tjessinga margarinefabriek ca.1900.jpg

<- Back | Index | Next ->

tjessinga margarinefabriek ca.1900.jpg

Sjaak Rutten: 

De Gelderlander, 24 januari 1889:
"Door den heer C.F. Tjessinga, fabrikant te Minnertsga, zal alhier eene groote Kunstboterfabriek worden gesticht. Dit is alzoo de vierde van dien aard, welke alhier zal verrijzen, zoodat men hieruit kan afleiden, welke hooge vlucht deze industrie heeft genomen. Zoodra het Gemeentebestuur het gewenschte bouwterrein heeft gegund, zal onmiddellijk met den bouw worden aangevangen". 
De Gelderlander, 27 januari 1889:
"Op voorstel van de commissie voor den uitleg der stad werd besloten aan den heer Tjessinga uit Friesland te verkoopen 500 Meters bouwterrein achter de korenbeurs nabij den spoordijk voor f 6 per meter."
De Gelderlander, 23 september 1893:
"Burgemeester en Wethouders der Gemeente Nijmegen brengen ... ter kennis van het publiek, dat bij besluit van 15 sept. j.l. No. 11, door hen voorwaardelijk vergunning is verleend aan de firma Tjessinga en Co., alhier tot het uitbreiden harer margarineboterfabriek aan de Nieuwe Markt, kadaster Nijmegen, sectie B., No. 1695."
De Gelderlander 26/27 juli 1896:
"De vroegere margarinefabriek der firma Tjessinga & Co, gelegen aan de Nieuwe Markt te Nijmegen, is, indien de gemeente hun het vrije gebruik der in de Waal uitloopende riool toekent, aangekocht door de heeren Gebr. Eekhoff, die daarin eene papierfabriek willen vestigen."

Margarinefabriek Tjessinga & Co.
Reactie 1:

Henk Janssen, 07-02-2016: De naam Tjessinga kwam ik tegen in het volgende boekje :
De Weesvader Van 't Lindenhout ontmaskerd of Onthullingen over de Weesinrichting te Neerbosch. Door G. van Deth en A.J. van Houten (1893)
Blz. 54: "Dat mogen zij nu zonder lepel op de eene of andere wijze verorberen, te zamen met een sneedje roggebrood, dat zich volgens den leeftijd der kinderen verdikt van 1/2 tot 1 1/2 cM. en dat gesmeerd is met den afval uit de kunstboterfabriek van Tjessinga te Nijmegen, schoonzoon van Van 't Lindenhout."
Groet, Henk Janssen

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: