gevschil57

van Broeckhuysenstraat 54 (toegevoegd 11-10-2015)

Op de achterwand van het juist geopende Vlaamsch Broodhuys kwam onder een laag groene verf deze fraaie reclame tevoorschijn voor schildersbedrijf Delvoix, Ziekerstraat 110. Kennelijk was deze wand ooit een buitenmuur. Wie weet meer over deze schilders?

Links ervan is een deel van een andere muurschildering zichtbaar die doorloopt boven het dak:

terug

Reactie 0:

Redactie, 11-10-2015: Muurschildering van Broeckhuysenstraat 54
Reactie 1:

Henk Termeer, 12-10-2015: Zoeken op "Ziekerstraat 110" op de RAN-site levert in Adresboek Nijmegen 1926 op: F. Delvoix, schilder, Ziekerstraat 110. Dat moet 'm zijn.
Reactie 3:

Rob Essers, 12-10-2015: Bij deze reclame gaat het om het schildersbedrijf F. DELVOIX & ZOON; zie advertentie in De Gelderlander van 31 december 1919.
Fredericus Delvoix, geb. Nijmegen 2 juni 1874, schilder, zn. van Josephus Wilhelmus en Johanna Adriana Liefrink, tr. Nijmegen 25 febr. 1897 Maria Hartgring, geb. Nijmegen 15 mei 1871, dienstbode, † Nijmegen 20 april 1939, dr. van Hendrikus Johannes en Johanna Jansen.
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmus Josephus Delvoix, geb. Nijmegen 14 april 1898, schilder, tr. Nijmegen 30 juli 1921 Jannetje Wilhelmina Greuliker, geb. Arnhem 5 april 1898, dr. van Johannes en Elisabeth Linsen.
2. Fredericus Delvoix, geb. Nijmegen 20 okt. 1900, loodgieter, tr. Nijmegen 12 okt. 1922 Hendrika Wilhelmina Janssen, dr. van Cornelis Marinus en Elisa Theodora van Velp.
3. Maria Frederica Wilhelmina Delvoix, geb. Nijmegen 1 febr. 1911.

In de adresboek van 1898 staat F. Delvoix voor het eerst vermeld als schilder. Na 1905 vestigde hij zich op het adres Ziekenstraat 41. Tot 1910 was de Ziekenstraat stadinwaarts genummerd. Na de hernummering woonde hij op nummer 110. De straatnaam is op 9 juli 1924 gewijzigd in Ziekerstraat.

Uit een advertentie in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant (PGNC) van 22 oktober 1913 staat dat J. A. MEIJSEN en F. DELVOIX zich gevestigd hebben als Huis- en decoratieschilders. Het samenwerkingsverband met zijn oudste zoon is van latere datum en vermoedelijk van relatief korte duur.

Bij de verbouwing van het perceel Berg en Dalscheweg hoek Dominicanenstraat in 1926 is het schilderwerk van de Gebr. Delvoix (bron: PGNC, 29 september 1926). Josephus Petrus Delvoix (1883-1961) was een jongere broer en staat vanaf 1908 in de adresboeken als schilder vermeld.

In 1926 kocht Fredericus Delvoix voor 4700 gulden een "Werkplaats met afzonderlijke Bovenwoning a. d. Jacob Canisstraat Nos. 1a en 1b" (bron: PGNC, 1 oktober 1926). Na 1926 woonde hij op het adres Jacob Canisstraat 1b en na de hernummering in 1938 op nummer 11.

Zijn oudste zoon staat voor het eerst in het adresboek van 1922 vermeld als schilder. In 1927 verhuisde hij met zijn gezin naar Amsterdam. De tweede zoon deed een jaar later hetzelfde. Het schildersbedrijf van J. DELVOIX en J. v. d. WURFF dateert uit 1932 (bron: De Gelderlander, 8 september 1932). Welke rol Fredericus speelde bij dit nieuwe samenwerkingsverband van zijn broer is niet duidelijk. Vanaf 1933 heet het Schildersbedrijf DELVOIX & v. d. WURFF.

datering
Op 4 juni 1926 is vergunning verleend voor BOUWEN VAN 2 WINKELHUIZEN MET BOVENWONINGEN. Het belendende perceel is al in 1914 bebouwd. De vergunning voor de BOUW VAN 2 WINKELHUIZEN EN EEN SMEDERIJ dateert van 27 januari 1914. De reclame is kennelijk aangebracht tegen de achtergevel van de kunstsmederij van H. MEIJERS-RUYTEN in de Tweede Walstraat. Deze kan op z'n vroegst aangebracht zijn in 1914, maar de vermelding van de zoon en het adres van de werkplaats doet vermoeden dat de schildering een paar jaar later is aangebracht. Vanaf 1926 was deze schildering aan het oog onttrokken.
Reactie 4:

Rob Essers, 12-10-2015: Op archieffoto F5990 (Datering: 6/9/1923) is Ziekenstraat 146 te zien. De werkplaats bevond zich kennelijk in het souterrain. De meneer met strohoed staat bij de geveltekst:

F. DELVOIX & Zoon
HUISSCHILDERS

Rechts op de foto is de zijgevel van de firma H. Meijers-Ruyten te zien. De achtergevel van de sme­derij lag in het verlengde hiervan. Helaas staat de reclame voor het schildersbedrijf niet op de foto.

Reactie 5:

Rob Essers, 12-10-2015: De letters NG op de tweede foto zouden deel uit kunnen maken van de onderste reclame waarvan een deel zichtbaar is op de foto uit 1923.

SLUIT  UW  LEVENSVERZEKERING
BIJ DE MAATSCHAPPIJ-NIJMEGEN-
-GRAAFSCHEWEG 43a-

De muurschildering loopt niet door boven het dak. Hier stond een andere reclame die begint met:

CA
 v.B
FOT

Het betreft hier mogelijk een reclame van CAPI (IVENS & Co.), van Berchenstraat 13-17, met daaronder: FOTO-ARTIKELEN.
Reactie 6:

Rob Essers, 13-10-2015: In De Gelderlander van 9 juni 1915 vond ik een advertentie waarin een "Benedenhuis met Werkplaats, 4 kamers en keuken, Huurprijs f5,50 per week. Gelegen Ziekenstraat 146." werden aangeboden. Het is alleszins aannemelijk dat F. Delvoix in 1915 alleen de werkplaats heeft gehuurd. Mogelijk was hij onderhuurder. De tekst WERKPL 146 kan dus op z'n vroegst in juni 1915 aangebracht zijn.
Reactie 7:

Henk Kersten, 13-10-2015: De betreffende muur in 1908:

Redactie: er is iets vreemd aan de hand met de informatie op deze plattegrond 'Nijmegen in 1908': het perceel waarop van Broeckhuysenstraat 54 komt is er correct als onbebouwd aangegeven, maar ook de aangrenzende percelen zouden wit moeten zijn, immers die worden pas in 1914 (Meijers-Ruyten, zie Reactie 2) en 1913 (kantoor en drukkerij P.G.N.C., zie Bouwarchief) bebouwd.
Er is ook geen percelering aangegeven, zoals dat wel het geval is ten westen van de Ziekerstraat.
Zouden er plannen zijn om dit hoekperceel langer onbebouwd te laten?
Reactie 8:

Rob Essers, 14-10-2015: Uit de plattegrond van NIJMEGEN in 1908 - "Naar de officieele gegevens bewerkt ten kantore van den Directeur der Gemeentewerken" - blijkt dat het terrein tussen de Tweede Walstraat en de van Broeckhuysenstraat nog niet bebouwd is. De arcering duidt op toekomstige bebouwing. Er waren in 1908 kennelijk nog geen plannen om het perceel op de hoek te bebouwen.

Redactie: blijft de vraag waarom juist dit perceel uitgezonderd werd. Stond er een tijdelijk bouwwerk? Was het een opslagplaats voor bouwmaterialen? Zat er teveel steen in de grond van de oude Ziekerpoort?
Reactie 9:

Rob Essers, 15-10-2015: Mogelijk was het niet-gearceerde perceel in gebruik bij de bouw van het postkantoor (bouwjaar 1908) en stond er een hek of schutting omheen om diefstal van bouwmaterialen tegen te gaan. Het perceel lag op de plaats van de (oude) van Broeckhuijsenstraat die op 4 mei 1907 aan de openbare dienst is onttrokken. Op 5 maart 1904 had de gemeenteraad al besloten "de om te leggen van Broeckhuijsenstraat weer te noemen met denzelfden naam". Sinds 9 juli 1924 heet de straat: van Broeckhuysenstraat (zonder puntjes).

Aan het begin van de straat is ter hoogte van huisnummer 6 ook een niet-gearceerd perceel dat later wel bebouwd is. Het laatste deel van de Ziekerstraat zou bij de bebouwing vanaf 1914 een stuk smaller worden dan op de plattegrond uit 1908 is aangegeven. Aan zulke opmerkelijke details mag volgens mij geen al te grote betekenis worden gehecht.
Reactie 10:

C.H.F. Delvoix, 18-03-2017: Mijn vader was Fredericus Delvoix, geboren 20 oktober 1900. Loodgieter en is achter mijn oom Willem Delvoix de schilder naar Amsterdam verhuist.
Na ik weet had mijn opa een Loodgieters en blikslagers bedrijf in Nijmegen. Mocht u meer gegevens hebben over mijn familie hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet C.H.F. Delvoix.
Reactie 11:

Rob Essers, 19-03-2017: Fredericus Delvoix werd op 2 juni 1874 in Nijmegen geboren op het adres Molenstraat, Wijk A, nr. 397 (naast het pand op de hoek van de Ziekerstraat). Uit het bevolkingsregister 1870-1880 blijkt dat zijn grootvader, blikslager Josephus Delvoix (1805-1870), vier jaar eerder was overleden. Zijn derde echtgenote Helena van Langen (1833-1891) hertrouwde in 1877 met de 14 jaar jongere blikslager Cornelis Eliza Jorissen (1847-1911).

Zijn tweede echtgenote Regina Johanna Maria Albers (1821-1861) was de moeder van koperslager Josephus Wilhelmus Delvoix (1848-1819) die op 29 mei 1873 in Nijmegen trouwde met Johanna Adriana Liefrink (1850-1921). Fredericus was hun oudste zoon. In of omstreeks 1875 verhuisde het jonge gezin naar het adres Keumegas, Wijk D, nr. 351; zie bevolkingsregister 1870-1880. In het adresboek 1878-1881 staat "Delvoix, F. J., Koperslager, Koningstraat, A 2873." (Koningstraat, Wijk A, nummer 2873).

Volgens het bevolkingsregister 1880-1890 woonde koperslager Josephus Wilhelmus Delvoix in Wijk D op het adres Keumegas nr. 4 (de huisnummering per wijk heeft plaats gemaakt voor een huisnummering per straat). Bij de volgende volkstelling woonde hij op het adres Grootegas 1. Zijn zoon Henricus Delvoix was met zijn grootvader, kleermaker Fredrik Liefrink (1824-1905), meeverhuisd naar het adres Nonnenstraat 61, waar hij tot zijn huwelijk in 1897 bleef wonen.

In 1899 woonde koperslager J.W. Delvoix nog altijd op het adres Grootegas 1, maar in het adresboek 1901 staat: "Delvoix (J W) koperslager, stokkumstraat 13". Na een jaar of tien verhuisde hij naar de Derde Walstraat. Volgens de adresboeken woonde hij daar achtereenvolgens op nummer 20, 44, 38 en 11. Volgens het adresboek 1918 woonde hij bij zijn zoon Josephus Petrus Delvoix (1882-1961) op adres Jan van Galenstraat 57. Hij overleed op 4 maart 1919. Zijn weduwe woonde in 1920 op het adres Strikstraat 16. Zij overleed op 17 juni 1921.

Zijn zoon Fredericus Delvoix (1874-1950) die op 25 februari 1897 in Nijmegen trouwde met Maria Hartgring (1871-1939) was schilder. Na zijn huwelijk woonde hij aanvankelijk op het adres Regulierstraat 23; zie bevolkingsregister 1890-1900. Huisnummer 26 in het adresboek 1898 is vermoedelijk een verschrijving. Een jaar later woonde hij op het adres Tweede Walstraat 9. Huisnummer 3 in het adresboek 1903 is waarschijnlijk weer een verschrijving. Na 1905 verhuisde hij van het adres ten Hoetstraat 46 naar Ziekenstraat 41 (na hernummering: 110). In 1926 woonde hij nog steeds met zijn echtgenote op het adres Ziekerstraat 110 (de schrijfwijze van de straatnaam is op 9 juli 1924 gewijzigd).

Na 1926 woonde schilder F. Delvoix op het adres Jacob Canisstraat 1b (na de hernummering: 11). Zijn echtgenote stierf op 20 april 1939. Haar graf bevindt zich op de begraafplaats Daalseweg. Bij de bevrijding van Nijmegen in september 1944 werd een deel van de Jacob Canisstraat door oorlogshandelingen verwoest. Zijn laatste adres in Nijmegen was Gerard Noodtstraat 29. Op 7 juni 1947 verhuisde hij naar Amsterdam waar hij op 16 juli 1950 overleed; zie archiefkaart Amsterdam.
Reactie 12:

Dexter Kingma, 24-04-2022: Ik ben al enige tijd bezig met stambomen uitzoeken en kan maar weinig vinden over de familie van mijn oma van vaderskant. Haar naam was Jeanette Delvoix uit Amsterdam en haar vader was schilder en het is me vaker verteld dat zijn vader ook schilder was. Ik heb het gevoel dat Wilhelmus Josephus Delvoix haar vader moet zijn.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
onthoud dit (1 uur)