Alle berichten van svan

Podcast bombardement op Nijmegen

Website het bombardement

Als een zonnige winterdag. Zo begon 22 februari 1944 in Nijmegen. Kort na het middaguur stond de stad in brand, was het centrum verwoest en waren er achthonderd doden te betreuren. Hoe was het om dat als kind mee te maken? En waarom bombardeerden de Amerikanen Nijmegen? Een podcast vertelt over deze zwarte dag. bombardementnijmegen.nl/

Maand van de geschiedenis: Ongekend Nijmegen

Ongekend Nijmegen

Ongekend vertelt de verhalen die we nog niet kenden. Omdat ze verzwegen zijn, omdat ze de geschiedenisboeken niet haalden, omdat ze niet in de historische canon pasten of omdat we ze niet (ge)zien (hebben). Soms zijn het prachtige voetnoten bij een grote geschiedenis. Soms zijn het juist deze ongekende verhalen die de loop van de geschiedenis bepaald hebben.

Tien Nijmeegse erfgoedlocaties werden in de zomer bezocht door verschillende kunstenaars. Muzikanten, schrijvers, documentairemakers, dichters, onderzoekers. Zij gaan op hun eigen wijze – en dus ook met verschillende middelen – de ongekende verhalen vertellen, gestuurd door een onderzoeksvraag vanuit de betreffende locaties. De eindproducten worden rondom de Maand van de Geschiedenis in oktober onthuld.

Bekijk het programma op de site Ongekend Nijmegen

Boekpresentatie 8 april 2022

Foto: KDC

Vrijdag 8 april was de boekpresentatie van ‘Weer Werk!’ door Andreas Caspers en Peter Altena in de Maranathakerk en het FNV Vakbondshuis te Nijmegen. Het was een levendige bijeenkomst waar veel oudgediende anekdotes hebben gedeeld en waar we met elkaar hebben gepraat over het verleden en de toekomst van de vakbeweging!
Iedereen hartelijk dank voor uw komst!

Het boek is vanaf nu verkrijgbaar via Valkhof Pers en de bekende boekhandels.

Boekpresentatie: Weer Werk!

Op vrijdag 8 april verschijnt het boek Weer Werk! De Nijmeegse vakbeweging en de opkomst en neergang van de Nijmeegse industrie 1945-1990 (Valkhof Pers 2022) over de roerig geschiedenis van de naoorlogse Nijmeegse vakbeweging. Op deze dag organiseren de Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen (SVAN) en het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) een studie-middag over dit onderwerp in de Maranatha-kerk, naast het FNV Vakbondshuis te Nijmegen.

Na de uitreiking van de eerste exemplaren zal het boek na afloop van deze bijeenkomst hier verkrijgbaar zijn. Tevens is het boek vanaf deze datum verkrijgbaar in de lokale boekhandel en via www.valkhofpers.nl

Weer werk! verschijnt in 2022

In april 2022 zal bij Valkhof Pers het boek Weer werk! De Nijmeegse vakbeweging en de opkomst en neergang van de Nijmeegse industrie verschijnen van de hand van Andreas Caspers en Peter Altena.

De kaft van Weer Werk!

De vuist van Aart Verschuur landde op tafel, de Nymadirecteur belde even met de burgemeester, in de avonduren ontwierp Hans Droppert in kleine lettertjes het Aktieplan, stakingen, bedrijfsbezettingen en de ontdekking van een nieuwe strategie. De naoorlogse geschiedenis van de Nijmeegse vakbeweging kende emotionele uitbarstingen, slaande deuren, uitgekookte plannen en veel overleg. Voor de oorlog telde de stad al enkele grote bedrijven, maar erna kwamen er enkele belangrijke, van oorsprong Amerikaanse bedrijven bij.

In de eerste decennia na de Tweede Wereld-oorlog was Nijmegen een industriestad van formaat. De Nijmeegse industrie verviel na 1970 echter in rap tempo en de werknemers en de vakbonden zochten naar een passende reactie. In Weer Werk! wordt die geschiedenis, eigenlijk voor het eerst, verteld. Een opmerkelijk Nijmeegs initiatief was het Aktieplan, dat gedurende tien jaar de werknemers aanmoedigde om zelf initiatief te nemen, om weerbaar aan de onderhandelingstafel te verschijnen. De opkomst en ondergang van de Nijmeegse industrie – en het weerwerk van de vakbonden – komt in dit bijzondere geschiedverhaal aan de orde.