Van Gentstraat

Van Gentstraat / Sweersstraat

Met medewerking van een vriendelijke bewoonster aan de Van Gentstraat, hebben we deze muurschildering kunnen fotograferen.

Reactie 1:

Margriet Dijkstra: Tot mijn grote verrassing vind ik de muurschildering achterop mijn huis bij jullie op de website. Ik heb 7,5 jaar geleden het benedenhuis op Sweersstraat 27 gekocht en toen de historie van het huis en de gevelschildering uitgezocht bij het archief en de bouwdienst van de gemeente Nijmegen. 

Het pand is ergens tussen 1910 (ik heb een kopie van een blauwdruk uit dat jaar met het oorspronkelijke ontwerp) en 1915 gebouwd en in gebruik genomen (vanaf 1915 staat het telefoonnummer vermeld in de telefoongids) door transportbedrijf C.J. Rosmalen. Deze ‘voermansleeper’ vervoerde spullen (denk aan bijv. kolen) met paard en wagen en gebruikte waarschijnlijk tevens paarden voor het ‘jagen’, het trekken van boten langs kanalen. Hij maakte reclame voor zijn diensten via de muurschildering. Het is nu nogal verborgen, staat namelijk op de achterkant van het huis, en is alleen te zien vanuit onze tuin en vanuit het huis van de buren aan de Van Gentstraat. Hun huis is namelijk pas in 1933 gebouwd, samen met de Nijmeegsche Radiocentrale, op het voormalige erf van de voermansleeper. De gevelschildering was dus tot 1933 zichtbaar vanaf de Prins Bernhardstraat; nu staat er een huis voor. 
Het benedenhuis aan de Sweersstraat is ontworpen als opslagloods; de twee bovenhuizen waren bedoeld als woonhuis of kantoor, het pand ernaast was de stal (in het oorspronkelijke ontwerp was er ook nog plaats voor een paard in de achtertuin, naast het toilet) en het huis aan de overzijde van de straat is tegelijkertijd ontworpen en gebouwd, en dus waarschijnlijk ook van Rosmalen geweest. 
Het huis is niet gebouwd zoals het ontworpen is: de geplande grote poort met deuren aan de Sweersstraat is nooit gebouwd, maar de fundamenten ervoor zijn wel gelegd (verstevigde muren, hoge plafonds). Waarschijnlijk is al heel snel, voor of tijdens de bouw, bedacht dat het pand beter een kantoorfunctie kon hebben dan als opslagloods te dienen – in 1915 was er al telefoon. Het pand heeft dus een normale façade, in tegenstelling tot zijn tweelingbroertje aan de overkant van de straat, waar wel een grote poort is gemaakt. Achter de voordeur zie je aan het granito nog waar er een doorgang is geweest naar het bovenhuis, en in het trapportaal van het bovenhuis zie je weer een deuropening naar de voormalige stal. De woonkamer is een kamer-en-suite, maar vreemd genoeg staat de kamer niet haaks op de weg (zoals meestal met en-suites), maar loopt de kamer parallel aan de weg. Een directeurskamer met secretaressekamer ervoor?
Je kunt gissen naar de reden waarom het pand niet is gebouwd zoals het was ontworpen. Misschien omdat de paarden gevorderd zijn door het leger, in 1914? In elk geval niet omdat vrachtvervoer met vrachtwagens en gemotoriseerde binnenvaart in opkomst waren; dat heeft nog even geduurd. Misschien wel tot 1933?

Ik ben benieuwd of iemand nog meer informatie heeft over deze muurschildering.

Reactie 2:

Rob Essers: Volgens mij klopt de informatie van Margriet Dijkstra niet helemaal.

Uit het digitale bouwarchief maak ik op dat het pand deel uitmaakt van de panden waarvoor op 12 juni 1903 bouwvergunning is verleend aan de heer Maurits; zie ook http://www.gaypnt.demon.nl/straatnamen/M.html#Mauritsstraat

In de Telefoongids uit 1915 staat: "473 Rosmalen, C.J., Driehuizerweg, 319, Driehuizen". Deze gegevens komen overeen met advertenties uit De Gelderlander van 7 februari 1915 en 29 juli 1915 (zie bijlagen).

Pas op 8 maart 1918 wordt aan C.J. van Rosmalen vergunning verleend om Sweersstraat 27 en 29 te verbouwen ("Plan tot verbouwing van een woonhuis voor rekening van den Weled. Heer Rosmalen").

Uit een advertentie in De Gelderlander van 1 maart 1921 blijkt dat de aannemers Hofman & Arts zich op nummer 25-27 hebben gevestigd (zie bijlage). In 1923 laat deze firma een kantoor aanbouwen. De vergunning hiervoor wordt op 12 juni 1923 verleend.

Het is mij niet duidelijk of en wanneer C.J. Rosmalen hier zijn bedrijf heeft uitgeoefend. Misschien is de muurschildering alleen maar een reclame-uiting op een woonhuis dat zijn eigendom was...

Reactie 3:

Greet Paijmans Kersten, 01-07-2013: Van de geschiedenis van het huis weet ik verder niets alleen dan dat mijn familie in alle 3 de woningen heeft gewoond. In het benedenhuis no 27 woonde ik met mijn ouders, broer en zus. Op no 25 woonde mijn broer met zijn gezin en op no 29 mijn zus met haar gezin. Wij woonden er van ca 1961 tot 1972.

Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: