slagerijKlaassen

Rund-, Kalfs- Varkens- Slagerij A. Klaassen Hatertscheweg 175

Collectie: Steve Smith (toegevoegd 31-05-2019)

Heeft U herinneringen aan deze zaak, laat het ons weten!

terug

Reactie 0:

Steve Smith, 31-05-2019: winkelboekje slagerij Klaassen
Reactie 1:

Rob Essers, 02-06-2019: Staat op of in het winkelboekje nergens vermeld wanneer het gedrukt of gebruikt is? Het vijfcijferige telefoonnummer 22562 dateert uit 1939. De straatnaam Hatertscheweg is in de loop van 1947 stilzwijgend gewijzigd in Hatertseweg.

hergebruikt?
Als ik het goed zie, staat op het etiket: "postzegels van / Anton van Kalmthout." Mogelijk gaat het om dezelfde Anton van Kalmthout die in 1947 slaagde voor het eindexamen Gymnasium, afdeling A, op het Canisius College (bron: De Gelderlander, 16 juni 1947).
Reactie 2:

Steve Smith, 03-06-2019: Het boek bevat inderdaad een Nederlands postzegel collectie. Voor zover als ik kan zeggen het meeste vanaf eind jaren 30. Wij begrijpen niet hoe deze boek is in Engeland terecht gekomen. Mijn opa is nooit in Nederland geweest.
Hier is een van de paginas van het boek. De postzegel linksonder dateert uit 1906. Daarboven van 1940. De Zuid-Afrikaans zegel is van 1935 en de Kinderzegel 1939.

Redactie: Dat is inderdaad raadselachtig! We veronderstelden dat je een (familie)band met Nederland hebt, omdat je in het Nederlands schrijft. Is dat dan een Googlevertaling?
Zijn er pagina's in het boekje waarop iets anders dan postzegels te zien is?
Steve: Nee wij hebben geen familieband met Nederland, Ik heb een tijdje in Nederland gewoont in de jaren 90 vandaar dus kan ik (slecht) Nederlands schrijven.
Zo ver als ik weet zijn er alleen postzegels in het boek. Ik heb het niet geheel gezien omdat het in bezit is van mijn vader. Hij woont in Engeland en ik in Spanje. Ik zal het aan hem vragen.
Reactie 3:

Arjen W. Kuiken, 03-06-2019: Als Rob Essers gelijk heeft, gaat het hier om Toon van Kalmthout (1928-2007). De latere directeur “Wetgeving en Juridische Zaken” op het ministerie van Onderwijs. Toon van Kalmthout woonde voor en tijdens de oorlog in Gennep (Noord-Limburg). Zijn vader was daar belastinginspecteur. Hij reisde elke dag met de stoomtram van Gennep naar Nijmegen, waar hij studeerde aan het Canisius College. In 1947 behaalde hij daar zijn diploma.
In 2003 schreef hij het aangrijpende verhaal over Selly Andriesse, het meisje dat ook vaak met dezelfde stoomtram naar Nijmegen reisde en die hij wel eens een beetje plaagde door aan haar pijpenkrullen te trekken. Plotseling was ze er niet meer . . .

Misschien is het mogelijk de postzegels in het boekje te bekijken of er ook zegels zijn die in Gennep zijn afgestempeld?
Reactie 4:

Steve Smith, 03-06-2019: Bedankt voor de informatie. Ik zal kijken of er zegels van Gennep bij zijn.
Weet u mischien of Toon van Kalmthout nog familie heeft daar?
Reactie 5:

Steve Smith, 04-06-2019: Rob Essers: u heeft hele goeden ogen. Het boek is van Anton van Kalmthout te Gennep geweest. Nu moet ik alleen achter zien te komen hoe het in bezit van mijn opa is gekomen. Als iemand mij kan helpen om in kontact met zijn familie te komen, graag.

Er zijn inderdaad postzegels afgestempeld in Gennep:

Reactie 6:

Arjen W. Kuiken, 04-06-2019: Anton (Toon) van Kalmthout werd geboren op 9 december 1928 te Sneek. Hij was de oudste zoon van Marinus van Kalmthout (1893 – 1976) en Anna Motké (1892 – 1965).
Het gezin van Kalmthout bestond in totaal uit 6 personen. Vader Marinus, moeder Anna en de kinderen Anton, Anke (Vught 1930 - ? ), Mies (Vught 1932 - ? ) en Thomas (Gennep 1935 - ? ).
Vader Marinus van Kalmthout was van beroep Inspecteur der Belastingen. Dit beroep bracht met zich mee dat er van tijd tot tijd een wijziging van standplaats plaats vond. Zo werd hij in december 1933 overgeplaatst van Vught naar Gennep.
In Gennep woonde het gezin aan de Heijenscheweg 82d (op 3 april 1941 werd het huisnummer veranderd in 88) op de zgn. Logterheuvel.
Anton van Kalmthout trouwde met Riet van den Haak (1929 – 1998). Het echtpaar kreeg 4 kinderen (3 meisjes en 1 jongen). Een van de meisjes verongelukte op tragische wijze op 10 jarige leeftijd.
Anton van Kalmthout overleed op 1 oktober 2007, 78 jaar oud. Hij ligt begraven, samen met zijn vrouw en dochtertje, op het kerkhof van Hazerswoude-dorp.

Postzegelalbum
Hoe kwam het postzegelalbum in Engeland terecht? Een simpel antwoord. Misschien is het zo gegaan. Namelijk: Door een Brits militair in 1945 “gevonden” in het huis aan de Heijenscheweg en meegenomen naar Engeland.
De bevolking van Gennep was in december 1944 op last van de bezetter geëvacueerd. Daarna was het vrij spel in Gennep, eerst nog korte tijd voor de bezetter en na de bevrijding in februari 1945, ruim 2 maanden lang voor de Britse troepen. Pas rond half mei 1945 keerden de eerste bewoners terug in de stad.
Reactie 7:

Rob Essers, 05-06-2019: Uit de spelling van handgeschreven adres "Heijenseweg 88 / Gennep" leid ik af dat het boekje na de inwerkingtreding van de Wet van 14 februari 1947, houdende voorschriften met betrekking tot de schrijfwijze van de Nederlandsche taal, nog door Anton van Kalmthout werd gebruikt als postzegelboekje. De veronderstelling dat het in 1945 door een Britse militair is meegenomen naar Engeland, lijkt mij niet juist.
Reactie 8:

Mark van Loon, 05-06-2019: Rob, Anton van Kalmthout kan deze 'moderne' schrijfwijze al voor de oorlog gebruikt hebben. Zie bv. Wikipedia over de spelling-Marchant die op 1 september 1934 op de Nederlandse scholen werd ingevoerd.
Reactie 9:

Steve Smith, 05-06-2019: Arjen W. Kuiken: Wat betreft het postzegel collectie I denk dat u enigzins gelijk heeft.
Met the bevrijding van Gennep in 1945 'Operation Veritable' waren ook het 53rd (Welsh) Infantry Division van het Britse leger (mijn familie komt uit zuid Wales). Helaas kunnen wij geen enkele verband vinden tussen onze familie en deze leger eenheid.
Het lijkt mij dat voor een jongetje van 16 een postzegel collectie een 'prized possession' zou zijn en dus zou hij het met hem meenemen tijdens de evacuatie. Het is natuurlijk ook mogelijk dat wanneer Toon naar het klooster ging in 1947 dat hij het boek aan zijn broer Thomas gaf. Ik zal kijken of ik kan zien van welke datum het meest recente zegel is.
Ik las in het dagboek van Thom van Kalmthout (geschreven in 2005), die helaas in 2016 is overleden, dat zij vaak ruilden met soldaten voor chocola en sigaretten en dat zij ook erg vriendelijk waren met een Britse Sergeant genoemd Samuels.
Reactie 10:

Arjen W. Kuiken, 05-06-2019: In reactie 4 vraagt Steve Smith zich af of Anton van Kalmthout daar (Gennep) nog familie heeft. Ik neem aan dat deze vraag voortkomt uit de wens om eventueel contact te leggen met deze familie. Zoals in reactie 6 gezegd, het echtpaar van Kalmthout had 4 kinderen. Om privacy redenen lijkt het mij niet verstandig verdere aanvullende gegevens over de familie openbaar te maken. Als Steve Smith dat wenst kan hij met mij contact opnemen via Noviomagus.

Redactie: contactgegevens zijn uitgewisseld.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.