Noviomagus Bronvermelding

Bronvermelding

Bij de totstandkoming van de teksten heeft NOVIOMAGUS.NL van de onderstaande bronnen gebruik gemaakt. (meest recente uitbreiding: 22-11-2009)

 

Schrijver, titel, uitgever, jaartal

1908-1948 40 jaar Gemeente Electriciteitsbedrijf. 40 jaar electriciteit. Gedenkboek, Nijmegen, 1948.

Abma, R. e.a., Stad aan de Waal. Nijmegen van Romeinse tot moderne stad, Uitgeverij Dwarsstap, Nijmegen, 1984.

Ach lieve tijd. Twintig eeuwen Nijmegen en de Nijmegenaren, Uitgeverij Waanders, Zwolle, 1985.

Alofs, M., Steen voor steen. Geïllustreerde geschiedenis van de vooroorlogse bouw- en houtbonden in Nijmegen, Vakbondshistorisch Archief Nijmegen, Nijmegen, 1985.

Alofs, M. e.a., Het Nijmeegs kroegenboek. Handboek voor iedere cafébezoeker!, Nijmegen, 1984.

Anrooij, C. van e.a., 50 jaar herkennen. Philips Semiconductors Nijmegen, Philips Semiconductors Nijmegen, Nijmegen, 2003.

Begheyn SJ, P., De Jezuïeten in Nijmegen, Nijmeegs museum ‘Commanderie van Sint Jan’ en het Apostolaat van het Gebed, Nijmegen, 1991.

Beke, J., De Josephscholen 1877-2002, Stichting Sint Josephscholen Nijmegen, Nijmegen, 2002.

Bergsma, A.J. e.a., Jubileumnummer, Willem Smit & Co’s Transformatorenfabriek n.v. Nijmegen, Nijmegen, 1938.

Beurskens, W. e.a., Wilhelm Ivens (1849-1904) Nijmeegs fotograaf, BnM uitgevers, 2007.

Blécourt, J.J. de, Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld, Vereniging ‘Dorpsbelang’, heruitgave Gemeentearchief Nijmegen, Nijmegen, 1986.

Biessels, P.J., Het vestingstadje Nijmegen in de zeventiger jaren van de vorige eeuw, Vereniging voor Vreemdelingenverkeer ‘Nijmegen Vooruit’, tweede geheel verbeterde uitgave, Nijmegen.

Biessels, T.P.C., Theo Biessels’ kantoorboekhandel. De geschiedenis van het hoekhuis Groote Markt-Groote Straat te Nijmegen, Uitgeverij Brakkenstein, Nijmegen, 1984.

Biesthorst, P en A. van Woerkom, Bijdragen tot de geschiedenis van Nijmegen. Ter gelegenheid van het tot standkomen van de uitbreiding van het oude raadhuis aangeboden door Jong Nijmegen, Vereeniging ‘Katholiek Leven’, Nijmegen, 1942.

Blijdenstijn, R. en R. Stenvert, Bouwstijlen in Nederland 1040-1940, SUN, Nijmegen, 2000.

Bloemink, W. e.a., Verborgen verleden. Bouwhistorie in Nijmegen, Stichting Matrijs, Utrecht, 2004.

Boldrik, M.J.T., A.A.E.M. Gijsbers en H.J. Hendriks, Ubbergen in oude ansichten, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1976.

Bont, F.J.J. de en A. van Roekel, 75 jaar Groenestraatskerk. Geschiedenis van parochie en kerkgebouw, Nijmegen, 1985.

Bos, C. e.a., De wereld wandelt, KNBLO, Nijmegen, 1991.

Bottendaal. Stedebouwkundige inventarisatie, PW en V. afdeling Stedebouw gemeente Nijmegen, Nijmegen, 1977.

Bouwer, K. e.a., Wonen en werken in het Nijmeegse. Bijdragen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Geografisch en Planologisch Instituut van de Katholieke Universiteit Nijmegen, Van Gorcum & Comp. b.v., Assen, 1984.

Brabers, J., Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland. Negentiende en twintigste eeuw, Inmerc bv, Wormer, 2005.

Brauer, J. e.a., Een kerk in Hees. 400 jaar protestantse gemeenschap in het Nijmeegse Schependom, Protestantse Gemeente Nijmegen, Nijmegen, 2007.

Brok, K. e.a., Vooruit met de geschiedenis. Cultuurhistorie gemeente Nijmegen 2000-2008, Bureau Archeologie en Monumenten gemeente Nijmegen, Nijmegen, 2008.

Broos, W., 1925-1975 Vijftig jaren zorg voor bejaarden. De geschiedenis van de tehuizen Levensavond en Julianaoord te Nijmegen, Stichting Protestants Interkerkelijk Bejaardencentrum, Nijmegen, 1975.

Brouwer, H., Op een zijspoor gezet? Een historische wandeling langs de levens van Nijmeegse vrouwen, Uitgeverij Kontrast, Oosterbeek, 2005.

Brinkhoff, J., Nijmegen in oude ansichten, deel 1, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1996.

Brinkhoff, J., Nijmegen in oude ansichten, deel 2, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1990.

Brinkhoff, J., Nijmegen in vertellingen, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1974.

Brinkhoff, J., Nijmegen verleden tijd, Elmar b.v., Rijswijk.

Brinkhoff, J. e.a., De Stevenskerk, Uitgave Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente Nijmegen, Nijmegen, 1969.

Brinkhoff, J. en W.J. Pantus, Nijmegen vroeger en nu, Fibula-Van Dishoeck, Bussum, 1983.

Brinkhuis, A.E., De fatale aanval, Antiquariaat Van Hoorn, Nijmegen, 1984.

Broos, W., e.a., Kijk op Nijmegen, Elsevier Nederland B.V., 1981.

Brouwer, T., Stoepen, stoeppalen, stoephekken, De Walburg Pers (Heemschut-serie), Zutphen, 1985.

Brugghen, J.J.L. van der, Troostrede aan het oude Nijmegen, heruitgave uitgeverij Historie, Nijmegen, 1976.

Büch, G., R. van Ee, M. Nillesen en M. van Woerkom, Van Horen Zeggen 1993, Stichting SCO, Nijmegen, 1993.

Buursink, J. en J. van Dinteren, Het eigentijdse Nijmegen, Uitgeverij Fagus, Aalten, 2005.

Buursink, S. e.a., Oud-West. De andere kant van Nijmegen, Macula, Nijmegen/Boskoop, 2005.

Corman, H. e.a., Vaarwel vaarwel, lief ziekenhuis. Canisius wilhelminaziekenhuis 66 jaar aan de Nijmeegse Sint-Annastraat, Intercom Tekst & Training, 1993.

Croes, R. en B. Jansen, Hatert dorp van onze jeugd en voorouders, Hatert en Nijmegen, 1999.

Crols, R. en T. Hermans, Gelderse Monumentenreeks. Trafohuisjes, Stichting Matrijs, Utrecht, 1995.

Dalen, M. van en M. Louman, Nijmegen 1945-1985. 40 jaar stadsontwikkeling.

Dekanaat Nijmegen en Commanderie van Sint Jan, Monumentale kerken in veranderend stadsbeeld, Nijmegen, 1993.

Dekker, C. e.a., Nijmegen City Guide, Literair productiehuis De Wintertuin, Nijmegen, 2008.

De Latijnse School, 2e gewijzigde druk, Pouderoyen compagnons Architectuur en Stedebouw, Nijmegen, 1987.

De Ramp, Nijmegen dinsdag 22 februari 1944, Uitgeverij Nijmegen, Nijmegen.

Derksen, P., 75 jaar Woningbouwstichting "De Gemeenschap", Wbs. De Gemeenschap, Nijmegen, 1995.

Dolné, E.M., Aula: het hart van de universiteit, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen, 1988.

Dongelmans, M.J., Hart van de stad, Matrijs, Utrecht, 1989.

Dongelmans, M.J., Het gezicht van Nederland, Nijmegen, Uniepers, Abcoude, 1991.

Dongelmans, M.J., Nijmegen ToenTerTijd, Uitgeverij Dwarsstap, Nijmegen, 1988.

Dongelmans, M.J., Stadsplatteland op de schop. Verstedelijking van Lent en Hees, Gemeente Nijmegen, Nijmegen, 2003.

Dongelmans, M.J., Struinen door het stadsverleden, Matrijs, Utrecht, 1994.

Dongelmans, M.J. e.a., Nijmegen rijk aan historie, Gemeente Nijmegen, Nijmegen.

Dongen, J. van e.a., Bottendaal in geuren & kleuren, Nijmegen, 2001.

Dongen, A. van, Nijmegen veranderd gezicht 1900-1983, Technipress, Groningen, 1983.

Donk, A. van der, Heb je het al gehoord? Herinneringen aan Willemskwartier en Groenestraat, Stichting Bladwurm, Nijmegen, 1995.

Donk, A. van der, Kijk op de wijk. Fotoboek Willemskwartier, Stichting Bladwurm, Nijmegen, 1992.

Donk, A. van der, Willemskwartier. Levensverhaal van een Nijmeegse wijk, Nijmegen, 1988.

Driessen, A.M.A.J. en G.P. van de Ven, Het Hollandsch-Duitsch Gemaal. Een waterstaatkundig monument tussen Nijmegen en Kleef, Matrijs, Utrecht, 1999.

Driever, J. en M. van der Heijden, Voorbij maar niet vergeten. Herinneringen van Nijmegenaren aan de Tweede Wereldoorlog, Nijmeegs Comité van Waakzaamheid tegen Fascisme, Nijmegen, 1984.

Duis, W. e.a., Michiel de Ruyterschool. 100 jaar dorpsschool in Oud-West, Nijmegen, 1998.

Duyghuizen, M. en L.F.M. Klep, 100 jaar Römer Optiek. Een Nijmeegs bedrijf onder de loupe, Römer Optiek, Nijmegen, 1988.

Een groeiende universiteit in een groeiende stad, Nijmegen, 1974.

Eerden-van der Laan, C. van e.a., Leven in afbraak en herbouw. Een beeld van de Nijmeegse benedenstad 1874-1974, Commanderie van Sint-Jan, Nijmegen, 1982.

Eeuwijk, H. van en G.J. Nillesen, Driekwart eeuw Maas-Waalkanaal 1927-2002, Bedrijvenvereniging WKS Nijmegen, Nijmegen, 2002.

Eichelsheim, C., Nijmegen waar oorlogsgeweld overheerste.

Eilander, J.H., Met de dood in de schoen…, Janssen uitgevers, Nijmegen, 1984.

Eilander, J.H. en C. Adema, Nijmegen. Facetten van een boeiende stad, Gemeente Nijmegen, Nijmegen.

Eliëns, F.M., Neerbosch. ‘Een bekoorlijk dorp’, Boekhandel Neerbosch-Oost, Nijmegen, 1990.

Eliëns, F.M., Nijmegen tussen bezetting en bevrijding, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1995.

Eliëns, F.M. en A. van Bakel, Terug naar het begin. De geschiedenis van de Joodse Gemeente van Nijmegen in vogelvlucht, Nederlands Israëlitische Gemeente Nijmegen, Nijmegen, 2000.

Enckevort, H. van en J. Thijssen, Graven met beleid. Gemeentelijk archeologisch onderzoek in Nijmegen 1989-1995, Uniepers, Abcoude, 1999.

Enckevort, H. van, J.K. Haalebos en J. Thijssen, Nijmegen. Legerplaats en stad in het achterland van de Romeinse limes, Uniepers, Abcoude, 2000.

Enckevort, J. van, M. Portegies en E. Stevens, Op en om de Koninginnelaan. Een Nijmeegse wijk in verandering, Woningvereniging ‘Nijmegen’, Nijmegen, 1988.

Film in Nijmegen, 1895-1980. Een histories overzicht van 85 jaar filmgebruik, Open huis & Filmhuis, Nijmegen, 1980.

Franssen, F. en M. Metze, Aan ’t Dijkpleinstraatje, waar ik geboren ben. Verhalen en foto’s uit het Waterkwartier, Janssen print, Nijmegen, 1986.

Gedenkboek ter gelegenheid van de officiële ingebruikstelling van de uitgebreide en vernieuwde gebouwen op 4 april 1967, Technische school ,,De Kronenburg’’, Nijmegen, 1967.
'Nieuwe monumenten: van Prima Villa tot Tempelier', in: De Gelderlander, 17 februari 1999.

Ginniken, J. van, Dukenburg. Een ideaal in beton met een groene rand, Boekhandel Roelants, Nijmegen, 2000.
'Nieuwe monumenten: van Prima Villa tot Tempelier', in: De Gelderlander, 17 februari 1999.

Geraakt in het hart. Nijmegen 22 februari 1944, Gemeente Nijmegen, Nijmegen, 2000.

Gorissen, F., Städteatlas Nimwegen, Boss-Druck und Verlag, Kleve, 1956.

Graaf, K. de, Stad in beweging. Stedenbouw en architectuur in Nijmegen, 2000-2008, Selexyz Dekker v.d. Vegt, Adr. Heinen Uitgevers en Gemeente Nijmegen, Nijmegen, 2008.

Grinten, E.F. van der, Een eeuw aan de weg getimmerd, HES Publishers, Utrecht, 1974.

Grinten, E.F. van der, Negentiende eeuwse winkelpuien in westerse steden, Janssen/Print, Nijmegen, 1980.

Grinten, E.F. van der, Nijmegen Benedenstad deel 1, 2 en 3, Janssen uitgevers bv, Nijmegen, 1980.

Grinten, H. en P. Thoben, Beelden in Nijmegen, Dekker van de Vegt, Nijmegen, 1978.

Grood, M. de, Nijmegen van boven bekeken 1923-1977, V+w collective, Hoogeveen, 2004.

Grood, M. de, Oud Nijmegen vanuit de lucht, Slingenberg b.v., Hoogeveen, 1996.

Groos, J. en R. Wolf, Het hart op de tong. De Kolpingbuurt in Nijmegen, Tandem, Nijmegen, 2001.

Gunterman, B., Historische atlas van Nijmegen. 2000 jaar ruimtelijke ontwikkeling in kaart gebracht, SUN, Amsterdam, 2003.

Haar, B. van der, 25 jaar mensenwerk, Nijmegen, 1978.

Haslinghuis, E.J. en H. Janse, Bouwkundige termen, 3e druk, Primavera Pers, Leiden, 1997.

Hazendonk, F., Tussen Waal en Gemaal. Geschiedenis van ’t Meertje in Nijmegen, Woonbootvereniging ’t Meertje, Nijmegen, 1999.

Heiden, H. de, De St. Stevenskerk te Nijmegen. Geschiedenis, bouwgeschiedenis en rondgang, Hervormde Stichting voor de Grote of St. Stevenskerk te Nijmegen, Nijmegen, 2002.

Heiden, H. de, Een wandeling langs Nijmeegse monumenten, De Gelderlander B.V., Nijmegen, 1983.

Heiden, H. de, Met bekoorlijke luister, Dekker van de Vegt Boekverkopers, 1999.

Heiden, H. de en M. Jetten, Ornament aan monument, Gemeente Nijmegen, 1994.

Heijden, P. van der, 20 eeuwen Nijmegen, BnM Uitgevers, Nijmegen, 2005.

Heijningen, L.A. van en J. van Teeffelen, Dit is Nijmegen, Elmar Producties BV, Rijswijk, 1987.

Hekke, W. van ‘t, e.a., Ter nagedachtenis en ter bezinning. Oorlogs- en verzetsmonumenten in Nijmegen en omgeving, Iambe, Molenhoek, 1989.

Hendriks, G.J., Nijmeegse straten en hun oorsprong, Janssen uitgevers, Nijmegen, 1987.

Hendriks, J., Pianist in bevrijdingstijd. Getekend dagboek. Periode van 1 september 1944 tot 18 maart 1945 in Nijmegen, Uitgeverij Brakkenstein BV, Nijmegen, 2004.

Herdenking oorlogstijd en bevrijding 1984, overdruk uit Numaga, jaargang 31, Nijmegen, 1984.

Herstel kanunnikenhuisjes Nijmegen 1971, Gemeente Nijmegen, Nijmegen, 1971.

Het Stadhuis van Nijmegen, Commanderie van Sint Jan, 1982.

Heuvel, L. van den, K. Hilbers en E. Stuart, ‘Buurten’. Uit Nijmegen over Nijmegen, Maatschap Buurten, Nijmegen, 1992.

Hoegen, R., Architectuur & mensen. Lent De Waalsprong Visveld Turennesingel Dokter Huijgenhof, Grondexploitatiemaatschappij Waalsprong, Nijmegen, 2008.

Hoegen, R., Architectuur & mensen. Oosterhout De Waalsprong De Boomgaard De Elten, Grondexploitatiemaatschappij Waalsprong, Nijmegen, 2008.

Hoeke, P., Nijmegen vanuit de lucht, RoVorm Uitgevers b.v., Amsterdam, 2007.

Hoet Jz., C. ten, Het Geldersch lustoord, of beschrijving van Nijmegen en omstreken, 2e druk, A.G. Winkler Vieweg, Gorinchem, 1825, uitgegeven door Vroom en Dreesmann, 1976.

Hoften, R. van en F. Janssen, ’t Hert is der uut. Een verhaal over de Nijmeegse knokkultuur tussen ± 1800 en 1940, Sociologisch Instituut, Nijmegen, 1979.

Holthuizen, F., Nijmegen vooruit: honderd jaar VVV voor Nijmegen en omstreken 1893-1993, Matrijs, Utrecht, 1992.

Honderd jaar elektrische openbare verlichting in Nijmegen, Gemeente Nijmegen, Nijmegen, 1986.

Hooghoff, P.M.A.V. en P. van der Weijden, In bedrijf. Zeep in Nijmegen: honderd jaar Dobbelmann in Bottendaal, Stichting Publicatiefonds Industrieel Erfgoed, Zeist, 1995.

Hooghoff, P., Bandoeng aan de Waal. Indische Nijmegenaren in het begin van de twintigste eeuw, Boekhandel Roelants, Nijmegen, 2000.

Hoogveld, R. en J. van Teeffelen, Focus op Nijmegen, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 2002.

Hoogveld, R., Dossier Zeigelhof, Uitgeversmaatschappij De Gelderlander Pers BV, Nijmegen, 1981.

Hoogveld, R., Nijmegen zoals het was, werd en is, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1994.

Ik maak geschiedenis!, delen 1-18, SOM onderwijs- en milieuprojecten, Nijmegen, 2005.

Jaarboeken Numaga 1992-1994, 1999-2006, Vereniging Numaga, Nijmegen, 1992-1994 en 1999-2006.

Jansen, H., Lent, Betuwse Boekerij, Lent, 1986.

Jansen, H., Van warmoezenier tot potplantspecialist. Een halve eeuw tuinbouw in Lent, Elst, 1992.

Janssen, B., De pijn die blijft. Ooggetuigenverslagen van het bombardement van Nijmegen 22 februari 1944, SUN, Nijmegen, 2005.

Janssen, F., De Stadspoorten, drukkerij gebr. Janssen n.v., Nijmegen, 1966.

Janssen, W., Zuuk 't mar uut. Leven, wonen en werken in het Nijmeegs verleden, De Brug, Nijmegen, 1981.

Jetten, M. en A.F.C.M. Wolf, Begraven binnen en buiten de wallen. Van kerkhof tot begraafplaats in Nijmegen, Gemeente Nijmegen, Nijmegen, 1992.

Jetten, M. e.a., Soliede waren, rijke keuze, billijke prijzen. Winkelpuien van de Lange Hezelstraat in hun historische omgeving, Gemeente Nijmegen, Nijmegen, 1991.

Jöckle, C. en C. Kerstjens, Bouwstijlen van de wereld. Architectuur van de Klassieke Oudheid tot heden, Atrium, Alphen a/d Rijn, 2001.

Jong, J.A.B.M. de, Hendrik Hoogers. Patriot en kunstenaar 1747-1814, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1969.

Jong, J.A.B.M. de, Nijmegen. Monumenten uit een rijk verleden, Gemeente Nijmegen

Jong, W. de e.a., Het Rijk van Nijmegen, Scriptum Publisher, Schiedam, 2000.

Jonge bouwkunst 1850-1940, Gemeente Nijmegen, 1988.

Keijser, J.A.M.P., Het Oud Burgeren Gasthuis te Nijmegen 1592-1992, Nijmegen, 1992.

Kiliaan, J. en W.J. Pantus, Tussen Apollo en Bacchus, Vereniging Vrienden van Concertgebouw de Vereeniging, Nijmegen, 1990.

Kleijn, K., J. Smit en C. Thunnissen, Nederlandse bouwkunst, Atrium, Alphen a/d Rijn, 1999.

Kluin, H., Gezegend werk. De weesinrichting te Neerbosch vroeger en nu, Neerbosch’ uitgeverij, Neerbosch, 1948.

Kolfin, E., Het werk der geheele gemeente, Parochie St. Antonius-Abt, Nijmegen, 1997.

Koolen, A. en E. van Raaij, Glas-in-lood tegen het licht gehouden. Glazenierskunst in Nijmegen, Gemeente Nijmegen, Nijmegen, 1997.

Koopman, E., Het Kronenburgerpark. Een romantisch monument, Stichting Onderwijs en Milieu, Nijmegen, 1992.

Kuys, J. en H. Bots, Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland. Middeleeuwen en Nieuwe tijd, Inmerc bv, Wormer, 2005.

Lammers, G. en R. Kuyntjes, Bottendaal. De strijd om een leefbare woonwijk. 1967-1992, Arnhem, 1992.

Lammerts van Bueren, A., De verwoesting van een oude Keizerstad. Oorlogsrampen over Nijmegen. 1940-1945, uitgeverij De Koepel, Nijmegen.

Lammerts van Bueren, A., Het Oud-Burgeren Gasthuis te Nijmegen. Van middeleeuws gesticht tot modern tehuis, Nijmegen, 1967.

Lemmens, G., Geschiedenis van de Commanderie, Numaga, Nijmegen, 1974.

Lemmens, G., Museumstukken 9. Nijmegen in 1669. Vogelvluchtgezicht van Hendrik Feltman, Vereniging van Vrienden van Museum Het Valkhof, Nijmegen, 2003.

Lemmens, G., Nijmegen getekend. Aquarellen en tekeningen uit de topografische atlas van het Nijmeegs Museum ‘Commanderie van Sint Jan’, Uitgeverij Terra, Zutphen, 1984.

Lemmens, G. en F. Eliëns, ...een oude vechtjas..., Gemeente Nijmegen, 1998.

Lemmens, G. e.a., Het Valkhof te Nijmegen, Commanderie van Sint-Jan, Nijmegen, 1980.

Lemmink, J.P.S., Behuisd in 't Volksbelang, HEROS, Nijmegen, 1995.

Maasen, H., Nijmegen zo was het, deel 1, Christina, Almere-Haven, 1999.

Maasen, H., Nijmegen zo was het, deel 2, Slingenberg boekproducties, Hoogeveen, 1999.

Malcontent, P. e.a., De lage wal zoekt het hogerop. De geschiedenis van de Waalkade in Nijmegen, Stichting Onderwijs en Milieu en Commanderie van St. Jan, Nijmegen, 1989.

Mariken van Nieumeghen, 6e druk, L.C.G. Malmberg, ’s-Hertogenbosch, 1964.

Mediagroep KUN/AZN, CD-ROM 'Klikken op Nijmegen', 1998.

Meijel, L. van, De weelde van de soberheid. Nijmegen herrijst 1945-1965, Gemeente Nijmegen, Nijmegen, 2004.

Meijel, L. van en T. Tummers, Nijmegen. Architectuur en stedenbouw 1850-1940, Waanders Uitgevers, Zwolle, 2006.

Moulin, D. de, Huize Heyendael. Stamslot van de Medische Faculteit der Katholieke Universiteit Nijmegen, 3e, verbeterde druk, KUN, Nijmegen, 1984.

Nicolaisen, D. e.a., Een veelkleurig habijt. Kloosters in Nijmegen in de negentiende en twintigste eeuw, Uitgeverij Alfa, Grave, 1989.

Nieuwbarn, M.C., Officieele kerkgids van Nijmegen, Firma J.F. Kloosterman, Nijmegen, 1908.

Nijmegen 1945-1950, Gemeente Nijmegen, Nijmegen.

Nijmegen, Illustra Holland Book Sales, Rotterdam, 1992.

Nijmegen en omstreken, VVV ,,Nijmegen vooruit’’, Nijmegen, 1952.

Nijmegen rijk aan groen, Gemeente Nijmegen, Nijmegen, 1995.

Nuijs, D., Nijmegen. Een geschiedenis in foto's, Van Geyt d.o.o., Ljubljana, 1994.

Numaga, nummer 2, mei 1980, Vereniging Numaga, Nijmegen, 1980.

Numaga, nummer 1, febr. 1981, Vereniging Numaga, Nijmegen, 1981.

Numaga, nummer 2, mei 1982, Vereniging Numaga, Nijmegen, 1982.

Numaga, nummer 3/4, mei 1982, Vereniging Numaga, Nijmegen, 1982.

Officieel programmaboek van den tweeden Nederlandschen Katholiekendag te houden te Nijmegen op 6, 7 en 8 juni 1922, Drukkerij Maatschappij De Gelderlander, Nijmegen, 1922.

Oosten, G.E., De boer is troef? Het verdwijnen van boeren en tuinders uit Hees (1912-1970), Vereniging Dorpsbelang Hees, Nijmegen, 2000.

Pantus, W.J., Grotestraat. Op- en neergang van een voorname Nijmeegse straat, Boekhandel Roelants, Nijmegen, 1997

Pantus, W.J., Oscar Leeuw 1866-1944. Een architectuurtocht, Historische Vereniging Numaga, Nijmegen, 1997.

Pantus, W.J., Oscar Leeuw: tien villa’s, Architectuur Centrum Nijmegen, Nijmegen, 2004.

Pauls, T., Neerbosch, Uitgeverij Brakkenstein b.v., Nijmegen, 1995.

Pauls, T., Neerbosch toen ik er nog woonde, Uitgeverij Brakkenstein, Nijmegen, 1983.

Peeters, C., Rondgezicht vanaf de Stevenstoren, SUN, Nijmegen, 1989.

Pey, I., Bouwen voor gezeten burgers. Herenhuizen en villa’s in de nieuwe stadswijken van Utrecht, Groningen en Nijmegen (1874-1901), Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist en Waanders Uitgevers, Zwolle, 2004.

Pey, I., Landgoed en huis Heyendael in verleden en heden, Radboud Universiteit Nijmegen, Dienst Accomodatiemanagement, Nijmegen, 2005.

Pikkemaat, G., Geschiedenis van Noviomagus Nijmegen, Dekker van de Vegt, Nijmegen, 1988.

Plantema, G., Nijmegen '40'45, De Gelderlander B.V., Nijmegen, 1984.

Poel, F. de e.a., Verhalen uit Hatert, WNO, Nijmegen.

Onderstad boven, Pouderoyen compagnons b.v., Nijmegen, 1986.

Putte, A. van der, Op het grensvlak van ambacht, cultuur en toerisme, Gemeente Nijmegen, 2000.

Putte, A. van der, Wonen, Gemeente Nijmegen, Nijmegen, 2001.

Raeven, J., Geschiedenis van het Schependom van Nijmegen, inzonderheid: Hees, Neerbosch, Hatert.

Raeven, J. en A. Janssen, Altrade. Een wijk van Nijmegen Oost, deel 1, 3e druk, BENDA, Nijmegen, 1992.

Raeven, J. en A. Janssen, Altrade, Hengstdal, Hunnerberg: drie wijken van Nijmegen Oost, deel 4: fotoboek, BENDA, Nijmegen, 1994.

Raeven, J. en A. Janssen, Hengstdal. Een wijk van Nijmegen Oost, deel 2, BENDA, Nijmegen, 1991.

Raeven, J. en A. Janssen, Hunnerberg. Een wijk van Nijmegen Oost, deel 3, BENDA, Nijmegen, 1992.

Raeven, J. en B. Nijs, Dit is Nijmegen, Dekker & van de Vegt en uitgeverij B. Gottmer, Nijmegen, 1983.

Reinalda, B. e.a., De vroege jaren van de Nijmeegse vakbeweging, SUN en FNV-Nijmegen, Nijmegen, 1983.

Roodenburg, H., Archiefbeelden Nijmegen, Tempus Publishing Group Ltd, Stroud, 2002.

Rotterdam, M. van, Via Gladiola. 100 jaar Vierdaagse ten voeten uit, Kosmos Uitgevers, Utrecht,2009.

Saunders, T., Battleground Europe. Operation Market Garden. Nijmegen, Pen & Sword Books Limited, Barnsley, 2001.

Schans, P. van der, Nijmeegse Studiën deel 11: Doorbraak en wederopbouw. De Nijmeegse PvdA en haar gemeentepolitiek 1946-1954, Gemeentearchief Nijmegen, Nijmegen, 1983.

Schevichaven, H.D.J. van, Nijmegen. Kroniek van de 19de eeuw, Stichting Historisch Huis- en Veldnamenonderzoek Kwartier van Nijmegen, Nijmegen, 1999.

Schimmel, J.A. en P. Sliepenbeek, Oud Nijmegen begin deze eeuw, De Gelderlander, Nijmegen, 1975.

Segers, Y., Antoon Croonen. Architect en… zigeuner met viool, Architectuur Centrum Nijmegen, Nijmegen, 2005.

Segers, Y., Debiteuren & Crediteuren. Banken in Nijmegen, Gemeente Nijmegen, Nijmegen, 2002.(Gemeente)

Segers, Y., Onvoltooid verleden, Gemeente Nijmegen, 1996.

Segers, Y., Ring van Arcadië. Landgoederen in Nijmegen, Gemeente Nijmegen, 1999.

Segers, Y., Schoolvoorbeeld Nijmegen, Gemeente Nijmegen, Nijmegen, 1997.

Seveke, J., Nijmegen, Gemeente Nijmegen, 1955.

Siebenheller, B.F.J., De teloorgang van een monument. De geschiedenis van de kapellen van het St. Canisius en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Milsbeek, 2001.

Siebenheller, B.F.J., Het Sint Canisius Ziekenhuis in oorlogstijd 1940-1945. Een kroniek van vindingrijkheid en solidariteit, Milsbeek, 2000.

Siebenheller, B.F.J., “Weldoen zij ons doel”. 1840-1940. Een eeuw geschiedenis over de gezondheid en het welzijn van de Nijmeegse burgers en het tot standkomen van het Sint Canisius Ziekenhuis-Wilhelmina Ziekenhuis, Milsbeek, 2006.

Simon, A., Nijmegen 1892. Wandeling door de 19e eeuwse stadsuitleg aan de hand van een tijdgenoot, Stichting Noviomagus.nl, Nijmegen, 2005.

Sluis, L. van, Lijn 2. Geschiedenis van een bergspoor, Tandem Felix uitgevers, Beek-Ubbergen, 1997.

Smit, A. en W. Lankhorst, Nijmegen beeldend verkennen, Bed & Breakfast St. Anna, Nijmegen, 2004.

Smits, T. e.a., Franciscanessen van de Heilige Familie 1884/1984. Honderd jaar in Nijmegen, Franciscanessen van de Heilige Familie, Nijmegen, 1984.

Steemers, J., De orgels van de Stevenskerk te Nijmegen, Hervormde Stichting voor de Grote of St. Stevenskerk te Nijmegen, Nijmegen, 2002.

Stenvert, R. e.a., Monumenten in Nederland. Gelderland, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist en Waanders uitgevers, Zwolle, 2000.

Stolk, C.J., 1863-1988. Neerbosch en… … de 20.000 kinderen van Johannes van ‘t Lindenhout, Vereniging Oud-Neerbosschers en Uitgeverij Gevana, Hillegom, 1988.

Stolte, B.H., Nijmegen is tóch Noviomagum, Stichting IVIO, Amsterdam, 1958.

Straten, O. e.a., Valkhof en omgeving van prehistorie tot nu, Museum Het Valkhof, Nijmegen, 2004.

Stratenlijst van Nijmegen, N.V. Uitgeversmaatschappij De Gelderlander, Nijmegen, 1955.

Streefland, W. en W.van Reen, De Gemeente Tram Nijmegen, Uitgeverij Pirola, Schoorl, 1986.

St. Stevenskerk en de Toren, Gemeente Nijmegen.

Surendonk, H., Het licht moet blijven branden. PGEM 1955-1985, PGEM, Arnhem, 1986.

St. Stevenskerk en de Toren, Gemeente Nijmegen.

Swinkels, C., De reünist. Nijmegen als studentenstad, Uitgeverij Spanjaardsgat b.v., Breda, 1982.

Thoben, J., Een up to date modern bedrijf achter een gevel van 100 jaar oud. Thoben Offset Nijmegen, Thoben Offset, Nijmegen.

Tienen, Y. van, Nijmegen ontwikkelt. Cultuurhistorie aan de Waal, Uitgeverij THOTH, Bussum, 2007.

Tromp, W., e.a., Meer dan het geweest is, Canisius College, Nijmegen, 2000.

Tummers, T., Architectuur in Nijmegen, Gemeente Nijmegen / uitgeverij THOTH, 1995.

Tummers, T., Het aanzien van Nijmegen verandert. Vijf jaar welstandstoezicht, Gemeente Nijmegen, 2001.

Tummers, T., 'Lustverblijven zijn verrezen, schuilend in een bloemengaard', Gemeente Nijmegen, 1995.

Tummers, T., Verhalen van Lent. Een veranderend landschap, gemeenten Elst en Nijmegen, 1998.

Uitterhoeve, W. en G. Lemmens, Nijmegen binnen en buiten de singels. Een rondgang door stad en buitengebied, SUN, Amsterdam, 2005.

Uyen, V., Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten, deel 1, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1976.

Uyen, V., Hatert, Hees en Neerbosch in oude ansichten, deel 2, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1979.

Van brandemmer tot hoogwerker. Honderd jaar Nijmeegse brandweer 1875-1975, Gemeente Nijmegen, 1975.

Verhoeven, C. en K. Hakvoort, Nooit gebouwd Nijmegen. De gedroomde stad, Architectuur Centrum Nijmegen, Nijmegen, 2005.

Villanueva, F., Sculptuur in Nijmegen. Beelden, monumenten, geveldecoraties, omgevingskunst, gedenkstenen, reliëfs, Gemeente Nijmegen, Nijmegen, 1990.

Visé, R. e.a., Limos Nijmegen. Van kazernecomplex naar stadslandgoed, Gemeente Nijmegen, Nijmegen, 2006.

Waalsprong. Nijmegen bouwt aan een nieuw stadsdeel, Grondexploitatiemaatschappij Waalsprong, Nijmegen, 2007.

Wapen en vlag van Nijmegen, Gemeente Nijmegen, 1995.

Wannet, W. e.a., Nijmegen torenstad, Stichting Nijmeegse Torendag, Nijmegen, 2006.

Warringa, J. e.a., 12½ jaar Emmausparochie Nijmegen, Nijmegen, 1985.

Wegwijs in Dukenburg en Lindenholt, Gemeente Nijmegen, Nijmegen, ±1980.

Werkgroep tienjarig bestaan Dienstencentrum Brakkenstein, Brakkenstein in oude ansichten, tweede druk, Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1983.

Weve, J.J., De Valkhofburcht te Nijmegen. Een alsnog-uitgave van het manuscript uit 1925, J.M.T. Nooy, Nijmegen, 1993.

'Wie het oude niet eert…' Monumentenbeleid van Nijmegen, Gemeente Nijmegen, Nijmegen, 1991.

Wijngaarden, P. van e.a., Academisch Ziekenhuis Nijmegen St Radboud. Gebouw voor de afdeling psychiatrie, Croonen Architectuur B.V., 1991.

Wij zullen doorgaan! 20 jaar stadsvernieuwing in Nijmegen, Gemeente Nijmegen, Nijmegen, 1992.

Willems, R., H. van Enckevort, J.K. Haalebos en J. Thijssen, Nijmegen. Geschiedenis van de oudste stad van Nederland. Prehistorie en oudheid, Inmerc bv, Wormer, 2005.

Wit, P. de, Keetjes & kroegen. 100 jaar Peeman Dranken, NeWSTories bv, 2008.

Wolf, R., De trek naar het zuiden. Gebouwen van de Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen, 1998.

Wolf, R., Fietsen langs wonen. Fietsroutes door Nijmegen langs de sociale woningbouw, Bureau voor Geschiedschrijving, Nijmegen, 2005.

Wolf, R., Halte Novio. De geschiedenis van het openbaar vervoer in Nijmegen vanaf de middeleeuwen tot heden, Novio NV, Nijmegen, 2000.

Wolf, R., Venster op ’t Rooie Dorp, Woningbouwvereniging De Gezonde Woning, Nijmegen, 1997.

19de eeuwse stadsuitleg Nijmegen, Gemeente Nijmegen, Nijmegen, 1989.

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: