2020 Heden en toekomst

Op dit moment voert de FNV een campagne om de race naar beneden als gevolg van een decennialang beleid om te komen tot een liberalisering op tal van gebieden te stoppen. De vakbeweging waarschuwde diverse generaties ministers, kamerleden en Europarlementariërs voor ondeugdelijke EU-richtlijnen en ondeugdelijke wetgeving. De vakbeweging voert daarom acties als ‘Stop de Race naar Beneden’ en ‘Gewoon, goed werk’.

Bord bij een uitzendbureau
UITZENDBUREAUS MOETEN ZICH HOUDEN AAN DE GEDRAGSCODE DIE DISCRIMINATIE VAN UITZENDKRACHTEN MOET VOORKOMEN, 1991 – Foto: Ger Loeffen

STARTERS, WERK EN HUISVESTING

Jonge mensen hebben vaak de middelen niet om een woning te kopen en krijgen geen hypotheek omdat ze geen vast arbeidscontract hebben. Daarom trekken mensen weg, bijvoorbeeld uit een stad als Nijmegen, terwijl de stad die groep jonge starters op de huizen- en arbeidsmarkt juist hard nodig heeft.
We zien steeds vaker dat jongeren met hoge studieschulden aan hun werkzame leven beginnen, maar niet gelijk in hun droombaan kunnen starten. Soms moeten ze drie of vier banen hebben om rond te kunnen komen. Banen zonder enige zekerheid als jaarcontractant, flexibele schil, uitzendkracht of schijnzelfstandige. Een onderzoek uit begin jaren negentig liet zien dat slechts acht procent van de uitzendbureaus weigerde in te gaan op de wens van de werkgevers om uitsluitend blank personeel aan te nemen.
De vakbeweging voert acties tegen werken zonder loon, tegen te lage aanbesteding in het openbaar vervoer, de zorg en de bouw, omdat te lage aanbesteding vaak negatieve gevolgen heeft voor het salaris.

VAKBOND BLIJFT BELANGRIJK

De vakbond moet veranderen, wil veranderen en gaat veranderen. Dat is nodig in een arbeidsmarkt waarin nieuw werk, automatisering, robotisering en de verschuiving naar een dienstensamenleving de inrichting van die arbeidsmarkt en daarmee de rol van de vakbond anders maakt. Met nog maar één op de acht Nederlanders die lid is van een bond is de vakbeweging nog steeds één van de belangrijkste spelers op de arbeidsmarkt. De vakbond sluit cao’s af, is in de pensioenfondsbesturen vertegenwoordigd en zit in tal van gremia om mee te praten over regionale en lokale en landelijke arbeidsmarkthema’s.

Over de geschiedenis van de vakbeweging in Nijmegen en omgeving