1900 Honderd jaar vakbeweging

De Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen e.o. schonk enkele jaren geleden haar archief aan het Regionaal Archief Nijmegen en haar vaandels en voorwerpen aan het Katholiek Documentatie Centrum. Met de tentoonstelling VOORWAARTS! toont de Stichting een aantal opmerkelijke archiefstukken, vaandels en voorwerpen uit het archief. Die geven in woord en beeld een globaal overzicht van de strijd van de arbeider, man en vrouw, hun werkomstandigheden en de geschiedenis van de vakbeweging in Nijmegen tussen circa 1900 en nu.

Wie de geschiedenis van de arbeidersbeweging in Nijmegen van die laatste honderd jaar beschouwt, kan zien hoe de verhoudingen tussen arbeid, werk en inkomen voortdurend spanningen en strijd opriep. Spanning bijvoorbeeld bij cao-onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers, bij baanverlies als gevolg van economische crises of dreigend faillissement, het recht van vrouwen op arbeid of bij de kloof die tussen inkomen en levensverwachting gaapt.

Opmerkelijk is ook hoe een individuele arbeider – man of vrouw – soms het voortouw neemt bij stakingen en ziet hoe geleidelijk aan een beweging ontstaat die zich achter zijn overtuiging schaart. En omgekeerd merkt de werknemer hoe krachtig een beweging kan zijn bij het verbeteren van zijn werkomstandigheden. Voorwaarts! laat zien hoe sterk werknemer en beweging zijn, als ze samen ten strijde trekken om hun sociaal-economische situatie te verbeteren.

De tentoonstelling VOORWAARTS! was van 29 maart tot en met 1 mei 2019 te zien in Het Huis van de Nijmeegse geschiedenis, Mariënburgkapel in Nijmegen.
De beschrijvingen van de archiefstukken zijn digitaal te raadplegen, de stukken zelf in het Regionaal Archief Nijmegen, de voorwerpen in het Katholiek Documentatie Centrum.
Op de website van de Stichting Vakbondshistorisch Archief zijn ook foto’s van de vaandels en voorwerpen geplaatst.

Over de geschiedenis van de vakbeweging in Nijmegen en omgeving