Festklange

Holländische National - Festklänge

(MARCHE TRIOMPHALE)
für Orchester componirt und arrangirt
für das
PIANO-FORTE
und hochachtungsvoll zugeeignet
der
SOCIETÆT "BÜRGERLUST"
in
Nijmwegen
von
GUSTAV RIEGER,
Musikdirector.
MAINZ,
Druck von C.E. Hickethier.

Collectie: Paul van Dinteren (toegevoegd 15-10-2016)

Heeft U informatie over componist, compositie of de gelegenheid waarvoor het gemaakt is, laat het ons weten!

terug

Reactie 0:

Paul van Dinteren, 15-10-2016: Muziekstuk Festklänge
Reactie 1:

Rob Essers, 15-10-2016: In een bericht over de Nijmeegse kermis in de PGNC van 12 oktober 1859 staat:
"In de Sociteit Burgerlust werden dagelijks door de Crefelder Capelle, onder directie van den heer G. Riege, Matinées en Soirées musicales gegeven. Dat deze muziek zeer in den smaak viel, getuigde het groote gezelschap aldaar telkens vereenigd, zoodat de ruime zalen dikwijls veel te klein waren. Trouwens de uitvoering van de zoo wel gekozen muzijkstukken liet niets te wenschen over, en telkens mogt de directeur de ondubbelzinnigste bewijzen van goedkeuring ontvangen. Ook de beide bals waren zeer bezocht, en alles werkte zamen om het genoegen der leden en hunne dames te bevorderen."

Uit een bericht in het Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad van 22 juni 1860 blijkt dat de Crefelder Capelle onder directie van de heer Gustav Rieger stond. Met G. Riege wordt kennelijk Gustav Rieger bedoeld.
Reactie 2:

Rob Essers, 16-10-2016: Gustav Rieger (1848-1905)
Elders wordt Holländische National-Festklänge toegeschreven aan "Rieger, Gustav 1848-1905". De juistheid van de gegevens uit de Virtual International Authority File moet worden betwijfeld. De Crefelder Capelle die in Burgerlust optrad, stond in 1859 onder leiding van een andere Gustav Rieger dan de latere orgelbouwer; zie www.rieger-orgelbau.com.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: