1940-Nij 1940a

<- Back | Index | Next ->

1940-Nij 1940a.jpg

Nood-vierdaagse 1940

I have a medal for an emergency (Nood) four day march organised by the NWV (Nijmeegsche Wandel Vierdaagsche) in August 1940 after the NBVLO walk was cancelled. I have not come across the evening walk medal on your site before - I assume the walk also took place in 1940. Do you have any more information about either the medal or the event? 

If you have any information or comments on any of this - please let me know.

Richard Pearson, Chatham, Kent, England.

Heeft u herinneringen aan dit item? Laat het ons weten, wij maken graag gebruik van uw verhaal.

Reactie 1:

Henny Meijer, 04-12-10: De Nijmeegse Nood-Vierdaagse in 1940.

Bij het doornemen van een doosje wandelsportmedailles, ooit gekregen, maar wat doe je ermee, ontdekte ik toch iets wat me interesseerde en mij aanspoorde tot onderzoek.

Hieronder een kort verhaal:

Op 28 augustus 1939 werd de Nederlandse mobilisatie van leger en vloot afgekondigd, gevolgd door de afkondiging van de staat van oorlog op 1 september 1939. Het verdere verloop tot (en met) de Tweede Wereldoorlog is genoegzaam bekend en valt buiten het kader van de titel van dit verhaal.

De mobilisatie van onze troepen had tot gevolg dat het afvaardigen van contingenten van onze krijgsmacht naar de Vierdaagse in Nijmegen was uitgesloten. De voorbereidingen voor deze 30e Vierdaagse 1940 waren al in volle gang. Ondanks pogingen, na de meidagen 1940, om de Vierdaagse doorgang te laten vinden werd op 16 juni 1940 definitief besloten hiervan af te zien.

Nood-Vierdaagse.

In overleg met de Vierdaagse commissie werd door de Rotterdamse Wandelsport Vereniging (R.W.V.) een Nood-Vierdaagse georganiseerd op 15-16-17-18 augustus 1940. Door de Nijmeegse organisatie, het Nijmeegsch Wandel Verbond, werden de Rotterdamse deelnemers gemachtigd om de eerste drie dagen in Rotterdam te lopen te weten de 15-20-25 kilometer. De laatste (4e) dag, de 30 km, werd te Nijmegen gelopen, waartoe ca. 700 deelnemers uit Rotterdam per speciale trein in Nijmegen arriveerden. De finale intocht was in het Goffertstadion.

Herinneringskruis.

De finalisten ontvingen het hierboven afgebeelde herinneringskruis:

Voorzijde: vierarmig kruis links en rechts geel geëmailleerd met daarop de cijfers 15 en 25. Boven en onderarm groen geëmailleerd met daarop de cijfers 20 en 30 km. In het midden een medaillon met de letters NWV (Nijmeegsch Wandel Verbond) waaromheen “NOOD-VIERDAAGSCHE”
Keerzijde: vlak, met een verdiept medaillon waarin de tekst:”NIJMEGEN / AUGUSTUS / 1940”. Op de onderste arm “KON. BEGEER / VOORSCHOTEN”

Materiaal: Verzilverd brons.
Afmeting: 25,5x31,6mm
(Gemeten incl. oog), dikte 2,8 mm.
Lint: lichtgroen geel, 20 mm breed.

Hoe verliep het verder met onze wandelsport?

Op 16 juli 1941 werd in opdracht van de Commissaris-generaal van het Veilig-heidswezen (SS Gruppenfuhrer Rauter) onder andere bepaald dat “het houden van marschen in gesloten colones of waarbij de deelnemers zijn gekleed in uniforme kleding tot 1 september 1941 zijn verboden”.

Op 16 september 1942 werd op grond van de verordening van de Rijkscommissaris tot herordening van de niet-commerciële verenigingen van 28 februari 1941 aan leidende organisaties voor de door hen beoefende tak(ken) van sport en nog niet waren aangesloten, dit binnen 20 dagen te doen en binnen een week na afloop van genoemde termijn te berichten dat aansluiting heeft plaatsgevonden.

Op 17 september 1942 bepaalde de Secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming o.a. dat sportwed-strijden, demonstraties enz. door niet aangesloten organisaties en verenigingen verboden zijn.

Op 4 maart 1943 werd door de Rijksgevolmachtigde voor de Sport een aantal mededelingen tot beperking in het sportleven bekend gemaakt.

Op 1 mei 1943 werd door het ingestelde politiestandrecht afgekondigd dat o.a. “gedurende het van kracht zijn van het afgekondigde politiestandrecht geen sportwedstrijden mogen worden gehouden”.

De dag daarop volgde een publicatie met 35 doodvonnissen, waarvan 20 reeds voltrokken.

De dagen van onze opvattingen betreffende sport en in het bijzonder de Vierdaagse, waren de komende twee oorlogsjaren voorbij.

Een heel verhaal rond een bescheiden kruisje, dat later model stond voor het versiersel van de Avond-Vierdaagse in Nijmegen.

Bronnen:

Jan Cottar “Op gouden voet”, uitgegeven KNBvLO, 1966.
“De wereld wandelt”, uitgegeven KNBvLO, 1991.
“Op goede voet”, losse nummers, uitgegeven door de KNBvLO.
Keesings Historisch Archief, delen 1939-1943.

 


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: