Hellewaard <= vorige |  index

fles G.D.HELLEWAARD & Co NYMEGEN-ALMELO
Deze fles kwam tevoorschijn bij recente inventarisatie van opgravingen op Kelfkensbos uit 1997.
De inhoud was naar schatting een halve liter.
Collectie Archeologisch depot (toegevoegd 30-09-2015)
Weet u meer over dit bedrijf? REAGEER, wij zijn benieuwd naar uw verhaal.
Reactie 0:

Redactie, 30-09-2015: fles Hellewaard
Reactie 1:

Gerard Damen, 02-10-2015: Betreft de fles van de :
Fa. Erven Wed. G.D. Hellewaard,
Mineraal waterfabriek en bierbottelarij,
Graafseweg 49, Nijmegen.
telefoon 08800-26670.
(Bron ptt november 1951)
Reactie 2:

Rob Essers, 05-10-2015: In de Kroniek van Nijmegen over 2001 uit het Jaarboek Numaga IL (2002) staat bij de datum 8 februari 2001: "Naar nu pas echt bekend wordt, heeft de op 2 december 2000 in de leeftijd van 94 jaar overleden Annie Hellewaard, die tijdens haar leven aan de Graafseweg woonde, bij testament 150.000 gulden nagelaten aan de gemeentelijke plantsoenendienst. 'Dat is uniek in Nederland', roepen de verzamelde notarissen in koor."

Annie Hellewaard, geb. Nijmegen 9 aug. 1906, was de laatste van de Erven Hellewaard. In het adresboek van 1968 staat zij nog vermeld als limonadefabrikante, Graafseweg 49. De firma G. D. Hellewaard & Co. is in 1903 opgericht door haar vader. Gerrit Derk Hellewaard, geb. Arnhem 26 aug. 1868, † Nijmegen 21 maart 1922, zn. van Hendrikus Antonius en Eva Catharina Meister, tr. Zwolle 10 nov. 1887 Heintje Beekman, geb. Zwolle 3 april 1864, † Nijmegen 3 sept. 1926, dr. van Lucas en Aartje van Apperlo.

G.D. Hellewaard was van huis uit wagenmaker. Hij vestigde zich op 19 september 1889 met zijn gezin vanuit Deventer aan de Daalscheweg (lees: Groesbeekschedwarsweg) in Nijmegen; zie Bevolkingsregister 1880-1890. In of omstreeks 1900 verhuisde hij naar de van Hezewijkstraat (lees: Palmstraat), maar in het adresboek 1903 staat:

"Hellewaard & Co, fabr v limonades en spuitwater, graafsche str 51 [tel.] 1067
Hellewaard (G D) wagenmaker en bierhuishouder, graafsche str 51 [tel.] 1067"

Artikel uit de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant (PGNC), 16 augustus 1903:
Limonades en Spuitwater

Bij de in alle kringen der samenleving merkbare neiging tot meerdere matigheid in het gebruik van alcoholische dranken – een onmiskenbaar gevolg van de onvermoeibare pogingen om misbruik in deze te keren – ziet men het gebruik van limonades, spuit- en mineralewateren zeer toenemen, en breidt zich diensgevolgs het aantal fabrieken, waar deze vervaardigd worden aanmerkelijk uit.
Te dezer stede werd aan de Graafsche straat no. 51 door de firma G.D. Hellewaard en Co. een dergelijke inrichting gesticht, welker fabrikaat zeer valt te loven. De verschillende limonades en andere dranken worden hier niet meer afgeleverd in de bekende kogelfleschjes, doch in flesschen met schroefsluiting, waarmede enkele buitenlandsche bronwateren een begin hebben gemaakt en wat niet zonder succes is gebleven. Behalve dat dit systeem groote waarborgen geeft voor zindelijkheid, ook met het oog op het gemakkelijker spoelen der flesschen, heeft het tevens het voordeel, dat de flesschen, nadat men er wat uitgeschonken heeft, weer dadelijk gesloten kunnen worden, zoodat de inhoud mousseerend blijft.
Velen zullen dan zeker ook eens een proefje van het fabrikaat der firma G. D. Hellewaard & Cie. willen nemen.

Op 21 oktober 1904 werd aan aan G. D. Hellewaard een Hinderwetvergunning verleend "tot het oprichten van eene door gaskracht gedreven mineraalwaterfabriek in het perceel aan de Graafsche straat No. 51 (Hatert, Sectie C, No. 1887)" (PGNC, 27 oktober 1904).
In de nieuwjaarswens voor 1904 werd G. D. HELLEWAARD & Co. aangeduid als "Mineraalwaterfabriek en Isobarometrische Bierbottelarij" (PGNC, 1 januari 1904). Een jaar later is dit laatste vervangen door "Eerste Nijmeegsche Stoom-Mineraalwaterfabriek en Isobarometrische Bierbottelarij" met de plaatsnamen Nijmegen - Almelo (PGNC, 1 januari 1905).

Almelo en compagnon
De naam van de compagnon heb ik niet kunnen achterhalen. De plaatsnaam Almelo ben ik voor het eerst tegengekomen in een advertentie van in de PGNC van 27 november 1904. Een adres en/of telefoonnummer in Almelo heb ik nergens kunnen vinden. Op 9 maart 1909 werd een Vennootschap onder firma "G. D. Hellewaard & Co.", gevestigd te Nijmegen, aangegaan door GERARD DIRK HELLEWAARD en JAN BOERSMA (PGNC, 21 maart 1909). Het doel was "het behalen van winst, door het drijven van handel in mineraalwater, likeuren, wijnen, gedistilleerd en aanverwante artikelen en het verrichten van al zoodanige handelingen, als in den ruimsten zin genomen, geacht kunnen worden tot de exploitatie eener zoodanige handelszaak te behoren". De vennootschap werd op 1 maart 1910 al weer ontbonden (PGNC, 13 maart 1910).

De laatste vermelding van G. D. HELLEWAARD & Co. met de plaatsnaam Almelo die ik heb aangetroffen, staat in de nieuwjaarswens voor 1922 (PGNC, 31 december 1921). Na de dood van G. D. Hellewaard op 21 maart 1922 wordt de firma voortgezet door de Weduwe G. D. HELLEWAARD geboren BEEKMAN. Mogelijk was zij vanaf 1903 de niet met name genoemde compagnon van de firma G. D. HELLEWAARD & Co. Na haar overlijden op 3 september 1926 wordt de mineraalwaterfabriek en bierbottelarij Fa. Erven Wed. G. D. Hellewaard geleid door de oudste zoon Lucas Hendrikus Hellewaard, geb. Amsterdam 16 aug. 1888, † Nijmegen 9 aug. 1948.

bodemvondst
Het opschrift op de fles die in 1997 op Kelfkensbos werd opgegraven, doet vermoeden dat deze vondst uit de periode 1904-1922 stamt. Het kan zijn dat de fles met schroefsluiting daarna nog een aantal jaren hergebruikt is, maar het is niet aannemelijk dat de fles gemaakt is in opdracht van de Erven Hellewaard.
Reactie 3:

Remko Hemmelder, 09-09-2021: Ik heb vandaag bij rioolwerkzaamheden in de Dasstraat een intact flesje van G.D. Hellewaard gevonden, zonder inhoud of schroefdop. Samen met groene en bruine flessen en een ENMI-fles waar de hals van kapot is.


fles met bijzondere INWENDIGE schroefdraad

Redactie: Als de flessen vooroorlogs zijn is dat bijzonder want de huizen daar zijn begin jaren 50 gebouwd. Maar het zou kunnen dat het flesje van Hellewaard nog lang is hergebruikt. Het was per slot stevig glas. Kun je meer vertellen over hoe ze in de grond zaten?
Remko: De flesjes zaten in een dumpgat, samen met wat verroeste geëmailleerde potten en pannen en ander afval. In de openbare weg, ongeveer 1,20 m diep, ongeveer voor huisnummer 6. De bruine flesjes zijn van voor 1951, hebben geen ribbels aan de onderkant.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: