Tollath & Co

Van Ritzo Holtman, redacteur van Meten & Wegen, kregen we de volgende informatie opgestuurd. Meer info over weegapparatuur vindt u op de website: www.gmvv.org

Heeft u herinneringen aan dit item? Laat het ons weten, wij maken graag gebruik van uw verhaal.

Reactie 1:

Hans Kersten, 08-11-2015: Het was leuk het drukwerk van Tollath en Co te vinden. Voor mij is het speciaal omdat ik de laatste magazijnchef ben geweest bij Tollath. Ik heb bij Driessen in de Hezelstraat van sept. 1959 tot augustus 1964 gewerkt. Eerst als winkelbediende bij Driessen en later als magazijnchef bij Tollath. De directie van Tollatth was de heer Driessen. Aan dat dienstverband heb ik goede herinneringen.
Het pand Glashuis 6 bestaat nog. Enige tijd geleden ben ik er nog in geweest om nog eens te zien waar ik gewerkt had. Voor de oorlog zat in dat pand een stalhouderij, naar ik meen van Jans(s)en of Jansen Ederveen. Ten tijde dat ik daar werkte zaten de voederbakken er nog in. Of dat nog zo is weet ik niet zeker. Glashuis 6 is het pand waar al die vogelhuisjes tegen de zijmuur hangen.
Met groeten, Hans Kersten
Reactie 2:

Rob Essers, 11-11-2015: Helaas geeft Hans Kersten in zijn reactie niet aan om welke heer Driessen het gaat en wat de naam Tollath betekent. Is het een familienaam of een acroniem? Ik ben de naam zonder & Co. voor het eerst tegengekomen in het adresboek van 1926.

1926: Tollath, agentuurhandel, Graafscheweg 40, [tel.] 2350.
1928: Tollath, agentuurhandel, Ubbergscheveldweg 43.

Op de genoemde adressen woont A.A.J. (Antoon) Driessen die in het adresboek vermeld staat als "directeur Industr. Handelsonderneming". Dezelfde functie staat bij zijn broer A.F.T. (Albert) Driessen vermeld. Zij zijn beide directeur van de N.V. Industrieele Handelsonderneming v/h G.F.A. Driessen, te Nijmegen. De statuten van deze naamloze vennootschap staan in 1926 in een bijvoegsel bij Staats-Courant nr. 4 (bron: Het Vaderland, 8 januari 1926)
Antonius Albertus Johannes Driessen, geb. Nijmegen 4 dec. 1897, Maastricht 26 maart 1962, zn. van Godefridus Franciscus Albertus en Everdina Wennekes, tr. 1e Kempen (Rijnland) 2 sept. 1919 (echtsch. uitgespr. Arnhem 26 mei 1932) Wilhelmine Josephine Maria Berger, geb. Kempen (Rijnland) 12 mei 1900, dr. van Victor Wilhelm en Elisabeth Godefrida Hubertina Custers; zij hertr. Arnhem 17 aug. 1934 Gerard Lodewijk Pilger; tr. 2e na 1932 Ida Pillon.

Albertus Floris Theodorus Driessen, geb. Nijmegen 13 juli 1899, 's-Gravenhage 10 maart 1981, zn. van Godefridus Franciscus Albertus en Everdina Wennekes, tr. Wenen 14 sept. 1927 Stephanie Louise Brodner, geb. 2 jan. 1906, 's-Gravenhage 2002, dr. van Johann en Amalia Holstein.

Albert Driessen is op 16 mei 1930 naar 's-Gravenhage verhuisd. Ook de echtscheiding van Antoon Driessen, "koopman, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen het Koninkrijk" is op 15 november 1932 in 's-Gravenhage ingeschreven. Vanaf 14 november 1931 woont Albert Driesen op het adres Stevinstraat 320, 's-Gravenhage. In de Naamlijst voor den interlocalen telefoondienst 1935 staat:

Tollath & Co. Importers, Stevinstr. 320 556552

Op 22 februari 1934 spreekt de Rechtbank Arnhem het faillissement uit van de "N.V. Industrieele Handelsonderneming v.h. G.F.A. Driessen, Lange Hezelstraat 54, Nijmegen." (bron: Nieuwe Tilburgsche Courant, 26 februari 1934)
Albert Driesen verhuist op 17 mei 1935 naar de Paul Krugerlaan (nummer 11), maar op 7 november 1935 verlaat hij 's-Gravenhage en vestigt hij zich op het adres Piet Heinlaan 6 in Velp. In de Naamlijst voor de voor den interlocalen telefoondienst 1936, 1938 en 1939 staat:

Tollath & Co. Gen. Importers, Piet Heinl. 6 3388

In de Arnhemsche Courant van 21 september 1940 wordt door Tollath & Co. in Velp een "Typiste gevraagd". De Arnhemsche Courant van 12 mei 1942 maakt melding van een wijziging van de inschrijving in het handelsregister: "Tollath en Co., Velp, Piet Heinl. 6, imp. ijzerw. enz. en verk. uitsl. engros. Aangesteld proc.: G.A. van der Meulen, Nijmegen."
Gerardus Aloijsius van der Meulen, geb. Workum 21 juni 1894, Nijmegen 28 jan. 1965, zn. van Hendrikus en Jerkje Posthumus, tr. Nijmegen 4 juli 1922 Wilhelmina Allegonda Hendrika Jetten, geb. Nijmegen 3 okt. 1899, ald. 10 nov. 1970, dr. van Cornelis en Petronella Ermers.

G.A. van der Meulen was winkelchef bij de firma Driessen, Korte Burchtraat 5-7. Volgens het adresboek van 1928 was op dit adres het hoofdkantoor van de "N.V. Industrieele Handelsonderneming v.h. G.F.A. Driessen" gevestigd. In de adresboeken uit periode 1934-1959 is het adres van de winkelchef: Lange Hezelstraat 54. Uit de Naamlijst voor den interlocalen telefoondienst 1949 blijkt dat de Tollath & Co. naar hetzelfde adres is verhuisd:

22134 Tollath & Co. Grooth. ijzerw., L. Hezelstr. 54.

Uit de overlijdensadvertentie van Godefridus Franciscus Albertus Driessen die op 6 augustus 1949 op 82-jarige leeftijd overlijdt, blijkt dat Antoon Driessen in Luik woont en Albert Driessen weer in 's-Gravenhage (bron: De Gelderlander, 8 augustus 1949). In de Naamlijst voor de interlocale telefoondienst 1950 staat hetzelfde adres in 's-Gravenhage als in de periode 1931-1935:

553136 Driessen, A.F.T. Stevinstr. 320.

Alles wijst er op dat de rol van G.A. van der Meulen in de loop der jaren steeds groter geworden is. Er is een nauwe band met de firma Driessen, maar ik weet niet of de broers Antoon en Albert Driessen hierbij een rol spelen.
Reactie 3:

Hans Kersten, 12-11-2015: Bij mijn weten heb ik te maken gehad met A.F. Driessen, woonachtig op de Scheveningseweg te Den Haag. Van een foto zou ik hem kunnen herkennen.
De naam Tollath is mij verder ook onbekend.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: