PolisERK

Polis ERK
Kwam op het internet een oude affiche van de “Eerste Roomsch-Katholieke Levensverzekering-maatschappij” gevestigd te Nijmegen aan de Nassausingel no 3 tegen. Niks bijzonders zou je zeggen maar interessanter wordt het als je daar ook nog eens een originele polis van 5 september 1921 bij hebt; een overblijfsel uit Rijke Roomsche Leven wellicht? Let vooral op de uitkering bij overlijden! Deze maatschappij is in 1964 opgegaan in een onderneming die V.V.V. heette en uiteindelijk bij “Amev Leven” terecht gekomen. Zou iemand mij kunnen vertellen wat de afkorting H.H.D.D.H.H. betekent die in de polis voorkomt?
Collectie Jan van Ooijen (toegevoegd 17 augustus 2009)
Heeft u antwoord op Jan's vraag of een andere aanvulling? Laat het ons weten, we zijn benieuwd naar uw verhaal.

Reactie 1:

Sjaak Rutten, 17-08-2009: De vraag bij de polis ERK van vandaag.
Deze afkorting is het meervoud van ZDH, Zijne Doorluchtige Hoogheid. Het zijn meerdere bisschoppen dus HHDDHH betekent Hunne Doorluchtige Hoogheden

Reactie 2:

Maarten Tromp, 18-08-2009: Wat betreft de polis “Eerste Roomsch-Katholieke Levensverzekering-maatschappij”: zou H.H.D.D.H.H. niet kunnen betekenen: Hunne Doorluchtige Hoogheden? In titulatuurlijsten worden bisschoppen weliswaar aangeduid met Hunne Hoogwaardige Excellenties of Monseigneurs, maar misschien wist de opsteller van de polistekst het ook niet precies.

Reactie 3:

Rob Essers, 18-08-2009: Z.D.H. = Zijne Doorluchtige Hoogheid. Het meervoud hiervan is Hunne Doorluchtige Hoogheden. Dat wordt niet afgekort tot H.D.H., maar aangeduid met H.H.D.D.H.H. (een vergelijkbare verdubbeling treedt op bij H.H. = Heiligen, als meervoud van H. = Heilige, en bij M.M.H.H. = Mijne Heren, als extra meervoud van M.H. = Mijne Heren).

Kennelijk is de "Eerste Roomsch-Katholieke Levensverzekering-Maatschappij, gevestigd te Nijmegen, opgericht onder de hooge goedkeuring van het doel door Hunne Doorluchtige Hoogheden de Bisschoppen van Nederland".

Reactie 4:

Jan-Karel van der Schoot, 19-08-2009: De oplossing voor H.H.D.D.H.H.: Hunne Doorluchtige Hoogwaardigheden, de gebruikelijke aanduiding voor het gehele episcopaat. De steeds dubbele letters vormen een meervoudsaanduiding.

Met vriendelijke groet,

Jan-Karel van der Schoot, Archiefmedewerker Katholiek Documentatie Centrum

Reactie 5:

Tineke Beukering, 23-08-2009: Wat leuk om die oude verzekeringspolis van de ""ERK "te zien. Ik heb heel wat van die polissen in handen gehad, alleen van latere datum [ca.1953 / 1956 ]
In die tijd werkte ik op de afdeling Administratie. Behalve de "ERK" was er ook nog een "protestantse afdeling: "Vitalis" en "Fiducia" voor de brandschade.
Bij de fotoreportage uit mijn familiealbums staat ook nog een oude foto van de "ERK" Nassausingel 3

Reactie 6:

Henk Kersten, 27-12-2009: In de nalatenschap van mijn vader vond ik van dezelfde maatschappijen nog enkele polissen:

Reactie 7:

Ron Castelijns, 28-12-2010: Ik heb ook 2 dergelijke polissen; één uit 1916, de ander uit 1920, op naam van mijn moeder. Beide polissen in mooi gotisch lettertype.

Ik kon niet nalaten de ASR, die deze polissen overnam, te vragen hoe het nu zat met de in totaal 4 heilige missen die beloofd worden op de polis.

Het is duidelijk: de ASR bidt niet.

Reactie 8:

Rudie Luiken, 31-12-2010: In de tekst staat dat de E.R.K. is opgegaan in de verzekeringsmij. V.V.V. Dat is niet juist. Dat moet zijn de V.V.M. De aan de E.R.K. gelieerde Schadeverzekeringmij. Fiducia ging over naar de A.V.S. Later zijn beide verzekeringmaatschappijen opgegaan in resp. Amev Levensverzekering en Amev Schadeverzekering. Meer recent werd het Fortis ASR en de huidige naam is ASR Verzekeringen.

Reactie 9:

Paul Hardeman, 11-03-2014: Leuk, een paar zijn er nog door mijn opa (A.F.L. Merx) ondertekend.
Reactie 10:

P.J.M. van Tol, 06-02-2015: Mijn naam is Peter Van Tol Ik heb een levensverzekering van de jaren 1944 en 1947 Agentschap nr 619.
Kan U mij vertellen of wat de status is van deze polissen?
Reactie 11:

J.M. Vis-Janzing, 05-04-2016:

bovenstaande levensverzekering is de polis van mijn overleden man, Marinus Maria Vis. Hij is geboren op 17-08-1929 en 17-12-2012 overleden in Culemborg.
Graag zou ik als weduwe het bedrag aan mij uitbetaald zien.
met vriendelijke groeten J.M. Vis-Janzing

Redactie: deze vraag kan het best gesteld worden aan verzekeraar A.S.R. als opvolger van E.R.K. Hun website is https://www.asr.nl. Succes!
Reactie 12:

Nel Winkelman, 28-01-2021: mijn vader Wilhelmus Winkelman en zijn broer Mathias Winkelman waren begin jaren 1950 te Rotterdam werkzaam bij e.r.k.-vitalis-fiducia. Dat Nijmegen dit nog bestaande gebouw als hoofdkantoor had, was ons in het grote gezin duidelijk.
Ik vond een verhaal over 1944 in het boek van Paul Klinkenberg.
Mijn vraag is: waren medewerkers en personeel van e.r.k.-vitalis-fiducia te Nijmegen die werkzaam waren in Rotterdam (mijn vader en zijn broer), tevens verbonden met de Rotterdamse Bank in Nijmegen??
Paul Klinkenberg: Nel Winkelman doelt op het boek Bezet, bevrijd & geplunderd. Daarin staat het verhaal beschreven van de beroving vd Rotterdamsche Bankvereniging aan de Mariënburg op 21 sept. ’44. Er is mij geen link bekend tussen deze Bankvereniging en ERK-Vitalis-Fiducia.
Reactie 13:

Frans van Laanen, 29-01-2021: Ik ben ook in het bezit van een zelfde polis van honderd gulden, en een van driehonderd gulden. Deze worden uitbetaald na overlijden.
Bij Ardanta kunnen zij u verder helpen. Tel.053-2662002.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: