tooneelafdeeling studie baart kunst 1910

tooneelafdeeling studie baart kunst 1910.jpg

Sjaak Rutten: De toneelafdeeling Studie Baart Kunst was een afdeling van de Hamerbond, een katholiek gezelschap dat zich inzette voor de drankbestrijding. Van deze voorstelling verscheen een recensie in De Gelderlander van 27 september 1910.

"De tooneelafdeeling van den Mgr. Hamerbond "Studie Baart Kunst" heeft gisteravond een uitbundig succes gehad in "Burgerlust". De jeugdige dilettanten hebben zich reeds door vorige uitvoeringen een klinkenden naam verworven, en gisterenavond hebben zij hun goede reputatie gehandhaafd. Een groote menigte, die de zaal stampvol vulde, juichte de acteurs na ieder bedrijf spontaan toe. De keuze van het tooneelstuk was dan ook gelukkig. Molières Bourgeois-Gentilhomme, een kostelyke satyre op de grootheidswaan van deze parvenue is wel in staat de lachspieren in volle beweging te brengen, vooral dan, wanneer de verschillende typen vlot en natuurgetrouw uitgebeeld worden. En dat was over het algemeen bij deze uitvoering het geval. De hoofdrollen kregen een kranige vertolking. De lastige rol van Daniel Jourdain, den gewezen lakenkoopman werd met succes gespeeld, toch had een beetje meer mannelijkheid in het optreden het welslagen nog meer bevorderd. De philosooph werd uitstekend gecrëerd, terwijl het tooneel tusschen den dans, scherm- en muziekmeester met den professor een koddige scéne was, die met succes afgespeeld werd. Bijzonder sloeg in de Mohammedaansche plechtigheid, waarbij Jourdain tot Mammouthsi werd uitgeroepen, een uitstekende regisseur bleek in deze mise en scéne de hand te hebben en de vertooning van dit muzikale intermezzo was dan ook van dien aard, dat ze gebisseerd moest worden, wat onder enthousiast applaus geschiedde. De ontknooping, de ontnuchtering van den parvenue na de samenzweering van zijn vrienden en broer George - die ook kranig gecreëerd werd, evenals de pseudo sultan (Dubar) en tolk (Covielle) - sloeg in en lokte een langdurig toejuichen bij open doek uit. Ten slotte zij nog opgemerkt, dat voor een degelijke regie gezorgd was, terwijl de aankleeding in de puntjes was. Het Bisschop Hamer Strijkorkest, onder leiding van den heer Aug. Kors, verhoogde niet weinig de prettige stemming, die geen oogenblijk uit de zaal week. De tentoonstelling van toegepaste drankbestrijding, om te toonen dat ook zonder het glas plezierige gezelligheid kan heerschen, zooals pater v.d. Sande zich zoo kernachtig uitdrukte, is dus volkomen geslaagd. De Hamerbonden mogen gerust meer in het openbaar op de planken verschijnen. Hun kermisuitvoering op 6 October in den R.K. Volksbond zal tevens een vroolijke zijn. Moliéres "Bourgeois-Gentilhomme" kan immers uitstekend voor een onderhoudend kermisstuk doorgaan".

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.