bestuur

Bestuur

Het Vakbondshistorisch Archief was een onafhankelijke stichting. Bestuursleden van de stichting waren onbezoldigd. De middelen van de stichting werden ingezet voor het behoud en de ontsluiting van de collectie en maatschappelijke doelen.

Het bestuur van de Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen e.o. bestond uit 2 leden. Daarnaast was er een Raad van Toezicht, met 3 leden. De leden van de Raad van Toezicht zijn afgevaardigden van de vakbonden van Nijmegen, om de relatie tussen de SVAN en de vakbonden levend te houden.

De stichting is 15 december 2021 ontbonden.

Bestuur

  • Voorzitter: P. Peters
  • Secretaris/penningmeester: O. Buunen

Raad van Toezicht

  • W. van Hout
  • J. Payens
  • H. van Soest

Over de geschiedenis van de vakbeweging in Nijmegen en omgeving