gevbedr37

Tegeltableau aan het Maas-Waalkanaal:

Bij een van de sluizen in het Maas-Waalkanaal bij Weurt is een groot tegeltableau in de kademuur ingemetseld. Het is vooral voor schippers op het kanaal goed zichtbaar, vanaf de weg is het nauwelijks te zien.
Het kleurige tableau werd kort na de bouw van het sluizencomplex aangebracht. Het was een cadeau van de Koninklijke Schippers Vereniging Schuttevaer aan haar secretaris, G.S. Vlieger. KSV Schuttevaer behartigt sinds 1849 de belangen van de beroepsbinnenvaart op het gebied van nautisch-technische zaken en heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de totstandkoming van deze belangrijke vaarroute tussen Maas en Waal.

terug

De tekst op de tegels luidt: 3:2:'04=7:5:'23 / Schuttevaer aan haar secretaris / GS Vlieger
Reactie 1:

Rob Essers, 23-09-2016: De gedenkplaat voor G S. Vlieger aan de sluis van het Maas-Waalkanaal in Weurt werd op 27 januari 1930 onder grote belangstelling onthuld door minister mr. P.J. Reymer. Sinds 1 januari 1981 ligt de sluis in Nijmegen. In de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 27 januari 1930 staat dat het ontwerp, geheel belangeloos, door ir. dr. B. van Konijnenburg werd gemaakt. In andere kranten wordt dr. ir. W. van Konijnenburg als ontwerper genoemd.

Dr. ir. Willem van Konijnenburg ('s-Hertogenbosch 8 maart 1897 – Capelle aan den IJssel 20 augustus 1979) was een neef (oomzegger) van de kunstenaar Willem Adriaan van Konijnenburg (1868-1943). Hij promoveerde op 3 juni 1929 in Delft met lof tot doctor in de technische wetenschap. Zijn proefschrift Het beheer onzer waterschappen uit een economisch oogpunt beschouwd werd in 1929 in het tijdschrift De Ingenieur besproken door ir. A.A. Mussert.

Redactie: in genoemd krantenartikel valt ook te lezen:
"Spr. bracht in herinnering, dat de heer Vlieger in 1904 [..] werd benoemd tot secretaris van het hoofdbestuur van „Schuttevaer" en hoe hij zich gedurende tal van jaren met volle kracht aan de belangen van de vereeniging gaf, tot hij, op 7 Mei 1923 onverwachts overleed. [..]
Drie plaatsen kwamen voor plaatsing van de plaat in aanmerking, n.l. de sluis te Lemmer, de sluis te Vreeswijk en de sluis te Weurt. De beide andere sluizen vielen bij overweging af en zoo werd, dank zij de welwillende medewerking van de regeering, deze sluis gekozen. Het hoofdbestuur meent hiermede in den geest van den overledene te handelen, die steeds op het belang van de internationale vaarwegen gewezen heeft en voor de totstandkoming ijverde.[..]
Vervolgens onthulde Z.E. de gedenkplaat, die van plateel vervaardigd is door de „Porceleyne Fles" te Gouda, en een meeuw vertoont, vliegende over woelig water in het zonlicht. In duidelijke letters is een opdracht op de plaat aangebracht."
Reactie 2:

Dick J.T. Vlieger, 09-01-2017: Onlangs nog op bezoek geweest met mijn zoon, H.D. Vlieger, om het plateel van zijn over-overgrootvader mee te geven aan de familiegeschiedenis (met dank aan de sluiswachter die ons toegang gaf tot het terrein). We hebben, hoe bijzonder, nog een foto van de officiële onthullingsplechtigheid waarbij mijn grootouders (binnen het kader) aanwezig waren.

G.S. Vlieger was een voorvechter voor oprichting van het instituut onderwijs voor kinderen van maar ook voor de binnenvaartschippers. Hij overleed in 1923. De eerste school was in de winter van 1915 - 1916 een feit. In een stationskoffiehuis te Amsterdam werd met een cursus gestart en les gegeven door G.S. Vlieger en door G. de Jong, beiden hadden geen onderwijservaring. Door gebrek aan inkomsten was het geen lang leven beschoren.
Informatie is te vinden in Een Eeuw Nederlandse Binnenvaart van Frits R. Loomeijer. De foto van de opening van sluis Weurt is daarin niet gebruikt, ook het plateel wordt niet genoemd.

G.S. Vlieger was vanaf 1903 beroepsredacteur van de Schuttevaer. Onder zijn hoofdredacteurschap kreeg de Schuttevaer het karakter van een vakblad. Eveneens was hij een voorstander van overheidstoezicht op de binnenvloot in het kader van veiligheid. Veel schepen vertoonden mankementen en veel schippers waren zonder enige scholing in de vaart terechtgekomen. Het aantal ongelukken in de binnenvaart was destijds hoog! Hoe actueel nu, door de beschadiging van sluis Grave.

We zijn dankbaar dat de nalatenschap in stand wordt gehouden.
Met vriendelijke groet, Dick Vlieger


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: