Vondelstraat

Paraplufabriek aan de Vondelstraat:

In oktober 2003 werd een uit 1913 daterend pand op de hoek Arend Noorduijnstraat-Vondelstraat gesloopt. Hierbij kwam een fraaie muurschildering op de zijgevel van een oud fabriekspand aan de Vondelstraat 79 tevoorschijn. Blijkens de schildering, die in 2005 weer achter nieuwbouw verdween, zat er in dit pand vroeger een paraplufabriek. Er staat te lezen:

KLINKUM
MEULENBERG's
PARAPLUIEFABRIEK

Het is zeer waarschijnlijk dat deze fabriek onderdeel was van het Meulenbergbedrijf van de muurschildering aan de van Berchenstraat.

Reactiepagina
Reactie 1:

Rob Essers, 24-10-2016: Joseph Hubert Klinkum (Maastricht 25 september 1869 - Rotterdam 9 juli 1941) is op 15 januari 1895 In Nijmegen gehuwd met Magdalena Henrietta Meulenberg (Nijmegen 12 juli 1870 - Rotterdam 12 november 1930). Zij was een dochter van Edmond Meulenberg (Heerlen 1 januari 1832 - Nijmegen 13 november 1895).

J.H. Klinkum was filiaalhouder van het in 1895 geopende Haagse filiaal van de Nijmeegsche Parapluie-Fabriek E. Meulenberg en Zonen; zie elders. In of omstreeks 1901 keerde hij naar Nijmegen terug. In de periode 1903-1910 staat hij in de adresboeken vermeld als kantoorbediende en woonde hij op het adres van Berchenstraat 7. Waarschijnlijk was hij in dienst van zijn schoonfamilie, maar besloot hij om voor zichzelf te beginnen.

1911-1912
Op 21 juli 1911 is aan de N.V. Klinkum-Meulenberg's Parapluiefabriek vergunning verleend voor het bouwen van een dubbel woonhuis en een daarachter gelegen fabrieksgebouw. Het adres van het dubbele woonhuis was Graafscheweg 106-108 (sinds 26 juni 1923: nummer 100-102). Het adres van de fabriek is Vondelstraat 79. Op 1 oktober 1912 wordt J.H. van Klinkum failliet verklaard (bron: PGNC, 4 oktober 1912), waarna de gebouwen en zijn gehele inboedel worden verkocht. De directeur wordt weer kantoorbediende en verhuist naar van Goorstraat 90. Het faillissement eindigt pas in 1915. Dan vertrekt hij met zijn gezin naar Rotterdam.

Uit niets blijkt dat de firma E. Meulenberg en Zonen op enigerlei wijze betrokken is geweest bij de N.V. Klinkum-Meulenberg's Parapluiefabriek. De bouw van de nieuwe fabriek van de Koninklijke Parapluie-Fabriek voorheen Nijmeegsche Parapluie-Fabriek E. Meulenberg en Zonen (bouwjaar 1913) in de De Ruyterstraat staat hier volledig los van.

In de voormalige parapluiefabriek op het adres Vondelstraat 79 vestigt Martinus Gerritzen (1870-1928) in of omstreeks 1913 zijn rijwielfabriek; zie elders.
Reactie 2:

Paul Broekman, 07-11-2016: Toen ik las dat er in de Vondelstraat vroeger een plu-fabriek was, herinnerde ik mij ook een paraplufabriek in de Van Oldenbarneveldstraat. Ik kwam er vroeger vaak langs met de trolley/bus op weg naar het treinstation. Ik meen dat het fabriekscomplex niet aan de voorkant te zien was. Alleen een poort met erboven een mooie "gevelsteen" dat duidde dat er hier plu's werden vervaardigd.
Frappant dat er "om de hoek" in de Vondelstraat ook een plufabriek heeft gestaan. Hoeveel plufabrieken waren er eigenlijk in Nijmegen?
Ik ben even gaan uitzoeken wat er zoal is opgeschreven over dat complex. Het pand stamt uit 1889 en heeft tot eind van de jaren 60 dienst gedaan als paraplufabriek. De naam van de fabrikant is mij niet bekend.
Het pand is ook gelegen in de wijk Bottendaal en wordt beheerd door de gelijknamige vereniging van bewoners en gebruikers. De vereniging de Parapluiefabriek stelt zich het bieden van betaalbare woonruimte aan jongeren en het onderbrengen van sociaal- culturele activiteiten.
In 1982 is het pand gekraakt en in 1984 is het gehuurd van de eigenaren. In 1995 is het geheel na lange onderhandelingen met de gemeente en de eigenaren gekocht.
Sinds 1994 heeft Expoplu hier een alternatief podium voor beeldende kunst. Er zitten hier allerlei onderneminkjes: een kapper, een tattooshop, fotoshop e.a.

Redactie: in de van Oldenbarneveltstraat stonden "Dickmann's parapluiefabrieken".
Reactie 3:

Cor Rutten, 06-01-2017: Leuk te lezen dat er bij iemand wat bekend is over het pand Vondelstraat 79. Wij hebben dit pand nu ongeveer 35 jaar in gebruik. De Gemeente heeft niets in archief aan info over dit pand. Kunt u mij verder helpen aan info of foto's? Alvast bedankt!

Redactie: Zou je iets kunnen vertellen over het pand en het bedrijf in de afgelopen 35 jaar (of meer)? En zijn er nog foto's bewaard?
Cor: Het pand is gekocht van mijn vader en oom (gebr. rutten) voor kantoor-werkplaats-magazijn "firma schilderwerken gebr. rutten". Vader en oom zijn inmiddels op leeftijd overleden.
Ik heb het bedrijf eind vorige eeuw overgenomen en houd nog steeds kantoor op dezelfde locatie.
Omdat er veel is gewijzigd in regelgeving, omgeving en bedrijfsvoering wordt eigen gebruik van het pand steeds minder en worden ruimten in het pand, met wat eenvoudige aanpassingen, verhuurd aan derden.
Er zijn amper of geen foto's van het pand in onze begintijd hier.
Er zijn geen tekeningen en er is geen archief gevonden bij Gemeente of archief internet waar ik toegang tot heb.
Verder dan lezen dat er (korte tijd) een fietsfabriek in heeft gezeten kom ik niet. Het stopt dan ook abrupt daar en komt in dossier pas weer naar boven (voor zover ik het zie) na aankoop door gebr. rutten. Een gat in tijd van ruim 60 jaar... ik snap daar niets van en heb daarom de vraag gesteld op jullie site.
Groet, Cor Rutten
Reactie 4:

Rob Essers, 06-01-2017: De bouwvergunning d.d. 21 juli 1911 is in het Digitaal Gebouwen Dossier terug te vinden bij Graafseweg 100 en 102. Helaas zit daar geen tekening bij, maar... bij de vergunning voor de aanleg van huisriolering d.d. 8 september 1911 zit een tekening van het "Rioleeringsplan voor een Woonhuis met Fabrieksgebouw aan de Graafsche-straat en Vondelstraat te Nijmegen toebehoorende aan de N.V. Klinkum-Meulenberg's Parapluie Fabriek".

Op de (verzamel) woningkaart 1920-1946 staat onder meer de Rijwielfabriek Meerbeek & Co. vermeld. Deze fabriek is in 1920 al naar de Ruyterstraat 33 verhuisd.
In de PGNC van 6 mei 1920 wordt melding gemaakt van het verlenen van een hinderwetvergunning aan Joh. Landsheer "tot het oprichten van eene door electriciteit gedreven inrichting voor het vervaardigen van suikerwerken". In de adresboeken van 1924 en 1926 staat het magazijn van Chocolat Klaus van J. Landsheer vermeld.
Volgens de adresboeken uit de periode 1928-1940 is het Liqueur-Cointreau magazijn van J. Landsheer op het adres Vondelstraat 79 gevestigd.
In De Gelderlander van 26 april 1951 werd er op dit adres nog een etikettenplakster gevraagd.
Reactie 5:

Rob Essers, 06-01-2017: De "Fa. Johs Landsheer, Vondelstr. 79, tel. 24608. Groothandel in Wijnen en Gedistilleerd" staat nog vermeld in het adresboek van 1968. In de De Telegraaf van 25 april 1974 las ik: "Vroeger werd Cointreau in Nederland vertegenwoordigd door Landsheer uit Nijmegen, waar George ter Horst directeur is. Hij was zelfs peetvader van de kinderen van de familie Cointreau."
Ter Horst was een schoonzoon van Johannes Landsheer (Nijmegen 21 juli 1876 – Nijmegen 9 november 1946) en zwager van Johannes Landsheer jr. (Nijmegen 25 oktober 1903 – Nijmegen 8 juli 1967).
Reactie 6:

Cor Rutten, 09-01-2017: Dit sluit bijna aan op de aankoop van het pand door de "gebr. rutten"
Hartelijk dank hiervoor.
Reactie 7:

Oscar Mercan Cano, 22-02-2017: Als ontwikkelaar kocht ik de oude en aangeschreven woningen omstreeks 2002 aan van een vastgoedpartij uit Utrecht (Dhr Oostveen) die tegenwoordig ook in de Utrechtse raad plaatsheeft. Ik gaf Wim Kol (architect) de opdracht en om samen een Spaans en speels ontwerp te maken. Dat heeft mijn achtergrond en passie. Dat heeft toch vele jaren en veel inspanningen van mij gekost om te realiseren. Omdat mijn financiele partners mij wilden oplichten!? hebben we ervoor gekozen en waren we genoodzaakt om de ontwikkeling aan Frans Hegeman te verkopen. Hegeman (bouwpartners) Ruud Payens (gladde Nijmeegse makelaar) bracht deze koper aan maar dat is helaas ook een financiële valkuil gebleken. Doodzonde want dit plan was in essentie nog veel beter maar heeft desondanks via Wim nog de Keizer Karelprijs ontvangen. Als Nijmegenaar heb ik ook nog het schaakspel met Paul Depla ertegenover geopend en gefinancierd en ben de naamgever en bedenker van het Vondelparkje met mozaiek en Catalaanse slangenbanken. Omdat ik bang ben dat de achtergrond en werkelijke stukje Nijmeegse geschiedenis verloren gaat laat ik dit weten.
Veel succes met het goede werk en moge Nijmegen weer mooi worden.
Hoogachtend,
O. Mercan Cano
Pr Ontwikkelaar/ondernemer
Reactie 8:

Rob Essers, 22-02-2017: De aanleg van het parkje in 2006 is het resultaat van de motie 'Voort met het Vondelpark!' van Jan van der Meer (GroenLinks) die op 17 november 2004 door de gemeenteraad is aangenomen.

In raadsvoorstel 30/2007 van de commissie straatnaamgeving stond: "De commissie stemt unaniem in met het verzoek van de bewoners om het park 'Vondelparkje' te noemen. De commissie vindt het een passende naam die verwijst naar de omgeving van het park." In het voorstel stond ook: "De afdeling stadsbeheer zal zorgdragen voor het aanbrengen van de naamborden."

Op 24 januari 2007 heeft de gemeenteraad conform besloten (hamerstuk). Het aanbrengen van naamborden laat tien jaar later nog altijd op zich wachten.
Reactie 9:

Oscar Mercan Cano, 23-02-2017: Dank voor de reactie; Jan van der Meer heeft het idee en plan van mij en via Wim Kol! Ik woonde destijds aan het Vondelpark in Amsterdam en de slangenbanken en mozaiek zijn een verwijzing naar mijn Spaanse achtergrond. Ik was hier de bedenker van. Ik wil maar aangeven dat succes vele vaders kent maar dat ik de ontwikkelaar ben. Ook het schaakspel in het Vondelparkje is uit mijn brein ontsproten en gerealiseerd. Jan van der Meer was een Nijmeegse politicus/bestuurder die met belastingeld bestuurde, ik deed dit voor eigen rekening en risico en ben door Nijmegen hiervoor nooit gewaardeerd, zelfs doodgezwegen. Zo werkt het kennelijk.

Dhr Jan van der Meer is door bewoners uit de Bottendaal en via Wim Kol (lid groen Links) voordat die motie uberhaupt bestond op de hoogte gebracht van mijn ideeen. Het parkje was onderdeel van een gebiedsontwikkeling waarbij ik Hendriks, NS ROC en de Gemeente Nijmegen reeds in 2003 betrok. Ik stelde een ondergrondse parkeergarage met park en tot onder school voor het spoor komen.
Dus het resultaat van de motie ''Voort met het Vondelpark'' dient een behoorlijke nuance. De waarheid is dat anderen ervandoor gaan met je ideeen en geld en doen alsof het van hen is. Helaas

Nog een kleine noot;
Verder wil ik vermelden dat de Turkse huurders die jarenlang zijn uitgemolken in zeer erbarmelijke huizen zijn na aankoop van de panden persoonlijk door mij persoonlijk herplaatst naar goede woningen. De Gemeente Nijmegen (noch Van der Meer) deed voordien weinig voor hen. Dat vond ik regelmatig terug in de oude documenten.

De naamborden is een apart verhaal temeer ook de naamborden die bij het schaakspel horen zondermeer zijn verwijderd door de Gemeente Nijmegen. Mijn naam vind ik ook nergens terug. Geen relatie tot het park noch het schaakspel noch het door mij ontwikkelde woningbouw! Dat is toch zeer vreemd.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: