maaltijdbon 1943 1

maaltijdbon 1943 1.jpg

Sjaak Rutten: In juli 1941 werd de Nederlandsche Volksdienst opgericht, naar voorbeeld van de National Sozialistische Volkswohlfahrt in Duitsland. Al het sociale werk dat in ons land werd verricht, moest worden samengebundeld in de NVD. Als onontkoombaar gevolg van de Nationaal-Socialistische rassenleer, kwamen gehandicapten en bejaarden niet voor verzorging in aanmerking. De NVD gaf alleen hulp aan het erf-biologische gezonde gezin omdat het was geschoeid op ideologisch racistische leest. Zieken werden wel geholpen, mits zij ‘ariër’ waren. Het ging de bezetter om de nazificering van het sociaal maatschappelijk werk. Daarom was hulp aan het NVD en WHN (Winterhulp Nederland), in welke vorm dan ook, in feite hulp aan de vijand.
http://members.home.nl/aniewold/Lege pagina 8.htm

In de dagen na het vergissingsbombardement in Nijmegen op 22 februari 1944 werd de voeding van getroffenen en hulpcolonnes verzorgd via de "Nederlandsche Volksdienst", ook in Nijmegen bepaald geen populaire instantie. Een paar cijfers: de beide centrale keukens hadden voor 22 februari hun normale hoeveelheid voedsel klaar: 1.700 liter. De volgende dag werd 11.201 liter voedsel uitgereikt: 4.824 liter via de keuken in de Fort Kijk in de Potstraat en 6.377 liter via de keuken in de Schonckstraat.
bron: https://www.scholieren.com/werkstukken/359
Reactie 1:

Hans R. van der Woude, 10-04-2018:


Bouwtekening van de Centrale Keuken voor 4000 personen in de Fort Kijk in de Potstraat 16 in Nijmegen,
in 1940 ontworpen door het Ingenieursbureau Dwars Heederik en Verhey (DHV) in Amersfoort


Centrale Keukens in de Fort Kijk in de Potstraat 16, in 1958 verbouwd tot Studentenkerk (bron: RAN F16606, ook F16607)

De centrale keukens werken ! honderden nijmegenaren aten stamppot van andijvie

Verscheidene honderden Nijmegenaren hebben vandaag het eerste eten uit de centrale keuken geproefd. Stamppot van andijvie schafte de pot en omdat menigeen natuurlijk nieuwsgierig zal zijn hoe het eigenlijk met de kwaliteit van het eten gesteld is verklaren wij maar meteen: het is werkelijk uitstekend en het best te typeeren als degelijke burgerkost.

Verwende smulpapen en fijnproevers zouden misschien nog reden tot critiek kunnen hebben, maar voor ons staat het vast dat, althans in dézen tijd, in tallooze gezinnen geen maaltijd op tafel komt, die zich met die van de centrale keukens meten kan.

Het was een heel gezelschap, dat vanmorgen ter gelegenheid van de opening in de keuken aan de Fort Kijk in de Potstraat vereenigd was. Wij merkten op den burgemeester van Nijmegen, den heer J. A. H. Steinweg, den wethouder van sociale zaken, den heer E. G. Kalwij, den wethouder van openbare werken den heer W. Th. van der Wagt en natuurlijk den directeur der centrale keukens, den heer P. L. A. C. Hoogvliet. Met belangstelling werden de installaties bekeken en de technische uitleg, die daarbij werd gegeven, deed wel uitkomen, dat er aan de bereiding van het eten ln deze keuken, welke onder leiding staat van den heer Heerbaart, alle mogelijke zorg besteed wordt, zoowel wat het vakmanschap van den kok en zijn helpers als de outilage betreft.

Na de bezichtiging begaf het gezelschap zich naar de zusterschool aan de Groesbeekscheweg, waar men zich om de tafels schaarde en het menu alle eer is aangedaan, terwijl er ook eenige toespraken gehouden zijn. Namens den directeur-generaal voor de voedselvoorziening sprak de heer Breukel uit 's-Gravenhage het welkomstwoord om daarna een uiteenzetting te geven van de organisatie en het doel dezer centrale keukens, welke beoogen de bevolking van Nederland voor ondervoeding te bewaren en de beschikbare grondstoffen zoo doelmatig mogelijk te besteden. Door den gezondheidsraad zijn daartoe b.v. 18 verschillende menu's samengesteld. Vervolgens droeg spr. de keukens aan het gemeentebestuur over onder het uitspreken van den wensch, dat zij den gezondheidstoestand der bevolking op hetzelfde peil zullen handhaven, dan wel verbeteren.

Burgemeester Steinweg gaf de verzekering, dat het gemeentebestuui met volle instemming aan de plannen voor de oprichting uitvoering heeft gegeven. In het bijzonder de wethouder van soek le zaken en de leider van den distributiedienst hebben alles in het werk gesteld om deze aangelegenheid zoo goed mogelijk te regelen. Hier past dan ook slechts grooten lof voor wat door het Rijksbureau in samenwerking met de gemeente is tot stand gebracht. Spr. is ervan overtuigd, dat de getroffen maatregelen de sympathie van de bevolking zullen hebben, terwijl zij wel zeer in het bijzonder ten goede zullen komen aan de minst draagkrachtige!!. Lof bracht spr. voorts aan den directeur, den heer Hoogvliet, die met zijn personeel alles gedaan heeft om de taak van B. en W. te vergemakkelijken.

De heer Hoogvliet bracht dank voor het in hem gestelde vertrouwen en gaf de verzekering, dat hij en zijn 44 man personeel alles in het werk zullen stellen om hetwerk te doen slagen. De wethouder van Sociale Zaken, de heer Kalwij, vertelde over de ervaringen, welke bij de voorbereidingen alzoo zijn opgedaan. Het uiteindelijk resultaat is geweest, dat Nijmegen thans beschikt over model-keukens met modelpersoneel. Dank bracht spr. nog voor de technische leiding van den heer Kuipers.

Tot slot voerde het woord de directeur van den Keuringsdienst voor Waren, jhr. dr. H. W. J van Beresteijn, die met de controle op het eten belast is, maar die deze contróle niet zwaar opnam, gezien de perfecte leiding, welke aan het hoofd staat.

PGNC 21-04-1941

Het Regionaal Archief bezit een affiche "Centrale keukens, voor weinig geld een voedzaam maal" (documentnummer 3000.56)

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.