boon maria-getijden 1941 2

boon maria-getijden 1941 2.jpg

Sjaak Rutten: De redemptoristenpater Jozef Boon werd in 1900 in het Belgische Halle geboren. Na handelsstudies aan het college van Halle volgde hij van 1918 tot 1921 een versnelde humaniora‑opleiding. Hij trad in bij de paters redemptoristen en werd in 1927 tot priester gewijd. Aan de Katholieke Universiteit van Leuven promoveerde hij in 1932 tot licentiaat in de Nederlandse letteren. Ondertussen was hij in 1930 benoemd tot leraar talen en kunstgeschiedenis aan het College van het Eucharistisch Hart in Essen, het internaatinstituut van de paters redemp­toristen. Hij was van jongsaf geďnteresseerd in literatuur en toneel en kon zijn leerlingen warm maken voor voordracht en verbale expressie.

Boon werd de voornaamste promotor van het katholieke gemeenschapstoneel in de jaren dertig en veertig in Vlaanderen. Hij schreef teksten voor spreekkoren en toneelstukken, regisseerde opvoeringen op het college in Essen en tijdens de vakanties in parochiezalen en bij jeugdgroepen. Maar tegelijk droomde hij van groots opgezette massaspelen, waarmee hij honderden en zelfs duizenden mensen kon bereiken.

De literaire produktie van Boon is indrukwekkend. Maar zijn drukke bezigheden en zijn omvangrijk oeuvre brachten mee dat hij niet altijd de tijd vond om zijn werk kritisch te evalueren. Geschreven voor een braaf katholiek publiek, komen vele teksten bij lezers van het begin van de eenentwintigste eeuw over als naďef en zoeterig. Maar Boon zag zijn toneel niet als een doel maar als een middel om de christelijke boodschap uit te dragen en hij zocht de vorm waarmee hij een zo groot mogelijk publiek in de jaren dertig en veertig kon bereiken. Het sloot aan bij de traditie van het middeleeuwse volkstoneel en mysteriespel. De vernieuwings­tendenzen, geďntroduceerd door het Vlaamsch Volkstooneel en door Herman Teirlinck, heeft hij weinig benut. Hij realiseerde zich blijkbaar onvoldoende dat de maatschappij in volle ontwikkeling was en dat ook in Vlaanderen het triom­fa­lis­tische christendom langzaam maar zeker op zijn retour was. Hij trachtte tevergeefs het tij te keren.
De meeste van Boons teksten hebben aan de tand des tijds niet kunnen weerstaan. Jozef Boon CssR overleed in 1957.

(Bron: Daens Vandaag, XXIV, 5, 15-12-2000)


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
onthoud dit (1 uur)