MarketGarden1989 index
Herdenking Market Garden 1944-1989
Heeft u herinneringen aan dit item? REAGEER , wij maken graag gebruik van uw verhaal.
MarketGarden1989.jpg
Bovenstaatnde medaille is uit de collectie van Peter Kuipers.
Dezelfde afbeelding vinden we op twee penningen van Theo Phoelich:
Reactie 1:

Jan Th.A.E. Roelofs, 01-09-09: Het betreft hier een herdenkingspenning voor Market Garden die werd uitgereikt aan de veteranen die Nijmegen bezochten in 1989 en 1994. Die van 1989 is er ook in goud(kleurig) met aan de achterzijde niet F 4,50 maar 45. Waarschijnlijk de prijs waarvoor ze toen te koop waren. Ook in 2004 is de voorzijde met aangepast jaartal nog eens gebruikt als draagmedaille aan een zwart-roodlint, geslagen bij W. van Veluw bv te Zeist. De achterzijde is glad. Ik heb beide munten in mijn bezit.

Reactie 2:

Henny Meijer, 12-02-11: Medailles Veteranen-medailles Market Garden Nijmegen. 1984-2005

Ter gelegenheid van 60 jaar Bevrijding hebben verschillende comités zich weer ingespannen om Tweede Wereldoorlog veteranen en weduwes van de in die periode in Nederland omgekomen militairen en hun begeleiders/verzorgers uit te nodigen voor een verblijf in Nederland. In het jubileumjaar1995 waren dat er 20.000, voornamelijk Canadezen.

Na het succes van 1995 dacht men dat het wel de laatste keer zou zijn dat zo massaal de bevrijding werd herdacht in het bijzijn van Oud-Bevrijders, doch voor mei 2005 werden er weer plannen gemaakt en werden toch weer ca. 3000 Oud-Bevrijders begroet, waaronder ca. 1500 Canadezen.
Ook in 2005 werden Herinneringsmedailles uitgereikt aan de deelnemers, waarover nogal negatief werd bericht in de pers over de beschikbaarheid en de kosten ervan.

Het vieren van de bevrijding en het herdenken van de gevallenen werd en wordt niet louter nationaal georganiseerd. Er wordt wel eens gesteld dat de Canadezen Nederland voor 2/3 deel hebben bevrijd, doch dat betekent ook dat andere nationaliteiten de Canadezen in 1945 hebben geholpen (Britten, Polen en Fransen) terwijl andere delen van Nederland vanaf september 1944 een half jaar eerder werden bevrijd door Amerikanen, Britten, Polen en Canadezen.
Bevrijding vieren is dan ook meer lokaal, waarbij Eindhoven jaarlijks op 18 september wel het meest imposante Bevrijdingsdefilé organiseert, die door het 5 mei defilé in Wageningen geëvenaard zo niet qua media-aandacht verdrongen werd, terwijl in Oosterbeek jaarlijks de meest massale herdenking plaatsvindt.
In mijn woonplaats Venray wordt sinds 1984 jaarlijks een Herdenking georganiseerd, waarbij Britse gasten aanwezig zijn. Dit wordt in Grave jaarlijks op 17 september georganiseerd.
Doch in de meeste plaatsen wordt de Bevrijding net als in Apeldoorn eens in de vijf jaar gehouden (b.v. in Overloon, Nijmegen, Breda) en in nog veel meer plaatsen in Zuid-Nederland.
Ook in deze plaatsen zijn soms Herinnerings-medailles aan de bezoekende Bevrijders uitgereikt, waarvan ik er enkelen in mijn bezit heb, doch waarover helaas nog geen kompleet overzicht kan worden gegeven.
Voor verzamelaars zijn deze Herinnerings-medailles niet zo gemakkelijk te vinden om de simpele reden dat de Geallieerde Bevrijders dezen koesteren en soms wel overwaarderen/van mening zijn dat zij door de Nederlandse regering werden uitgereikt.
Dat is niet altijd zo doch de aanwezigheid van regeringsvertegenwoordigers, leden van het Koninklijk Huis, Burgemeesters geven grond aan deze indruk.
De Bevrijders dragen deze medailles op hun blazer op de rechter borst of links, onder de officiële onderscheidingen en zonder kennis van zake blijft men het onderscheid duister.

