Charles Verpoort, 06-12-2022: Vanaf Jacob Canisstraat nummer 49 (Firma Trautig) richting Berg en Dalseweg was alles opnieuw opgebouwd. Mijn vader had op nummer 47 een Grossierderij in Bakkerijgrondstoffen "Het Bakkershuis". Mijn slaapkamer was recht tegenover de toegangspoort van de lagere school. Zie ook andere meldingen op deze site.
Reactie 21:

Claudia, 22-06-2023: Mijn stiefzoon woont sinds kort in de studentenflat. Ik ben erg benieuwd of deze flats zoals hij zegt voor studenten zijn gebouwd of dat ze ooit een ander doel dienden? Alvast hartelijk bedankt!!
Reactie 22:

Charles Verpoort, 28-06-2023: @Claudia: Deze flats zijn rond 1968 specifiek voor studenten gebouwd.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.