Favoriet

Visitekaartje Sigarenmagazijn De Favoriet Oude Heesselaan 111
Uit de tijd dat mijn ouders een sigarenzaak hadden (vanaf 1939).
Zie ook papieren zakje en pandfoto.

Collectie Henry Artz (toegevoegd 24 januari 2010)
Heeft u herinneringen aan deze zaak? REAGEER, we maken graag gebruik van uw verhaal.

Reactie 1:
Rob Essers, 12-07-2011: De schrijfwijze van de straatnaam op het visitekaartje is opmerkelijk. In het raadsbesluit d.d. 9 juli 1924 staat de naam Oude Heesschelaan. Ik ga ervan uit dat dit visitekaartje na 1 mei 1947 gedrukt is. Toen trad namelijk de Wet voorschriften schrijfwijze Nederlandsche taal (Stb. 1947, H 92) in werking.

Een formeel besluit om bestaande namen aan te passen aan deze wet ontbreekt, maar in de loop van 1947 worden straatnamen in registers en overzichten van huisnummers steeds vaker geschreven volgens de nieuwe spellingregels. De naam Oude Heesschelaan wordt stilzwijgend gewijzigd in Oude Heselaan.

Dit is weliswaar de meest gangbare nieuwe schrijfwijze, maar ook Oude Heesselaan (zoals op het visitekaarte) en Oude Heeselaan komen voor. Aan de verwarring komt pas een einde als de gemeenteraad op 15 juni 1966 de naam wijzigt in Eerste Oude Heselaan en Tweede Oude Heselaan.
Met vriendelijke groet,
Rob Essers

terug

Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: