Plattegronden
Oude stadsplattegronden geven een aardig zicht op de ontwikkeling van het stedelijk gebied door de jaren heen. In deze rubriek willen we u dat laten zien. Wij zijn ons ervan bewust dat plattegronden, ook al zijn ze vrij kopieerbaar via het internet of andere archieven, niet altijd vrij van rechten zijn. Voor zover als mogelijk zullen wij daarom steeds trachten de makers of bezitters van copyrechten te vermelden. Mocht u of uw organistatie echter menen dat wij met publicatie van een van de plattegronden zoals hieronder getoond, enig publicatierecht schenden, dan verzoeken wij u ons dat per omgaande te melden zodat in overleg een passende oplossing kan worden gevonden.

wachtwoord
Alleen voor de plattegronden op maximale grootte (via de link 'max') wordt een wachtwoord gevraagd. Bent u donateur of gastredacteur van Stichting Noviomagus.nl? Vraag dan hier uw wachtwoord aan. Wilt u donateur worden, dan vindt u hier alle informatie.
 
1 - Plattegronden tot ca. 1600
2 - 1600 - 1650
3 - 1650 - 1700
4 - 1700 - 1800
5 - 1800 - 1850
6 - 1850 - 1875
7 - 1875 - 1900
8 - 1900 - 1910
9 - 1910 - 1930
10 - 1930 - heden

terug