Een eigen gebouw

EGMA
Voormalig Eigen Gebouw voor de Moderne Arbeidersbeweging, 2018 Foto: Andreas Caspers

Als andere vakbonden had ook de Nijmeegse bestuurdersbond, later onderdeel van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV), in de stad behoefte aan een eigen gebouw om er hun vergaderingen en bijeenkomsten te houden. De katholieken hadden hun eigen pand Unitas op het Valkhof, waarin eerder de sociëteit Burgerlust zetelde. De zoektocht van de Nijmeegse Bestuurdersbond naar een eigen onderkomen verliep allesbehalve gemakkelijk, deels veroorzaakt door tegenwerking van de katholieken. Die vonden een eigen gebouw voor de Bestuurdersbond niet nodig, de vakbonders konden immers ook bij hun bijeenkomen!

AANDELEN VOOR EEN NIEUW GEBOUW

Pas in 1921 slaagde de Bestuurdersbond erin via een stroman een pand te verwerven aan de Berg en Dals(ch)eweg, toen nummer 36a. Het gebouw stond naast de Maria Geboortekerk en was eigendom van een domineesfamilie. Het kerkbestuur en de familie zagen het pand liever niet in handen komen van de ‘rooien’, zoals de socialisten destijds werden genoemd.
Het geld voor de aankoop van het gebouw werd met kleine bedragen bijeengebracht, onder meer door uitgifte van aandelen van een gulden onder de leden. De bond beschikte nu over een verenigingsgebouw, het Eigen Gebouw Moderne Arbeidersbeweging, bekender onder de naam Egma.

EEN VAKBONDSHUIS VOOR ALLE NIJMEGENAREN

FNV Vakbondshuis, Steenbokstraat 84 Nijmegen 2019 Foto: Gersfotografie

In 1969 werd het gebouw verkocht en opende het NVV een nieuw gebouw aan de Steenbokstraat. Voor de exploitatie van dit nieuwe gebouw werd een stichting opgericht met de naam van het oude gebouw, de Stichting Egma. In de jaren zeventig fuseerden NVV en NKV tot het FNV en werd de Steenbokstraat de thuisbasis van de hele vakbond.

Over de geschiedenis van de vakbeweging in Nijmegen en omgeving