Singendonck

Akte Singendonck 1634

Mijn naam is François Dierckxsens woon in Schoten buurt Antwerpen.
In het archief te Antwerpen vond ik een notarisakteakte van notaris Ketgen 'Ten versuecke van Benjamin Singendonck borger tot Nimmeghen'. Het gaat hier om de verkoop van 21 ossen waarvan één ziek op de markt te Lier door Dierick Diericxssen knecht, aan Franchois Hoefnagel beenhouwer te Borgerhout. Getuige in deze akte is Hendrick Clappers ook burger van Nijmegen.
Nu had ik eens graag geweten wat het beroep van deze Benjamin Singendonck was en wat het verband is tussen deze Benjamin Singendonck en deze Dierick Diericxssen en of deze laatste een Nijmegenaar of een Antwerpenaar was en hoe hij in Lier terecht kwam. Voor mij is het tenslotte ook een raadsel waarom deze akte te Antwerpen opgesteld werd.
Graag had ik op deze vragen een antwoord.
Dank bij voorbaat,
François Dierckxsens


(toegevoegd 22-04-2013)

Kunt u François helpen? REAGEER, we maken graag gebruik van uw verhaal.

Reactie 1:

François Dierckxsens, 23-04-2013: Ondertussen heb ik ook verder gezocht en heb in het boek Kapitale Ossen enkele stukjes gevonden die de link tussen Nijmegen en Lier bevestigen. Ik ben ook nog van plan om naar het archief te Lier te gaan om de veetafels verder te bestuderen.

[..]In 1309 werd de handel in vet rundvee in Brabant nader gereguleerd met de verlening van een privilege door hertog Jan II van Brabant aan de nabij Antwerpen gelegen stad Lier. Dit privilege hield in dat alle kooplieden van het hertogdom die ossen, koeien of ander vee wilden verkopen, deze naar de Lierse markt moesten brengen.
[..]Lier zou nadien tijdens de expansiefase van de Deens-Hollandse ossenhandel een belangrijke rol spelen als markt voor de in de noordelijke en noordoostelijke gewesten geweide ossen.

[..]Overigens lijkt de inning van de gelden door de Lierse tafeliers in die periode niet in de haak te zijn geweest. In de jaren '50 beklaagden kooplieden uit verschillende Noord-Nederlandse gewesten zich bij de Staten-Generaal over de in de oorlog ingestelde 'onbehoorlijke proceduren van de Lierse tafeliers, die eruit bestonden dat zij de aankoopbedragen die zij van de kopers hadden geïnd, zes of zeven maanden lang niet aan de verkopers uitbetaalden en er dan bij uitbetaling ook nog een te hoog percentage van inhielden. Zo hadden in februari 1655 alleen al de Nijmeegse kooplieden nog ƒ 40.000,- uit de in de slachttijd te Lier verkochte ossen tegoed. Ook kooplieden uit Gelderland en andere provincies hadden vorderingen van wel 'eenige tonnen gouts'. De kooplieden wilden dat verkopen door de Lierse veetafel weer werden afgehandeld zoals tijdens het Twaalfjarig Bestand en eisten voldoening van de uitstaande schuld.253

[..]Noot 253. ARA, Staten-Generaal, dl I, inv.nr 131, resolutie d.d.08/03/1655. Lintelo, residerende te Mechelen en Singendonck uit Nijmegen werden met de commissie belast aartshertog Leopold over de misstanden te informeren: ARA, Staten-Generaal, dl I, inv.nr 131, resolutie d.d. 12/03/1655.

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: