var435

St. Catharina diploma

Hier een kopie van het schooldiploma (voor Elisabeth Thijssen) van de R.K. School St. Catharina uit 1938. Het adres van de school is Hezelstraat 20, bij de huidige nummering is dit het pand op de hoek van de Begijnenstraat, het pand ziet er echter niet uit alsof daar ooit een school in geweest. Was de nummering in de jaren dertig anders? Waar was die bewuste Catharinaschool? Wie helpt?

Collectie: Th. Willems.

Elders op onze site staat een klassenfoto van de Catharina-Fröbelschool.

Heeft u herinneringen aan deze school? Laat het ons weten, wij zijn benieuwd naar uw verhaal.

Reactie 1:

14-11-2009: Theo Phoelich heeft een identiek drukwerk voor Sophia Elizabeth Kuilman, 31 juli 1934 uitgereikt door zuster Emerentiana. Het is blijkens de sticker op de achterzijde ingelijst door de firma Joh. Baijer, Korte Hezelstraat 13.

Reactie 2:

Rob Essers, 17-11-2009: In De Gelderlander van 3 november 1931 (pagina 6) stuitte ik op de
"Catharina-school van de Doddendaal" en op 31 augustus 1935 (pagina 11) is sprake van de "St. Catharina-school (ingang Hezelstraat)". De "school Doddendaal St. Catharina" wordt ook genoemd in de krant van 5 september 1938 (pagina 10).

Het betreft hier een school van "de Eerw. Zusters op den Doddendaal". Dat de ingang zich bij Hezelstraat 20 bevond, lijkt mij onwaarschijnlijk. Doddendaal ligt aan de oneven kant van de Lange Hezelstraat. Voor zover ik weet, is de huisnummering nooit gewijzigd.

De R.K. Meisjeschool St. Catharina aan de Doddendaal ging bij het bombardement van 22 februari 1944 geheel verloren. Dat blijkt uit bijgevoegd het krantenbericht van 31 maart 1948. Het is mij echter niet duidelijk waar die (verwoeste) school stond en hoe je daar vanuit de Hezelstraat kwam.

Het diploma van Sophia Elizabeth Kuilman uit 1935 is volgens mij NIET ingelijst door de firma Joh. Baijer, Korte Hezelstraat 13. De straat heette sinds 1921 officieel: Stikke Hezelstraat (Raadsbesluit d.d. 2 februari 1921). In 1925 adverteerde hij al met het juiste adres. Ik ga ervan uit dat een bestaande lijst hergebruikt is. Misschien zit het originele plaatje er nog wel onder...

Reactie 3:

Rob Essers, 19-11-2009: Van het raadsplegen van een aantal adressenboeken ben ik iets wijzer geworden... In het Algemeen Adresboek 1926 staat:

"R.K. Bewaar- en Leerschool voor meisjes
Doddendaal, Jodenberg en Bethlehem
onder bestuur van de Liefdezusters uit Tilburg
(zowel fröbel- als lager onderwijs)
Hoofd der Bewaarschool Doddendaal 8, Mej. M.H. Arens."

In 1926 is het Zusterhuis op Doddendaal 6-8, gevestigd en de Zusterschool op Doddendaal 8a. Op huisnummer 10 zit het St. Annagesticht en op nummer 12 het R.K. Weeshuis. De huisnummering verandert na de nieuwbouw van Huize St. Anna aan de Groesbeekseweg waarvoor de eerste steen is gelegd in 1926.

In het adresboek van 1932 staat bij Bijzondere scholen voor L.O.:
"10. van 't R.K. Par. Armbestuur (Catharinaschool) a/d Doddendaal."
Na de hernummering is het Zusterhuis op Doddendaal 14-16 gevestigd. Bij Doddendaal 18, 20, 22 en 24 staat "Zusterschool". Het R.K. Weeshuis heeft het adres Doddendaal 26 gekregen.

(Bron: RAN)

In het Algemeen Adresboek 1940 staan vermeld:
- Liefdesgesticht der Zusters van O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, Doddendaal 14-16;
- St. Catharinabewaarschool, Doddendaal 16;
- H. Hartschool, Doddendaal 18;
- R.K. Weeshuis Doddendaal 26.

De R.K. School Sint Catharina en het bijbehorende adres heb ik niet terug kunnen vinden. De school was vermoedelijk gevestigd in het voormalige St. Annagesticht. Mogelijk behoort huisnummer 20 op de diploma's bij de straatnaam Doddendaal.

Ik neem aan dat de school vanaf de Lange Hezelstraat bereikbaar was via de Jodenberg, maar dat men sprak over de "ingang Hezelstraat" (zie ook De Gelderlander, 5 september 1938, p. 10). Een minder voor de hand liggende mogelijkheid is dat slager C.W. Oijen, Lange Hezelstraat 20, in het schoolbestuur zat en de diploma's heeft laten drukken met zijn eigen adres.

Reactie 4:

Willemien Wannet, 21-07-2017: Klopt, de ingang van de bewaarschool ging via de Jodenberg, ik ben er zelf naar school gegaan in 1948.
Reactie 5:

Monic Kohlen, 10-07-2018: Mijn moeder van nu bijna 98 heeft in de jaren 20 op de Catharinaschool op de lagere school gezeten. Ze vroeg zich af of het gebouw nog bestond. Toen ik bovenstaande voorlas en de naam zr Emerentiana viel zei ze: ’Oh dat was de hoofdzuster, en zr Gijsberta deed alleen de poort open enzo, die stond niet voor de klas.’
Dus als jullie nog vragen hebben, leg ik ze graag aan haar voor!
Reactie 6:

Edwin Wannet, 13-07-2018: Wellicht kan dit kadasterkaartje inzicht geven: tussen het bureau en de drukkerij van De Gelderlander loopt een doorgang (met potlood beschreven als "ingang naar school"), kadasternummer 6671, hier eindigend met nr. 20 (lijkt mij Hessenberg).


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: