Schapenfonds

briefkaart Schapenfonds

Een kaart uit 1935 gericht aan het Vleesch-Export-Bureau (Afdeeling Uitkeeringen Schapenfonds).

Collectie: Theo Phoelich (toegevoegd 24 oktober 2010)

Waartoe diende dit fonds? Laat het ons weten, we maken graag gebruik van uw verhaal.

Reactie 1:

Sjaak Rutten, 21-12-10: Een schapenfonds is een potje met geld, verkregen door heffingen op het slachten en exporteren van schapen door veehouders.
In het begin van de vorige eeuw waren schapenfondsen wijd verbreid over heel Nederland. Eigenlijk was het een soort vroege vorm van assurantie. Schapenhouders sloten zich aaneen en betaalden per geslacht/geŽxporteerd schaap een kleine premie. Die werd in het schapenfonds gestort, een soort assurantiekantoor bij calamiteiten. Als bij een verenigingslid een schaap kwam te overlijden dan kreeg men een uitkering uit het fonds. 
Vaak was zoín fonds op een of andere manier gelieerd aan de (Hervormde) kerk, zoals bijvoorbeeld in Alphen aan den Rijn. Kennelijk was er ook in Nijmegen in 1935 al zoín soort fonds. En de boekhouding verliep dan via het decentraal administratiekantoor in Nijmegen: het Vleesch-Export-Bureau in de Lange Burchtstraat.
In het midden van de 20e eeuw verdwenen deze fondsen allemaal of gingen op in andere vormen van verzekeringen. 

In de huidige tijd bestaat nog wel een iets ander soort schapenfonds (en ook fondsen voor andere soorten slachtvee), beheerd door het Productschap voor Vee en Vlees (PVV). Deze organisatie voert collectieve taken uit voor de sectoren varken, rund, kalf, schaap/geit: werk dat voor elke ondernemer in de bedrijfstak van belang is en dat niet door individuele bedrijven of brancheorganisaties kan worden opgepakt.
In het bestuur van het PVV zitten werkgevers en werknemers uit alle schakels uit de verschillende sectoren. Samen stellen zij vast welke activiteiten het PVV uitvoert.
Omdat dit werk voor de hele bedrijfskolom in de sector wordt gedaan, is het belangrijk dat elke veehouder via de heffing naar verhouding meebetaalt. De heffing wordt geÔnd bij de slacht of export van dieren. Naast de genoemde heffingen betalen bedrijven in de (rood)vleesindustrie en de vleeswarenindustrie nog een heffing aan het PVV. Deze heffing is gebaseerd op de loonsom (vleesindustrie) of omzet (vleeswarenindustrie).

Bron: diverse digitale krantenarchieven en de website van het PVV

Reactie 2:

Hans Kremer, 02-11-2017: Vanwaar die associatie met de Hervormde Kerk?

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: