legpenningvvv
Korpsprijs 1912

Deze verguld zilveren ovale penning meet 65 mm lang, 38 mm breed en weegt 36 gram. De afbeelding bestaat uit de Kronenburgertoren en een tweekoppige adelaar daarvoor met op de achtergrond een stralende zon. In de onderste punt van de penning staat "Nijmegen Vooruit", in de rand daarboven:

VEREENIGING T. BEVORDERING VREEMDELINGENVERKEER

Het betreft hier dus een penning uitgegeven door de VVV ter gelegenheid van, zoals we op de achterzijde kunnen lezen, de schietwedstrijden Buks in Juli-Augustus 1912. Het betreft hier de 2e korpsprijs. De rand aan de achterzijde is verder rijkelijk versierd waarbij de maker "Begeer Utrecht"valt te lezen, kennelijk de nationale leverancier in die tijd van dit soor onderscheidingen.

Nijmegen Vooruit

J.M. Noorduijn was een van de initiatiefnemers van de "Vereniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer" Nijmegen Vooruit,

J.M. Noorduijn

J.M. Noorduijn woonde aan de Wilhelminasingel 36. Waarschijnlijk is Noorduijn niet alleen de eerste bewoner, maar ook de bouwer van het pand. De panden nrs. 36 en 38 zijn samen gebouwd in één blok, getuige de gebruikte materialen en versieringen. In het bouwarchief is er voor nr. 36 en 38 geen bouwaanvraag, maar wel een voor Guyotstraat 2. Die is ingediend door H. Bartels die als timmerman en kruidenier staat ingeschreven op Molenstraat 57. In latere jaren staat Bartels uitsluitend als timmerman ingeschreven. Over Noorduijn is het volgende te vinden in de Nijmeegse adresboeken.

1868 Een J.M. Noorduijn staat als graanhandelaar ingeschreven op Hezelstraat B20. Onzeker is of dat de onze is.

1887 J.M. Noorduijn (firma A. Noorduijn & Zn en Firma P.H. Noorduijn & Co) Kassier, nassausingel 1

De bedrijven waren gevestigd:

A. Noorduijn & Zonen, Bankiers, Kassiers en Commissionairs in effecten, correspondenten der Nederl. Bank en Agenten der Brandwaarborgmaatschappij De Jong & Co. Te Amsterdam, Waalplein 9

P.H. Noorduijn & Co. In granen, Waalwal.

1892 J.M. Noorduijn (zonder beroep), Keizer Karelsplein 1

(in 1895 woont op dit adres N. v. Haaren (aannemer)

1895 J.M. Noorduijn (zonder beroep) St. Annalaan 63 tel. 139

Taets woont op St. Annastraat 29

1898 J.M. Noorduijn (Steenfabrikant) St. Annalaan 63 tel. 139

1916 Guyotstraat 2: Weduwe J.M. Noorduijn geboren G.M.C. v. Voorthuijzen.

In het familieboek van de familie Noorduijn is meer te vinden. Jan Matthijs Noorduijn wordt in 1835 geboren als jongste zoon uit een gezin van 6 kinderen tussen Arnoldus Noorduijn en Pietronella Fredrika Johanna van Guericke. Op 14-8-1867 trouwt Jan Matthijs met Gezina Maria Cornelia van Voorthuijsen. Uit hun huwelijk worden 5 dochters geboren. Twee overleden op zeer jeugdige leeftijd; de andere drie bereikten leeftijden van 61, 22 en 75 jaar; zij bleven allen ongehuwd. De 75-jarige overleed in een psychiatrische inrichting.

Petronella Helena Noorduijn (*Nijmegen 23-5-1868 †Den Haag 11-10-1929) Petronella verhuist 30-9-1925 naar Den Haag.

Petronella Frederica Johanna Arnoldina Noorduijn (*Nijmegen 20-6-1869 †Ermelo psychiatrische inr. Veldwijk 22-3-1944)

Gezina Maria Cornelia Noorduijn (*Nijmegen 27-2-1872 †Nijmegen 16-4-1874)

Mathilde Gezina Noorduijn (*Nijmegen 27-2-1875 †Nijmegen 27-8-1897)

Maria Aegidia Noorduijn (*Lent –7-1877 †Lent 10-10-1879) 

In de Provinciale Geldersche- en Nijmeegsche Courant dd. 19-1-1916 no.16 lezen we:

Alhier is na een kortstondige ongesteldheid op bijna 81 jarigen leeftijd overleden de heer Jan Matthijs Noorduijn. De overledene had zich reeds sinds vele jaren uit zaken teruggetrokken. Oudere Nijmegenaars zullen zich echter nog herinneren hoe hij, in de kracht des levens, ijverig mede werkte om het herboren Nijmegen tot bloei te brengen. De heer Noorduijn toch was er van overtuigd dat "Nijmegen kennen, Nijmegen liefhebben" was en hij meende daarom dat, toen eenmaal de vestingsmuren gevallen waren er een nieuw Nijmegen ontstond, het vreemdelingenverkeer krachtig bevorderd behoorde te worden.

Hij was een der oprichters van het concertgebouw De Vereeniging, hij stichtte met eenige vrienden de eerste wielerbaan in Nederland, die velen zich nog zullen herinneren en waarop de Ned.Wielrijdersbond jaarlijks zijn groote wedstrijden uitschreef; hij organiseerde groote feestelijkheden: wij herinneren o.a. aan het bezoek der Leidsche Maskarade aan Nijmegen, bij welke gelegenheid zelfs Koningin Emma en de prinses naar onze stad overkwamen; kortom, hij was de ziel van het opgewekte openbare leven, dat na de ontmanteling een bijzonderheid van Nijmegen scheen geworden. Bij dat alles stond hij met zijn moreelen en financieelen steun in de voorste rijen.

Wij achten het een plicht van dankbaarheid hieraan bij zijn overlijden nog eens te herinneren; weinigen zijn met zooveel toewijding voor het herboren Nijmegen opgekomen als deze man, die nu op hoogen leeftijd, bijna als vergeten burger, het leven verliet.

Met dank aan Paul van de Zee, huidige bewoner van het pand Wilhelminasingel 36 te Nijmegen.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: