Weer werk! verschijnt in 2022

In april 2022 zal bij Valkhof Pers het boek Weer werk! De Nijmeegse vakbeweging en de opkomst en neergang van de Nijmeegse industrie verschijnen van de hand van Andreas Caspers en Peter Altena.

De kaft van Weer Werk!

De vuist van Aart Verschuur landde op tafel, de Nymadirecteur belde even met de burgemeester, in de avonduren ontwierp Hans Droppert in kleine lettertjes het Aktieplan, stakingen, bedrijfsbezettingen en de ontdekking van een nieuwe strategie. De naoorlogse geschiedenis van de Nijmeegse vakbeweging kende emotionele uitbarstingen, slaande deuren, uitgekookte plannen en veel overleg. Voor de oorlog telde de stad al enkele grote bedrijven, maar erna kwamen er enkele belangrijke, van oorsprong Amerikaanse bedrijven bij.

In de eerste decennia na de Tweede Wereld-oorlog was Nijmegen een industriestad van formaat. De Nijmeegse industrie verviel na 1970 echter in rap tempo en de werknemers en de vakbonden zochten naar een passende reactie. In Weer Werk! wordt die geschiedenis, eigenlijk voor het eerst, verteld. Een opmerkelijk Nijmeegs initiatief was het Aktieplan, dat gedurende tien jaar de werknemers aanmoedigde om zelf initiatief te nemen, om weerbaar aan de onderhandelingstafel te verschijnen. De opkomst en ondergang van de Nijmeegse industrie – en het weerwerk van de vakbonden – komt in dit bijzondere geschiedverhaal aan de orde.