De Erasmuspenning.
Bij de 40e Herdenking van de Bevrijding in 1984 werd door de Nederlandse regering uit erkentelijkheid een penning aangeboden aan alle Geallieerde Bevrijders, die voor deze herdenking in Nederland op bezoek kwamen.
Op het bijbehorende document van het Ministerie van Buitenlandse Zaken werd gesproken over “een Erasmus medaille voor Geallieerde Oorlogs-veteranen, ter herinnering aan de Geallieerde Invasie en gevechten in Nederland veertig jaar geleden” Het document verklaart wie Erasmus was, de meest geschoolde humanist van zijn tijd en was de auteur van vele werken en schreef regelmatig ten dienste van de vrede. Het besluit met de vertaling van de Latijnse tekst op de keerzijde: “Standvastigheid betekent niet altijd hetzelfde zeggen, doch altijd blijven volhouden in het zelfde”.


De Erasmuspenning 1984.

Voorzijde: 
het borstbeeld van Erasmus met het omschrift: 
DECIDERIVS-ERASMUS -ROTTERODAMUS. *MCDLXVI MDXXXVI*
De datums zijn gescheiden door een vrouwen-figuur, naar links kijkend)
Keerzijde: een schrijvende hand waarover het opschrift: NON / EST / CONSTANTIA / SEMPER / EADEM / LOQVI / SED / SEMPER / EODEM / PERTENDERE
Materiaal: brons. Afmeting: 50 mm diameter.
Geproduceerd door Koninklijk Begeer bv Voorschoten.

Uit eigen ervaring heb ik geconstateerd dat de uitreiking plaats vond aan de kassa bij het Airborne Museum, Oosterbeek en het Bevrijdingsmuseum, toen in Nijmegen.
Het is mij niet bekend of deze penning ook in 1985 werd uitgereikt, noch de gemaakte of uitgereikte aantallen. Evenmin is mij de naam van de ontwerper bekend.
De Erasmuspenning was in 1984 niet te koop zoals ik zelf heb kunnen vaststellen.
Het werd door de Bevrijders betreurd dat de penning niet aan een lint werd gepresenteerd om gedragen te kunnen worden.

Spanningsveld tussen Bevrijders.
Er bestaat een groot spanningsveld tussen de behandeling van en aandacht voor oud-militairen van de Britse 1e Britse Airborne Divisie, die in september 1944 acht dagen bij Arnhem dapper hebben gevochten en jammerlijk zijn verslagen en de andere oud-militairen van de Geallieerde troepen, die hebben deelgenomen aan Market Garden. Vooral de frequente Koninklijke aandacht (Koningin Beatrix, Koningin Elisabeth, Prins Charles) voor de Oosterbeek herdenking resulteert in gemengde gevoelens. Openlijk worden zij door hun landgenoten, die niet in de pan zijn gehakt, bekritiseerd als “Loosers”, die de naam Bevrijder niet verdienen.
Als Nederlander sta je dan gênant te luisteren als een Veteraan van de Polar Bears (49th Division) beweert dat hij erbij was toen zij in april 1945 Arnhem bevrijdden en niet de mannen van hun 1e Airborne Divisie, die door de Arnhemmers op alle manieren onacceptabel worden voorgetrokken bij het jaarlijkse eerbetoon!

Market Garden.
Dit ongenoegen door verschil in erkenning is de kern voor de beslissing om in 1988 een Stichting “Market Garden Veterans Association” op te richten door de Britse oud-militairen Charles Reeves, George Drinkwater, Davie Dobson (Nijmegen), en Gerry Halfwerk met het doel om eenmalig 200 Market Garden Veterans op kosten van de stichting naar Nijmegen te brengen om zodoende de GRONDTROEPEN, die altijd vergeten waren te eren. Dit plan werd met succes uitgevoerd in 1989 bij de 45e herdenking van de Bevrijding van Nijmegen, waarbij niet minder dan 1200 Britse Market Garden veteranen aanwezig waren. Ook van het eenmalige plan kwam niets terecht omdat dit werd herhaald in 1994, 1999 en in 2004.
Omdat bij deze gelegenheden Herinnerings-medailles werden uitgereikt aan de genoemde veteranen volgt hier een opsomming van deze “Nijmeegse Herinneringsmedailles”, die werden ingesteld door genoemde stichting doch namens de Nijmeegse burgemeesters Dales, d’Hondt en ter Horst werden opgespeld. Omdat in september 2004 ook medailles werden uitgereikt in Grave en in Venray, waarbij ik zelf als gids van 45 Britse bezoekers getuigen van mocht zijn, worden deze eveneens in dit artikel opgenomen. De waardering voor dit herinneringsmetaal, soms erg goedkoop uitgevoerd, is bij de oud-bevrijders enorm, vandaar dat in mei 2005 in Venray nogmaals een Herinneringsmedaille werd uitgereikt, die ik zelf mocht uitkiezen en mocht bestellen.


Herdenkingmedaille Nijmegen 1988

Voorzijde: De zeven bruggen, die door de geallieerden zijn veroverd met de molen, de tulp en klomp als symbool voor Nederland. Tussen deze bruggen de tekst “MARKET / GARDEN” Hieromheen het omschrift: “NETHERLANDS / SEPTEMBER 1944”
Keerzijde: het plan Market Garden van Montgomery om van Valkenswaard tot Apeldoorn op terukken en zo Duitsland binnen te vallen.
Lint: gedrukt kunststof folie, breed 31,5 mm met zeven gelijke banen groen, oranje, blauw, wit, rood, zwart, lichtblauw. (Lichtblauw en groen zijn de kleuren van Operation Market Garden.
Rood-wit-blauw de kleuren van zowel de Geallieerden als de Nederlandse Strijdkrachten.
Oranje voor alle verzetsstrijders).
Materiaal: licht brons, 35 mm diameter, met typische Britse “suspender” voor de lintbevestiging
Vervaardigd door W. van Veluw bv Zeist.
Ontworpen door Charles Reeves, President van de Stichting Market Garden Veterans Association.
Door genoemde stichting uitgegeven en de eersten werden opgespeld door burgemeester Ien Dales van Nijmegen aan 1200 Veteranen in 1988.

Herdenkingspenning Nijmegen 1989.
Bij de 45e Herdenking van Operatie Market Garden in 1989 gaf de Stichting een Herinneringspenning uit als herinnering voor de aanwezige Market Garden Veteranen. 
Voorzijde: de landkaart met de rivieren en kanalen waar Market Garden zich afspeelde, waarop een symbolische pijl. Hierover een brug waaronder het opschrift: “1944 / 1989”. Het omschrift luidt: “MARKET GARDEN”
Keerzijde:Schaduw van een vliegtuig en de bovenaanzichten van een parachutist, een tank en een Jeep. Het opschift: 45 met daarnaast de initialen DJH van de stempelmaker.
Materiaal: brons, 38 mm diameter.
Vervaardigd door W. van Veluw bv, Zeist.


De Herdenkingspenning Nijmegen 1989.

Herdenkingspenning Nijmegen 1994
Bij de 50e Herdenking van de Bevrijding van Nijmegen door Operatie Market Garden werd door burgemeester E. d’ Hondt eveneens een Herdenkingspenning uitgereikt aan de aanwezige Oud- Bevrijders.


Herdenkingspenning Nijmegen 1994.

Voorzijde: identiek aan de Herinneringspenning van 1989 met uitzondering van het opschrift:
“1944 / 1994”.
Keerzijde: Kaart van Nederland met gearceerd het gebied, waarin Market Garden plaats vond. Rechts een Britse soldaat naast een Amerikaanse soldaat, die de Nederlandse driekleur draagt, als begroeting van een dalende parachutist. Onder de parachutist het initiaal DJH
Opschrift: “50”.
Materiaal: goudkleurig glimmend brons.
Afmeting: 38 mm diameter.
Gewicht: 26 gram.
De penning is luchtdicht verpakt in een plastic doosje.
Het geheel is verpakt in een donkerblauwe cassette met aan de binnen kant van de wit beklede deksel het logo van de maker’Rijks Munt. Daaronder “UTRECHT”.

Herinneringsmedaille Nijmegen 2004
Deze Herinneringsmedaille werd uitgereikt door en namens burgemeester Mw. G. ter Horst in concertgebouw “de Vereniging” op zondag 19 september 2004, na een uitgebreid programma. In dit gebouw zaten 800 Veteranen uit Amerika en uit Groot Brittannië evenals diverse genodigden aan aan de lunch en aan het buffet. Na afloop kregen uitsluitend de Veteranen en de Oorlogsweduwen deze herinneringsmedaille. Ik was er als gids voor 45 Britten en ik heb zelf kunnen vaststellen dat er op dat moment geen uitzondering werd gemaakt.


Herinneringsmedaille Nijmegen 2004.

Voorzijde: Identiek aan de Herinneringspenning 1994, uitgezonderd het opschrift: “1944 / 2004”
Keerzijde: glad met onderaan:
“W.v. VELUW BV / ZEIST – HOLLAND”.
Geen initialen van de stempelmaker.
De medaille, afmeting 40 mm diameter, heeft een lip met gat waardoor een kleine ring, die bevestigd is aan een grotere medaille ring, aan het lint bevestigd.
Lint: zwart rood (de kleuren van Nijmegen) 32 mm breed.
De medaille werd verpakt in een plastic zakje, waarop de maker staat afgedrukt.
Voor mijn groep ontving ik de medailles, waarvoor ik eerder de namen en bijzonderheden moest inleveren. In de bus heb ik deze medailles uitgereikt.

Reactie 3:

Mario van Limburg, 16-02-11: Ik was in de jaren 80 via het Nijmeegse Rode Kruis verbonden aan de Market Garden Veteran Association, 3 bussen tot 27 bussen met veteranen uit Engeland halen en ze na een week weer veilig terug op de boot te zetten.

Ik weet dat 2 Nijmeegs-Engelse bestuursleden, Les Bernstein, George Drinkwater zich enorm ingespand hebben, om elk jaar een herinnering samen te stellen, o.a. ook een herdenkingspenning, een stenen bord, handdoeken, dekenbadge, T-shirts 2 versies overigens, ondersteund door de rest van hun bestuur Dave Dobson, Mr. Reg Cartledge, om zo de minder draagkrachtige veteranen een kans te geven 1x nog terug te keren naar Nijmegen. Daarbij geholpen door ontelbare sponsors die het elk jaar tot een succes maakten. De veteranen hebben een zee van foto's achtergelaten bij de diverse gemeentehuizen als gift.

Reactie 4:

Henk de Ruijter, 18-11-2011: Geachte heer/mevrouw, Nadat ik als zoekwoord Erasmuspenning had ingevuld kreeg ik hierover op uw site een voor mij interessant artikel over penningen die in 1984 in Nijmegen werden uitgereikt aan oorlogsveteranen. Hierop wil ik graag de volgende aanvullingen geven:
De Koninklijke Begeer heeft voor de voorzijde van de penning het stempel gebruikt dat in 1936 gemaakt was voor de penning ter herdenking van de 400ste sterfdag van Erasmus. Die penning is ontworpen door J.J. van Goor. Tussen de jaartallen is niet een vrouwenhoofd geplaatst maar het hoofd van de Romeinse god Terminus, als symbool voor standvastigheid. Voor de keerzijde van de penning heeft Begeer het stempel gebruikt uit 1969 dat gemaakt was voor de penning ter herdenking van de 500ste geboortedag van Erasmus. Deze penning is ontworpen door Joop Hekman. De penning die in 1984 namens de regering in Nijmegen werd uitgereikt, is dus niet speciaal voor deze gelegenheid ontworpen. Waarschijnlijk heeft Begeer onvoldoende tijd gehad voor een nieuw ontwerp. Verder is mij nog bekend dat op 29 april 1985 exemplaren van de Erasmuspenning in Rotterdam door premier Lubbers zijn uitgereikt aan oud-voedseldroppers in het kader van de 40-jarige herdenking van Operatie Manna.
In uw bovengenoemd artikel heeft de auteur het over een document van het Ministerie van Buitenlandse Zaken waarin de penning wordt toegelicht. Ik zou het bijzonder op prijs stellen als u, indien mogelijk -mij de volledige tekst van dit document kan laten weten.
Bij voorbaat dank en vriendelijke groet, Henk de Ruijter

Reactie 5:

Henny Meijer, 01-12-2011: Hierbij het gevraagde document:


Document behorende bij de Erasmuspenning 1984


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: