St

Prenten & Gravures

Door de eeuwen heen vonden kunstenaars ook in Nijmegen inspiratie voor het vervaardigen van fraaie afbeeldingen in de vorm van schilderijen, tekeningen en gravures. Afbeeldingen van gebouwen, vergezichten en straattaferelen vormen een belangrijk archief, soms is het zelfs het enige materiaal om bepaalde zaken te reconstrueren. Wat de hedendaagse fotograaf in een fractie van een seconde vastlegt, is soms eeuwen geleden door geduldige handen en met zoekende blikken aan het papier, paneel of linnen toevertrouwd. Deze rubriek voert u, soms enkele honderden jaren, terug in de tijd. Veel van wat u op de prenten ziet is verdwenen, maar soms zult u zaken herkennen en ervaart u dat een bepaald gebouw waar u misschien regelmatig langskomt, daar al eeuwen staat. Denkt u eens in wat er door de jaren heen rondom dat gebouw allemaal gebeurd en veranderd is. Waant u zich eens een keer terug in de tijd als u weer langs die plek komt. 

Wat zou er van de Nijmeegse historie overblijven als deze niet door de kunstenaars uit die tijd was vastgelegd.......

 

Laatste update: 27-12-09 aantal items: 147

Prentenpagina 1
Prentenpagina 2
Prentenpagina 3
Prentenpagina 4
Prentenpagina 5
Prentenpagina 6
Prentenpagina 7
Prentenpagina 8
Prentenpagina 9
Prentenpagina 10
Through the ages, artists were also inspired by Nijmegen to create fine pictures in the form of paintings, drawings and engravings. Pictures of buildings, panoramas and street scenes form an important archive - sometimes it is even the only material available to reconstruct certain things. That which the present-day photographer records in a fraction of a second, has sometimes centuries ago been put down on paper, panel or linen by patient hands and searching glances. This section takes you back in time, sometimes a few hundreds of years. Much of what you see in the pictures has disappeared, but sometimes you will recognize things and realise that a certain building, which you perhaps pass regularly, has been there for centuries. Just think of all that has happened and changed around that building through the years. The next time that you pass that spot, imagine yourself back in time.

What would remain of Nijmegen history if this had not been recorded by artists from that time...?

Enjoy looking and reading!

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: