brakkenstein's belang ca.1944.jpg

<- Back | Index | Next ->

brakkenstein's belang ca.1944.jpg

Sjaak Rutten: Onmiddellijk na de bevrijding werd in de wijk Brakkenstein een buurtvereniging opgericht onder de naam "Brakkenstein's belang". Op 11 oktober 1945 meldde De Gelderlander het volgende: "Bij de zoo juist gehouden bestuursverkiezing van de Buurtvereeniging Brakkenstein's Belang werd tot voorzitter gekozen de heer W.J.H. Donker, Driehuizerweg 398; tot secretaris werd benoemd de heer J.A. Verweij, Pater Eijmardweg 22, terwijl het penningmeesterschap werd opgedragen aan den heer Wanders, Gerardsweg. Moge door eendrachtige samenwerking, onder leiding van den heer Donker, Brakkenstein's Belang spoedig rijke vruchten afwerpen. Laten de Brakkensteiners gezamenlijk de hand aan den ploeg slaan, het is noodig". 
Het item in ons webmuseum (foutief gedateerd 1944, moet zijn: januari 1946) gaat over een van de eerste acties van deze nieuwe buurtvereniging: de organisatie van de bonnendistributie vlak na de oorlog. 
In 1950 vierde de vereniging het eerste lustrum. Het bestuur bestond toen uit voorzitter H. Peters, secretaris H. Dam en penningmeester J. Burgers. Tijdens die eerste vijf jaren had Brakkenstein's Belang mooie resultaten geboekt, vooral bij de wegverbetering en de straatverlichting. Ook spande men zich in voor de woningbouw in de wijk en voor een goede busverbinding met het centrum van Nijmegen. 
Van 20-27 augustus 1950 werd een feestweek georganiseerd. Toenmalig burgemeester Hustinx had zitting in het feestcomité. Onderdeel van de festiviteiten was het planten van een vrijheidsboom aan de Kwekerijweg (de oorspronkelijke vrijheidsboom uit 1945 was doodgegaan) en de opening van een speelterrein. De zandbak, schommels en wipplanken voor die speeltuin werden door Brakkenstein's Belang bekostigd. Verder was er een voetbalwedstrijd en een hippisch festijn. De R.K. Toneelvereniging Brakkenstein voerde in de zaal van "Roomsch Leven" een revue op. Harmonie St. Tarcisius, fanfare St. Anna en harmonie "Robinson" verzorgden de muzikale omlijsting bij de festiviteiten. 
Buurtvereniging Brakkenstein heeft minstens tot 1955 bestaan.
Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: