rapportAntoniusschool

rapport St. Antoniusschool I Groenestraat 227


Een schoolrapport zoals er wel meer zijn vergeven. Met mooie cijfers, dat wel. Het vreemde is het opschrift 'Antoniusschool I Groenestraat 227'. Dat was het adres van de St. Jansschool! De Antoniusschool lag aan de Verlengde Groenestraat en begon in 1970 als Doornroosje aan een nieuw leven.

Peter van Trappen schrijft: "Ik heb in 1969-70-71 in klas 1,2 en 3 gezeten op de Antoniusschool I op de Groenestraat 227. Naast de school in het gebouwtje zat een kleding expeditie bedrijf.
In klas 1 heb ik Juffr Hopmans gehad. Statige dame met een stola. In klas 2 Juffr Mies Dekkers. In klas 3 Juffr van de Raadt.
Met zoeken op internet kom ik alleen de St. Jan school tegen maar geen Antoniusschool!!!
Er moet dus een naamsverandering zijn geweest voor 1969."


Is er een verhuizing geweest, of een naamsverandering, of is er iets anders aan de hand?

Reactie 1:

Rob Essers, 03-10-2013: In het adresboek van 1968 staan de volgende scholen:

St. Antoniusschool I, Verl. Groenestraat 22, Hoofd: C. A. M. Kokke (tijd.), Tijgerstraat 191.
St. Antoniusschool II, Bisonstraat 3, tel 50130; Hoofd: J. J. H. Gilissen, Groenestraat 32, tol. 50738.
(...)
St. Jansschool I, Groenestraat 227; Hoofd: P. J. A. Jans (Wnd.), Hazenkampseweg 267, tel. 50686.

Het eerstvolgende en tevens laatste digitaal beschikbare is het adresboek van 1971. Daarin zijn de namen van de scholen weggelaten.

Mogelijk hangt de naamswijziging samen met het feit dat de St. Antoniusschool I ophield te bestaan. Op 7 juli 1970 verhuisde Doornroosje naar het voormalige schoolgebouw aan de Verlengde Groenestraat (vanaf 1980: Groenewoudseweg). Mogelijk zijn de St. Antoniusschool I en de St. Jansschool samen verder gegaan onder de naam St. Antoniusschool I op het adres Groenestraat 227. De St. Antoniusschool I had immers een betere naam dan de St. Jansschool.

Reactie 2:

Fri Beenakkers, 10-01-2014:
Ik heb ook op de St. Antoniusschool gezeten.
Ik kwam in de eerste klas te zitten bij juffrouw Kievit, maar met Kerst werd de klas overgenomen door dhr. A. Theloesen. Dat was schooljaar 1953 - 1954. Het hoofd der school is dan dhr. J.J.H. Gilissen. Het adres is Verlengde Groenestraat 22. Zo staat het ook op al mijn rapporten. In de tweede klas heb ik wederom dhr. A. Theloesen. De derde klas krijg ik dhr. W. Binnendijk en zit ik in een houten schooltje aan de Bisonstraat 3. Daar krijg ik nog steeds de rapportkaart van de St. Antoniusschool I; wij heten dan St. Antoniusschool II. In mijn doublure jaar van de derde ( 1956 - 1957) krijg ik les van dhr. S. Verstegen.
Het vierde jaar dhr. A.M.G. van Hees (1957 - 1958).
Vervolgens dhr. Arts in de vijfde klas; een opmerkelijk fijne onderwijzer! In die tijd werd aan het einde van de vijfde klas een voorselectie gemaakt voor het vervolgonderwijs. De ambachtsschoolleerlingen (het is een jongensschool) komen in klas 6A te zitten; de MULO leerlingen gaan naar de 6B klas en de besten naar 6C.
In schooljaar 1957 - 1958 is men zeer druk met de bouw van een nieuw schoolgebouw (het tegenwoordige HAZESPRONG). In 1958 - 1959 mag ik daar eindelijk de lessen volgen. Maar .... omdat ik in de 6B klas kom te zitten, moet ik schooljaar 1959 - 1960 terug naar de Verlengde Groenestraat 22. Niet bij dhr J.J.H. Gilissen, want hij wordt hoofd op de St. Antoniusschool II in de Bisonstraat. Waar ook 6A en 6C blijft. Ik kom bij dhr. Toon van Leeuwen te zitten.

Hier een kopie van mijn rapport, dat getekend is door dhr. A.M.G. van Hees, maar die ik waarschijnlijk zeer kort gehad heb! Zo kort dat ik me dat niet eens meer kan herinneren!
Met vriendelijke groet, Fri Beenakkers

Weet u meer? REAGEER, we maken graag gebruik van uw verhaal.

terug

Reactie 3:

Ton Toonen, 26-03-2018: Binnen de groep van de aspirant-MULO-gangers, klas 6B, was ook weer een onderverdeling gemaakt. Want iedereen wilde natuurlijk bij voorkeur naar dat mooie, nieuwe gebouw van de Pius XII-MULO aan de Akkerlaan, maar daar was niet voor alle gegadigden plaats. Daarom was bepaald dat de jongens met de beste cijfers -ik denk voor het Toelatingsexamen- als eersten het recht hadden om naar de Pius XII-MULO te gaan. De tijd, waarover ik spreek, is eind jaren '50, naar mijn beste herinnering.
(De klassen 1 t/m 5 had ik doorlopen op de lagere school aan de Schoolstraat, maar ter voorbereiding op de MULO ging ik voor het 6e leerjaar naar de St. Antoniusschool -klas 6B- aan de Verlengde Groenestraat, waarvan meester A.A. van Leeuwen Hoofd werd, na het vertrek van meester Gilissen naar de Bisonstraat).

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: