Stoomrijtuig NOVIOMAGUM

Dit is een originele pagina uit de Katholieke Illustratie, jaargang 1886-1887. De tekening van G. Sühl stelt het stoomrijtuig Noviomagum voor, uitgevonden en vervaardigd door werktuigkundige P. van Rijn uit Nijmegen.

Collectie Marcel Degen

zie ook hier

Heeft u herinneringen aan dit item? Laat het ons weten, wij maken graag gebruik van uw verhaal.

Reactie 1: Dhr. Smit uit Malden stuurde ons onderstaande scan.

Reactie 2: Riet Pouëls, 25-01-2009. Het stukje uit de Nieuwe Waereld (Graafse Courant) behoeft enige toelichting. Jaren geleden kreeg ik het van een goede kennis. Met daarbij onderstaande brief:

Burgemeester
Overasselt

Overasselt 10 november 1932

Geachte Heer Bruijsten

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d. 7 November j.l. heb ik de eer u het volgende mede te deelen: De in dat schrijven bedoelde Patrus van Rijn is geboren in Nederasselt den 31 Juli 1850, als zoon van Hendrikus van Rijn en Hendrina Pouels, als oudste zoon uit een gezin van 6 kinderen. Zijn vader was smid en woonde aan de Broekstraat te Nederasselt, waar thans Jac. van Krevel woont. Op 1 Mei 1860 is de familie van Rijn naar Nijmegen vertrokken.
Voor verdere gegevens is hierbij gevoegd een uitknipsel uit de Graafse Courant van Woensdag 9 November 1932.
Hoogachtend,

De Burgemeester van Overasselt,

Reactie 3:

 

Peter Pouwels, 02-10-09: Leuk om het artikel van Petrus van Rijn te lezen op de website, Deze Petrus van Rijn is een van de vele smeden die voorkomt in mijn kwartierstraat.

Blijkbaar zijn er  binnen het ambt smid, verschillende huwelijken gesmeed. Zoals gebruikelijk in een dorp had bijna iedereen een bijnaam die van mijn grootvader ( Peter Pouwels) was Piet de smid.  Later met mijn  stamboomonderzoek kom ik erachter dat er verschillende van mijn voorvaders smid zijn geweest.

Hieronder een klein stukje van mijn stamboom m.b.t. Petrus van Rijn;

 

Met vriendelijke groet,

Peter Pouwels

 

Hendrina Pouwels geboren te Groesbeek 3-05-1826, dochter van Jacobus Pouwels en Maria Saadt. Huwt Henricus van Rijn geboren 27-01-1827 te Bergharen, beroep hoefsmid. Huwelijksakte 14 Gelders Archief Nijmegen 1-5-1850, vader bg Johannes van Rijn, moeder bg Maria van Dijk, vader bd Jacobus Pouwels, moeder bd Maria Saadt.

 

Uit het 1e huwelijk van Henricus van Rijn met Hendrina Pouwels, komen vier kinderen waarvan er drie op jeugdige leeftijd overlijden;

 

1.      Petrus van Rijn (31-7-1850) onwettig kind?? Huwelijksakte 163 Gelders Archief Nijmegen 16-10-1873, Petrus van Rijn geboren 31-7-1850 te Nederasselt, huwt met Maria Klaasen geboren 13-9-1851 te Nijmegen

Beroep van Petrus is SMID te Nijmegen.

2.      Maria van Rijn (1852) overlijdensakte 405 Gelders Archief Nijmegen 31-8-1869 leeftijd 17 jaar, geboren Nederasselt, overleden Nijmegen.

3.      Hendrikus van Rijn (1854) overlijdensakte 98 Gelder Archief Nijmegen 8-3-1863 leeftijd 9 jaar, geboren Nederasselt, overleden Nijmegen.

4.      Johanna van Rijn (1856) overlijdensakte 51 Gelder Archief Nijmegen 2-2-1861 leeftijd 5 jaar, geboren Nederasselt, overleden Nijmegen.

 

Hendricus hertrouw op 20-1-1857 met de zuster Anna Maria Pouwels.

 

Anna Maria Pouwels geboren te Groesbeek 7-12-1827, dochter van Jacobus Pouwels en Maria Saadt. Huwt Henricus van Rijn geboren 27-01-1827 te Bergharen, weduwnaar van haar zuster Hendrina Pouwels. Huwelijksakte 2 Gelders Archief Groesbeek 20-1-1857

 

Uit het 2e huwelijk van Henricus van Rijn met Anna Maria Pouwels, komen twee kinderen waarvan er één na een maand komt te overlijden.

 

1.      Johannes van Rijn (1861) overlijdensakte 92 Gelders Archief Nijmegen, 28-2-1861 leeftijd 1 maand, geboren Nederasselt, overleden Nijmegen.

2.      Hendrikus van Rijn (1856) geboren 28-12-1856 te Groesbeek. Huwelijksakte 63 Gelders Archief Nijmegen, 10-5-1882. Hendricus van Rijn, huwt met Margaretha Jetten geboren 3-5-1857 te Vierlingsbeek. Beroep bruidegom SMID te Nijmegen of Ede? Overlijdensakte 260 Gelders Archief Ede, 20-11-1936, Hendrik van Rijn leeftijd 79 jaar, geboren te Groesbeek, overleden te Ede.

 

Overlijdens akte 39 Gelders Archief Nijmegen 22-01-1861, Anna Maria Pouwels, overlijdensplaats Nijmegen, oud 33 jaar.Vader Jacobus Pouwels, moeder Anna Maria Saadt

 

Na het overlijden van zijn tweede vrouw huwt Hendrik van Rijn met Johanna van Heek.

Huwelijksakte 141 Gelders Archief Nijmegen 31-10-1861

Hendrikus van Rijn, 34 jaar geboren te Hernen

Johanna van Heek, 38 jaar geboren te Huissen

Vader bg Johannes van Rijn, moeder bg Maria van Dijk

Vader bd Everhardus van Heek, moeder bd Johanna Janssen

Beroep bruid: dienstmeid;  dr van Everhardus van Heek en Johanna Janssen.

beroep bg.: SMID: beroep bruid: dienstmeid; beroep vader bd.: geen beroep vermeld; beroep moeder bd.: zonder beroep; weduwnaar van Anna Maria Pouwels

 

Uit het 3de huwelijk van Henricus van Rijn met Johanna van Heek, komt één kind welke na vijf maanden komt te overlijden.

 

1.      Johannes van Rijn, geboren te Nijmegen 10-07-1862

 

Geboorteakte 337 Gelders Archief Nijmegen 10-07-1862

Johannes van Rijn

Vader Henrikus van Rijn

Moeder Johanna van Heek

 

Overlijdensakte 527 Gelders Archief Nijmegen 27-12-1862

Johannes van Rijn, oud 5 maanden

Vader Henrikus van Rijn

Moeder Johanna van Heek

 

Overlijdensakte 677 Gelders Archief Nijmegen, 03-11-1894

Johanna van Heek, oud 71 jaar

Overlijdensplaats: Nijmegen

Vader Everhardus van Heek

Moeder Johanna Janssen

Nadere informatie geboortepl: Huissen;

Aangiftedatum: 01-01-1894

 

Overlijdensakte 154 Gelders Archief Nijmegen, 12-03-1878

Henricus van Rijn, oud 51 jaar

Vader Johannes van Rijn, moeder Maria van Dijk

Geboorteplaats Hernen

Reactie 4:

Edwin Niessing, 15-06-2016: Zus van Henricus van Rijn woonde ernaast aan de Broekstraat (nu Broekstraat 8) en was ook met een smid getrouwd. Wellicht werkten ze samen.
Zij was getrouwd met Hermanus Niessing, zoon van Johannes Niessing en Helena van den Akker winkelier in Nederasselt. Hermanus is geboren in 1811 en overleden in 1869. Hij trouwde met Cecilia van Rijn geboren in 1822 en overleden in 1895. Tot die tijd woonde ze daar in bij oudste zoon Jan Niessing.
Jan Niessing heeft samen met Grootvader van Jan Bruijsten het zand van nieuw te bouwen boerderij van Fam Bruisten naar de Kerk gereden die toen ook werd gebouwd. Volgens verhalen van m'n familie heeft Jan Niessing ook het smeedwerk waar de haan van de kerk op staat gemaakt en misschien wel meer/al het smeed werk van de kerk.
Boerderij/smederij is destijds afgebrand en nu staat er nog de nieuwe boerderij op Broekstraat 8.
Reactie 5:

Jan Bruijsten, 27-11-2018: Het artikel over Petrus van Rijn is afkomstig uit de nalatenschap van mijn oud-oom Silvester (Sil Bruijsten), wonende in Beek-Ubbergen, beroep hoofdredacteur van de Residentiebode in Den Haag.
Hij was een jongere broer van Reinier Johannes (Jan) Bruijsten, (1872-1961), die woonde vanaf 1917 op Broekstraat 1 in Nederasselt, nog geen 100 meter van de woning van Petrus van Rijn. Zijn geboortehuis was boerderij de Hondsburcht, Eindsestraat 6, Nederasselt (tegenover café Burgers). Tussen 1872 en 1904 heeft hij hier gewoond en na zijn huwelijk met Door Jaspers van 1904-1917 op Hollestraat 24. Daarna maakte hij plaats voor zijn jongere broer Theodoor Bruijsten, gehuwd met Anna Klaassen, en vertrok Jan Bruijsten met zijn gezin naar Broekstraat 1.
Het artikel heeft in 1932 in de Katholieke Illustratie gestaan. Heel bijzonder dat de uitvinder van de auto in Nederasselt geboren is.
Wat me verder boeit is de opmerking van Edwin Niessing dat Jan Niessing en Jan Bruijsten samen betrokken waren bij het aanvoeren van zand voor de nieuwe kerk, die in 1890 gebouwd is. Jan zou dan 18 jaar geweest zijn. Uit welke bronnen heeft Edwin deze informatie?
Reactie 6:

Edwin Niessing, 30-11-2018: Dat een Niessing samen met grootvader van Jan Bruijsten nog zand heeft verplaatst van nieuw te bouwen boerderij naar de destijds nieuw te bouwen Kerk heeft Jan Bruijsten (vader van Gijs Bruijsten, toen m'n buurman) me ergens rond 1990 zelf verteld. Zijn vader had dat vroeger nog tegen hem verteld kon hij zich herinneren. Echter herinner ik me dat het om de vader van zijn vader ging (Jacobus Bruijsten geboren 1835). Het verhaal is dus inmiddels al vele malen doorgegeven, gewoon mond op mond.
Toevallig woonde ik zelf weer bijna op de zelfde plek Broekstraat 7 waar m'n overgrootvader en zijn vader en grootvader vanaf 1800 gewoond hebben. Precies tegenover het geboortehuis van Petrus van Rijn. Ik vond dit verhaal dan ook erg intressant ook omdat ik inmiddels wist dat het een neef van m'n overgrootvader was. Ik weet nu ook dat m'n overgrootvader op zijn moeder's familie lijkt want volgens de foto hierboven lijken ze veel op elkaar.
Door stamboomonderzoek weet ik inmiddels dat het niet m'n over-overgrootvader Hermanus Niessing kan zijn want die was al in 1869 op 58-jarige leeftijd overleden. Toch werd in Familie verteld dat hij het smeedwerk waar de haan van de kerk op staat (inmiddels door Toon Niessing zijn achterkleinzoon weer gerestaureerd in 1995) gemaakt had. Het smeedwerk moet dan door zijn oudste zoon Jan Niessing gemaakt die altijd op Broekstraat 8 met zijn moeder Cecilia van Rijn is blijven wonenen tot 1898. Jan Niessing was 44 jaar oud tijdens de bouw van de kerk (als dat in 1890 was).
Zijn broer, m'n overgrootvader Toon Niessing was toen al getrouwd met Johanna Schraven en woonde toen al in Overasselt tegenover cafe de Zon. Toon verbouwde daar groente en zijn vrouw bracht het met een kar naar de markt in Nijmegen waar ze het verkocht.
Een andere broer Kornelis Niessing was toen ook al getouwd met Jacomina Hoogstraten uit Balgoy en was net voor 1890 vertrokken naar Amerika (Kaukauna, Outagamie, Wisconsin).
De broers hebben in hun jonge jaren ergens tot 1884 de smederij van hun vader (die in 1869 overleed) samen voortgezet tot ze trouwden. Er was ook nog een zus Helena die met Henricus Manders uit Overasselt trouwden en daar ook ging wonen. In totaal waren er 11 kinderen maar de andere 7 kinderen stierven jong tussen de 1 en de 23 jaar oud.
Overigens van welke boerderij het zand voor de kerk nu afkwam is me nu niet duidelijk. Ik kan het helaas nu niet meer aan Jan Bruijsten navragen. Ik dacht dat hij bedoelde de boerderij waar hij zelf op Broekstraat 1 woonde. Maar die heeft zijn familie niet zelf gebouwd, weet ik inmiddels.
Maar het zou toch die boerderij kunnen als die boerderij ook op dat tijdstip gebouwd is, immers volgens verhaal van Berlie die 105 jaar oud werd en de bouw van de kerk zelf kon herinneren, heeft destijds het hele dorp meegeholpen om de bouwmaterialen voor de kerk te vervoeren veelal vanaf de Maas naar de kerk. Dat verhaal van Berlie staat op NN Nederasselt op facebook.
Misschien weet nog wel iemand welke boerderij er op dat tijdstip gebouwd is?? Misschien dat Gijs het verhaal ook kent van zijn vader?
De steenpuin wat overbleef van de brand van de boerderij de Hondsburcht is in 1980 verplaatst langs de boerderij van m'n oom in Alverna. Erg jammer dat die boerderij niet herbouwd is, het was toch het een van de mooiste monumenten van Nederasselt.
Verder, als ik het goed gezien heb moet op één van de oude foto's van Nederasselt op NN Nederasselt ook nog het oude huis staan waar Petrus van Rijn geboren is, lang de boerderij van Engelbert Toenders.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: