lockheed constellation nijmegen 1

Sjaak Rutten: Hierbij nog een interessant krantenknipsel uit 1947 over de doop van de Lockheed Constellation "Nijmegen", uit De Gelderlander van 4 juni 1947:

Vlucht met de Nijmegen boven stad en land
Om twaalf uur cirkelde de luchtreus boven de Waalstad


Het is een prachtdag voor Nijmegen geworden, gisteren op Schiphol. De doop van K.L.M. Lockheed Constellation PH TEN; de luchtreus, die met grote plechtigheid de "Nijmegen" werd genoemd, heeft de aandacht van het gehele land weer eens op de Keizer Karelstad gevestigd. De naam van onze stad zal nu over de Oceanen worden gedragen, zowel naar Amerika, voor welke lijn het vliegtuig is bestemd, als naar Indonesië, waarheen de "Nijmegen" op dit moment onder gezagvoerder Parmentier de reis maakt. Vanmorgen is de constellation met deze bestemming vertrokken en in gedachten volgen we het Nijmeegse petekind, dat door onze land- en stadgenoten in de Oost ongetwijfeld met blijdschap zal worden begroet.

De Gemeente Nijmegen, die alles uitstekend had voorbereid, kan met grote voldoening terugzien op de wijze, waarop ze in samenwerking met de K.L.M. uit deze gebeurtenis voor onze stad een prachtige propaganda heeft gemaakt. Het was al Nijmegen wat de klok gisteren op Schiphol sloeg. Toen de gasten van het Gemeentebestuur en de K.L.M. arriveerden om goed tien uur, was de sfeer prettig en de stemming gunstig voor de stad, die zich de eer, welke haar te beurt zou vallen, door haar moedig gedrag in oorlogsdagen heeft veroverd.


In het zonlicht stond de luchtreus, die de naam van onze stad hóóg houdt rustig in zijn zilveren harnas het plechtige ogenblik van de doop af te wachten. Het Nijmeegse wapen en het onderscheidingsteken van de Airborne waren met een scherm bedekt; de fles champagne die de kolos niet eens tegen zijn neus, zo hoog gezeten, maar ergens tegen het neuswiel zou aangeslingerd krijgen hing windstil en droogjes in afwachting. [..]

Het was een fijne speech, die Mr. Hustinx bij deze gelegenheid hield en waarin hij op welsprekende wijze van onze stad en haar dankbaarheid jegens onze bevrijders getuigde. [..]

De Burgemeester verrichte na zijn rede, die wij in ons blad van gisteren gedeeltelijk hebben afgedrukt, de doopceremonie door de fles champagne tegen het neuswiel van de "Nijmegen" te slingeren.

De Swift Harmonie, keurig uitgerust, speelde na afloop de volksliederen, en toen de genodigden het vliegtuig ingingen de Vierdaagse mars. Er werd gefilmd, de radioreporter nam het gesproken woord op, bestemd voor uitzending naar Amerika en voor eigen land.

[..] Enkele minuten voor half twaalf brak het grote moment aan en maakten de reuze-wielen zich van de grond los. Vol spanning volgde het groepje Nijmeegse supporters op de grond - het waren leden van verschillende toneel­verenigingen. een vijf en dertig in getal, die de reis naar Schiphol hadden gemaakt - de verrichtingen van het vliegtuig dat zijn vlucht over ons mooie land was begonnen.

[..] Precies twaalf uur roken de 8800 paarden, die voor de vier kanjers van motoren waren gespannen, stal. De Waalbrug. De Spoorbrug. Keizer Karelplein. Sint Steven. Wat is er een hap uit het stadscentrum weggebombardeerd! Ge kunt het alles zo duidelijk zien. En toch! Wat is Nijmegen mooi. Met de parken en plantsoenen. In zijn aanleg. Met de omgeving van Dekkerswald en Groesbeek, met Malden en Heumen.

[..]

Het was enkele minuten voor half twee toen de reusachtige wielen van de Nijmegen op Schiphol weer de grond raakten. De vlucht was - compliment aan de bemanning! - goed volbracht.

Er volgde een lunch in het Victoria-Hotel, door het Gemeente-bestuur en de K.L.M. aangeboden. [..]

De maaltijd werd op prettige wijze onderbroken door het optreden van de Swift-Harmonie, die geheel onverwacht voor het Victoria-Hotel verscheen en de Amerikaanse en Nederlandse volksliederen ten gehore bracht.

[..] Aan de lunch, waarvan het menu met een afbeelding van het Nijmeegse wapen, met de Waalbrug en het kenteken van de Airborne was voorzien, had de K.L.M. de attentie de gasten een legpenning aan deze welgeslaagde dag aan te bieden. In het vliegtuig had de gemeente Nijmegen het boek "De verwoesting van een oude keizerstad" aan de inzittenden aangeboden".

Klik hier voor de "Lockheed penning".

Klik hier voor de "Lockheed menukaart".

Meer info op internet

Filmfragment op Geschiedenis VPRO


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.