09_DSC5918.jpg

<- Back | Index | Next ->

09_DSC5918.jpg

Reactiepagina
Reactie 1:

Rob Essers, 21-06-2015:

De eerste steen gelegd
18 12/10 98
J. P. LAGING TOBIAS
oud 10 jaar

De tekst op de eerste steen laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De steen is gelegd door de 10-jarige Joost Peter Laging Tobias. Hij is de jongste zoon van de voorzitter van de Loge St. Lodewijk.
Joost Peter Laging Tobias, geb. Nijmegen 9 mei 1888, Naarden 28 dec. 1966, gecrem. Velsen 31 dec. 1966, zn. van Philip Frantz en Anna Wilhelmina Jacobs, tr. 1e s-Gravenhage 5 nov. 1918 (echtsch. ingeschr. ald. 22 dec. 1931) Petronella Abbing, geb. s-Gravenhage 14 juni 1898, Rijswijk 27 april 1978, dr. van Karel Evert en Theodora Petronella Vleesch; tr. 2e Naarden 2 dec. 1941 Anna Maria Louise Koch, geb. Wageningen 5 okt. 1907, dr. van Carel Friederich Wilhelm en Johanna Jacoba Maria Wehlburg.

In 1898 wordt aan de loge St. Lodewijk vergunning verleend tot het bouwen van een logegebouw aan de Waldeck Pyrmontsingel. Het pand, is ontworpen en gebouwd door Wilhelmus Johannes Maurits (1856-1913) en Antonie Wijers (1863-1920). De Begraafplaats Rustoord (geopend 26 juli 1897) is van hetzelfde tweetal.

De vader van Joost Peter was onder meer Nederlands resident van Palembang en civiel gouverneur van Atjeh, voordat hij zich in 1885 in Nijmegen vestigde; zie Wikipedia.
Philip Frantz Laging Tobias, geb. Zwolle 4 aug. 1834, Nijmegen 15 aug. 1910, zn. van Willem Tobias en Johanna Cornelia Metelerkamp, tr. 1e Batavia 3 jan. 1866 (echtsch. ingeschr.) Charlotta Frederika Wilhelmina Leidelmeijer, geb. Batavia 29 nov. 1847, ald. 10 juni 1893; tr. 2e Batavia 5 mei 1883 Anna Wilhelmina Jacobs, geb. Benkoelen, Sumatra 26 mei 1853, Nijmegen 6 aug. 1909, dr. van Robert Wellington en Anna Caton.

Philip Frantz Laging Tobias heette bij zijn geboorte Philip Frantz Tobias. Hij is vernoemd naar Philip Frantz Laging (1771-1832), een volle neef van zijn vader. Bij Koninklijk Besluit van 18 oktober 1834, nr. 97, wordt het drie maanden oude kind toegestaan om zich Philip Frantz Laging Tobias te noemen.

Vier van de vijf kinderen van zijn tweede echtgenote hadden oorsponkelijk de familienaam Leicester. Op een van de webpagina's over Sumatra's Westkust staat:

"De vier oudste kinderen (...) werden staande het, nog niet ontbonden, eerste huwelijk van de vader geboren. Zij konden daarom door hem niet worden erkend. De kinderen werden daarop (blijkens het dossier (Laging) Tobias in de Collectie N.L.-Algemeen van het Centraal Bureau voor Genealogie) erkend door een hoog bejaarde verre neef van hun moeder, Butcher Leicester (...). Aan hen werd bij G.B. van 17 nov. 1885, nr. 9 (A.R.A., Kol. 1850-1900, inv. nr. 7863) vergunning verleend tot aanneming van de naam Laging Tobias." (bron: IGV 1993 INN-6 Laging Tobias / Leicester)

In het Bevolkingsregister 1880-1890 zijn de vier kinderen reeds op 23 juli 1885 op het adres St. Annastraat 1 (vanaf 1890: nummer 2) ingeschreven met de familienaam Laging Tobias. De oudste zoon is op 21 september 1885 nogmaals toegevoegd onder de naam Philip Franz Leicester.

Volgens beide huwelijksaktes van dochter Anna Wilhelmina Laging Tobias (1878-1923) heet de vader van de bruid Botcher Leicester. Bij de Huwelijksbijlagen 1902-1903 bevindt zich een uitreksel van zijn overlijdensakte waaruit blijkt dat deze 'hoog bejaarde' wettige vader op 8 maart 1886 op 56-jarige leeftijd in Benkoelen is overleden.

Vanaf 25 juni 1891 woont Philip Frantz Laging Tobias een aantal jaren in Villa Welgelegen in Lent. In de Naamlijst van de Officieren en Leden der Loge 'St. Lodewijk' (De Gelderlander van 19 juli 1897) staat de Oud-Gouverneur van Atjeh te Lent vermeld als voorzitter met de datum 17 Febr. 1893. De SUMATRA-COURANT van 12 februari 1898 meldt op de voorpagina:

" De gepensionneerde gouverneur van Atjeh, de heer Laging Tobias, bewoonde in de laatste jaren een mooie villa in de schilderachtige omstreken van Nijmegen. Hij is thans evenwel het buitenleven moede, heeft zijn buitenplaats goed verkocht en een nieuw, deftig pand aangeschaft, midden in laatstgenoemde plaats."

In de periode 1898-1904 woont Philip Frantz Laging Tobias met zijn gezin op het adres St. Annastraat 38. In 1904 verhuist hij naar St. Annalaan 119. De straatnaam en het huisnummer worden kort daarop gewijzigd in St. Annastraat 167. Hij overlijdt in 1910 op 76-jarige leeftijd en is begraven op de Begraafplaats Rustoord.

Joost Peter Laging Tobias heeft Nijmegen al eerder verlaten. Hij volgt in de periode 1905-1911 een opleiding aan de Cadettenschool en Koninklijke Militaire Academie. In het BATAVIAASCH NIEUWSBLAD van 21 mei 1913 staat op pagina 2:

"Detacheering gevraagd. De heer J. P. Laging Tobias tweede luitenant van het 2e regiment infanterie, in garnizoen te 's Hertogenbosch, zoon van wijlen den oud-gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden, heeft zich aangemeld voor een detacheering naar het indische leger. Hij heeft ten antwoord bekomen, dat hij op de candidatenlijst is opgenomen, maar gelet op het groote aantal, mede van de kolonin afkomstige liefhebbers voor een detacheering nog, eenigen tijd geduld zal moeten oefenen."

Het zou tot 1921 duren voordat hij als eerste luitenant voor ten hoogste vijf jaren gedetacheerd wordt bij het leger in Nederlandsch-Indi bij het wapen der infanterie (Koninklijk Besluit van 31 mei 1921, nr. 56). Op eigen verzoek wordt dat teruggebracht tot drie jaren en veertien dagen. In 1924 is hij met zijn eerste echtegenote en dochter weer terug in Nederland.

In de De Gooi- en Eemlander van 30 maart 1938 staat een foto van de intocht van het IIe Bataljon van het 16e Regiment Infanterie in Huizen met zittende te paard, de bataljonscommandant, majoor J. P. Laging Tobias. Op 10 mei 1940 is hij commandant veldleger van het 16e Grensbataljon (locatie: Ruurlo - Lochem). Met zijn tweede echtgenote woont hij vanaf 1941 in Naarden waar hij in 1966 op 78-jarige leeftijd overlijdt. Hij wordt op 31 december 1966 in Velsen gecremeerd. De kinderen van zijn oudste dochter voeren de familienaam Laging Tobias Brok.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: