Glashuis 4: Sint-Jacobskapel:

Op een pleintje aan de Papengas, het Glashuis genaamd, staat een kleine bakstenen kapel uit de 15de eeuw. Het gotische bouwwerk is een overblijfsel van het Sint-Jacobsgasthuis, dat in 1438 werd gesticht door de priester Hendrick van Hovelwick en zich uitstrekte tot aan de Bottelstraat. In het gasthuis konden pelgrims, die op weg waren naar het Spaanse bedevaartsoord Santiago de Compostela, eten en overnachten. Daarnaast werden er arme en zieke pelgrims opgevangen in een armenhof, dat aan de westzijde tegen de kapel was gebouwd. In de kapel zelf stond een altaar dat was gewijd aan Sint-Jacobus, de patroonheilige van Santiago de Compostela. Vandaar komen de naam van de kapel en het gasthuis.
In 1592, toen Nijmegen in protestantse handen kwam, werd het uitoefenen van de katholieke godsdienst verboden. Dat had tot gevolg dat er in het Sint-Jacobsgasthuis geen pelgrims meer werden opgevangen. Het gasthuis werd vervolgens onder andere gebruikt als militair hospitaal en als pesthuis. In 1659 vestigden Jacob Reens en Arnold Zeller een glasblazerij in de kapel. Het bleek geen succes, ook niet nadat Hendrik Heuck de onderneming in 1667 had overgenomen en in 1671 werd het laatste glas er geblazen. De herinnering aan de glasblazerij bleef leven in de naam van het steegje waaraan de kapel ligt: in een protocol van 1693 wordt deze ’t Glasblazersgesken genoemd, nu draagt het de naam Glashuis.
De kapel is vervolgens onder andere gebruikt als opslagplaats voor wijn, hooi en turf en in de 19de eeuw werd het zelfs omgebouwd tot een soort stadsboerderij, met een koeienstal en daarboven een woning. Het kapelletje raakte steeds verder in verval, terwijl de rest van het oorspronkelijke gasthuis al geheel verdwenen was.
In 1965 vond de noodzakelijke renovatie plaats onder leiding van ir. Deur. De opgeknapte kapel, die helemaal vrij kwam te liggen, werd gewijd aan Sint-Geertrudis, de oudste patroonheilige van Nijmegen. De kapel is nog steeds in gebruik voor rooms-katholieke erediensten. In 2005 en 2006 werden de vensters voorzien van glas-in-loodramen, ontworpen door kunstenaar Ted Felen.

boedelinventaris

 

01-DSC01883.jpg 02-DSC01878.jpg 03-DSC01879.jpg 04-DSC01877.jpg 05-DSC01876.jpg
06-DSC01881.jpg

terug naar Rijksmonumenten terug naar Noviomagus.nl


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
onthoud dit (1 uur)