hamer, gerardus 1887.jpg

<- Back | Index | Next ->

hamer, gerardus 1887.jpg

Sjaak Rutten: De ‘Conferentie St.Vincentius a Paulo’, in het gewone spraakgebruik de Vincentiusvereniging, is van Franse oorsprong. De student Frédéric Ozanam (1813-1853), die zich inspireerde met het voorbeeld van St. Vincentius a Paulo (1581-1660), patroon van ziekenhuizen en liefdadigheidsverenigingen, stichtte deze ‘Conferentie’ in 1833. Zij staat in dienst van alle noodlijdenden; in 1846 volgde de oprichting van de Nederlandse conferentie in Den Haag. Op 14 november 1847 richtte een groep vooraanstaande Nijmegen katholieken, onder wie J.H. van Aernsbergen, H. Hamer en dr. Berends, de Vereniging voor Katholieke Caritas St. Vincentius op; van Aernsbergen werd de eerste president. Deze vereniging hield zich op velerlei terrein bezig met liefdadigheid, zoals kinderbescherming, arbeidsbemiddeling, gaarkeukens, de verzorging van begrafenissen voor katholieke armen, opvang van alcoholisten, de St. Jozefscholen en een Leesbibliotheek. Ook was de vereniging betrokken bij de stichting van het katholieke St. Canisiusziekenhuis in 1866, toen gelegen aan de Houtstraat.
Neerbosch–Hees kreeg in 1849 een St. Vincentiusvereniging, Lent in 1853. Deze verenigingen in en rond Nijmegen bestaan niet meer. Elders in Gelderland blijven Vincentiusverenigingen bestaan, o.a. in Arnhem, Beneden- en Boven-Leeuwen, Wamel en Culemborg.
De Vincentiusvereniging wilde de stichting van katholieke scholen bevorderen, maar aanvankelijk kwam dit streven in Nijmegen moeilijk van de grond. In 1877 schoten de Broeders van Maria Onbevlekte Ontvangenis uit Maastricht de Nijmeegse Vincentianen te hulp. Zij stichtten aan het Kelfkensbosch de St. Jozefschool voor jongens, bestaande uit drie afdelingen: de burgerschool met een schoolgeld van fl. 18,--, een tussenschool met een schoolgeld van fl. 15,-- en een gratis armenschool. Door financiële problemen kon deze afdeling pas in 1885 van start gaan met het geven van onderwijs. In 1906 werd het Jozefscholencomplex uitgebreid door de grote toeloop van leerlingen. Rond het einde van de jaren zeventig viel het complex onder de slopershamer.
Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: