Metselsteen

Emaillen bord N.V. Metselsteen

Graag deel ik een foto van een emaille bord wat ik thuis aan de muur heb hangen, het is waarschijnlijk het enige bord wat er is. Er is helaas niet veel van dit bedrijf terug te vinden, ik heb het ook al eens op faceboek gedeeld, maar daar werd ook niet veel bekend door.
Het bedrijf zat op Parkweg 100 in het pand van het voormalig Belgisch consulaat waar ook discotheek Lord Nelson in heeft gezeten. Naast dit pand zat op nummer 102 (in de voormalige garage van het Belgisch consulaat) de Parkhal van groente- en fruithandel Tappij-Gielen, daar heb ik gewerkt. Er stonden veel oude spullen van Parkweg 100 opgeslagen. Daar er verbouwd ging worden moest er ruimte komen en toen mocht ik het bord meenemen.
Het bord is 31,5 cm breed en 47,5 cm hoog
Voor de rest is er niet veel bekend van het bedrijf N.V. Metselsteen v/h Antoon Geldens. Misschien dat er na plaatsen van deze foto wat meer boven komt, het zou mooi zij wanneer er een foto zou zijn met het bord aan de gevel van het pand.

ingezonden door Danny Schoep, geplaatst 21-05-2015

Kent u dit bedrijf? Laat het ons weten, wij zijn benieuwd naar uw verhaal.

terug

Reactiepagina
Reactie 0:

Danny Schoep, 21-05-2015: Emaillen bord N.V. Metselsteen
Reactie 1:

Rob Essers, 24-05-2015: N.V. Metselsteen v/h Antoon Geldens

De N. V. "Metselsteen" tot het vervaardigen van en handeldrijven in metselstenen voorheen Antoon J. J. Geldens, te Nijmegen, is in 1924 opgericht (Stcrt. Nr. 184). Vanaf 1916 (?) werkte de oprichter blijkbaar onder zijn eigen naam. Na een statutenwijziging in 1930 droeg de vennootschap de naam N. V. "Metselsteen" v.h. Antoon Geldens, Nijmegen (De Naamlooze Vennootschap, 15 april 1930). Het bord kan dus niet gemaakt zijn voor 1930.
Antonius Jacobus Josephus Geldens, geb. Druten 28 maart 1874, directeur en oprichter N.V. Metselsteen v/h Antoon Geldens, Consul van België in Nijmegen vanaf 1924, † Nijmegen 26 aug. 1948, zn. van Nicolaas Aloijsius en Johanna Hendrika Alegonda van Lunen,
tr. 1e Brugge 21 febr. 1903 Marie Hortense Emilie Joseph Ketele, geb. Dudzeele 3 juli 1878, † Knokke 14 febr. 1913;
tr. 2e Madeleine Elvire Marie Hippolijta Ketels, geb. Brussel 7 febr. 1877, † Nijmegen 28 juli 1939, dr. van Gustaaf en Alicia Hortentia Standaert.

In het adresboek van 1920 staat: "Geldens, A. J. J., direct. steenfabr., Kronenburgers. 55. [tel.] 1772." Dit is de oudste vermelding waaruit blijkt dat hij zich in Nijmegen heeft gevestigd. Het telefoonnummer is van zijn oom A.L. Geldens, die sinds 1910 op het adres Barbarossastraat 87 (vanaf 1934: nummer 50) in Nijmegen woonde en in het adresboek ontbreekt. Zijn oom was directeur van de steenfabriek Dericks en Geldens in Druten.

De Vereenigde ceramiek-, steen- en pannenfabriek voorheen Dericks & Geldens en L. & A. Geldens, in Druten werd in 1903 opgericht met als doel "het voortzetten der zaken tot dusverre gedreven door de firma's Dericks & Geldens en L. & A. Geldens en mitsdien het fabriceeren van steenen, pannen, tegels, plavuizen en alle andere voorworpen uit kleiaarde vervaardigd, de handel daarin en het uitoefenen van het landbouwbedrijf op de gronden der vennootschap en alles wat verder in den ruimsten zin tot de exploitatie van ceramiek-, steen- en pannenfabrieken behoort. (...) Kapitaal: f 500.000, verdeeld in 100 aandeelen" (Algemeen Handelsblad, 8 oktober 1903). A.L. Geldens en A.J.J. Geldens hadden ieder 16 procent van de aandelen.

In het adresboek van 1922 staat: "Geldens, A. J. J. , steenfabrikant, Smetiusstr. 8. [tel.] 2331." In 1924 wordt hij hier bij Koninklijk Besluit erkend en toegelaten als consul van België voor de provincie Gelderland (De Gelderlander, 26 februari 1924). Uit het adresboek van 1924 blijkt dat steenfabrikant en consul zijn verhuisd naar het adres Prins Hendrikstraat 2. Hij zou hier de rest van zijn leven blijven wonen.

De N.V. Metselsteen v/h Antoon Geldens verhuist in of omstreeks 1932 naar het monumentale pand aan de Parkweg dat in 1887 werd gebouwd in opdracht van zoutzieder Johannes van Roggen (1860-1934). In december 1941 herdenkt A. Geldens zijn zilveren jubileum.
"Den jubilaris werd door het gezamenlijk personeel een portret aangeboden, geschilderd door den bekenden Nijmeegschen kunstenaar, den heer Dorus Arts.
Met speciale machtiging werd aan het personeel een maand extra-salaris geschonken."
(De Tijd, 19 december 1941).

In 1943 treedt hij terug als directeur en wordt hij gedelegeerd commissaris (Provinciale Geldersche courant / Nijmeegsche courant, 16 maart 1943). Het bericht van zijn overlijden in De Gelderlander van 27 augustus 1948 is uiterst beknopt:
A. J. J. GELDENS †
Na een korte ongesteldheid is in de leeftijd van 74 jaar overleden de heer A. J. J. Geldens, directeur en oprichter van N. V. Metselsteen v.h. Ant. Geldens. De overledene was ere-consul van België, Ridder in de Leopolds-orde en Ridder in de orde van de Belgische kroon.
De heer A. J. J. Geldens was een bekende en beminde persoonlijkheid, niet alleen in de kringen der steen-industrie, maar ook in die van het algemeen stedelijk leven.

Rond 1950 wordt de naam van de firma gewijzigd in Geldens N.V. Op basis van een aandelenruil verwerft de Verenigde Bedrijven Bredero N.V. in 1962 alle aandelen. Rond 1965 verhuist Geldens N.V. van het adres Parkweg 100 naar Smetiusstraat 8 in Nijmegen waar ook A.J.J. Geldens veertig jaar met zijn bedrijf eerder gevestigd was. In 1970 zetelde hier nog steeds de directie van Geldens N.V., groothandel in bouwspecialiteiten.
Reactie 2:

Rob Essers, 24-05-2015: Relatie tussen Antoon en Jeannette Geldens

De familienaam Geldens roept de vraag op wat de familierelatie is tussen A.J.J. Geldens en J.C.M.M. Geldens.
Joanna Cornelia Maria Margaretha Geldens, geb. Deest 5 juli 1902, politie-inspecteur, particulier secretaresse van koningin Wilhelmina, † ’s-Gravenhage 20 jan. 1999, dr. van Antonius Ludovicus en Anna Margaretha Joanna Adriana van Woesik.

De vader van Antoon Geldens en de vader van Jeannette Geldens waren broers. Maar ook via moederszijde waren zij familie van elkaar. De moeder van Antoon Geldens was de oma van Jeannette Geldens. Haar vader trouwde 1896 met een dochter uit het eerste huwelijk van zijn schoonzuster die hierdoor zijn schoonmoeder werd.
vader van Antoon
Nicolaas Aloijsius Geldens, geb. Ravenstein 1 okt. 1840, koopman, fabrikant, 1876 oprichter dakpannenfabriek Dericks & Geldens, † Druten 4 maart 1890, zn. van Antoon en Anna Gertrudis Jeurissen,
tr. Druten 27 mei 1873 Johanna Hendrika Alegonda van Lunen, geb. Druten 15 sept. 1842, winkelierster, † Nijmegen 12 aug. 1927, dr. van Adrianus en Maria Antonia Kleijnen en wed. van Jacobus van Woesik.

vader van Jeannette
Antonius Ludovicus Geldens, geb. Herpen 23 mei 1858, steenfabrikant, rentenier, † Den Dungen 22 nov. 1934, zn. van Antoon en Anna Gertrudis Jeurissen,
tr. Druten 21 mei 1896 Anna Margaretha Joanna Adriana van Woesik, geb. Druten 17 nov. 1869, † ’s-Hertogenbosch 22 maart 1950, dr. van Jacobus en Johanna Hendrika Alegonda van Lunen.

Jeannette Geldens heeft bijna 20 jaar bij haar ouders op het adres Barbarossastraat 87 (vanaf 1934: nummer 50) gewoond. Vanaf 1918 woonde het echtpaar Van Hoof-Herfkens op nummer 89 (vanaf 1934: nummer 48). De geboorte van haar buurjongen Jan Jozef Lambert van Hoof op 7 augustus 1922 zal haar niet zijn ontgaan.

Jan van Hoof verhuisde toen hij een jaar of vijf was met zijn ouders naar Museum Kamstraat 64. Vanaf 10 augustus 1943 tot aan zijn dood op 19 september 1944 woonde hij officieel op het adres Hooidonk C. 31 (huidige nummer 4) in Den Dungen (zie www.oorlogsdodennijmegen.nl). Op dit adres woonde de jongste broer van Jeannette Geldens.
Johannis Ludovicus Josephus Geldens, geb. Nijmegen 27 maart 1913, tuinder, † Den Dungen 7 nov. 1983, zn. van Antonius Ludovicus en Anna Margaretha Joanna Adriana van Woesik,
tr. Den Dungen 31 okt. 1942 Henrietta Wilhelmina Smits, geb. Den Dungen 2 jan. 1915, † ald. 15 maart 2007, dr. van Joannes en Jacoba Ondersteijn.

Het is niet waarschijnlijk dat Jan van Hoof hem nog als buurjongen kende. Mogelijk heeft Jeannette Geldens een bemiddelende rol gespeeld.
Reactie 3:

Danny, 27-05-2015: Beste Rob,
Dank je wel voor je reacties, wat een info! Mooi ook om te lezen dat dhr Geldens ook het belgisch consulaat was. Hopelijk heeft iemand nog een foto van het pand waarop ook het bord te zien is.
Reactie 4:

Laurens A. ten Horn, 31-05-2015: Antoon Geldens was een broer van mijn grootmoeder van moeders zijde (Maria Geertruida Louisa Geldens, geb. te Druten 25-8-1876, overl. Nijmegen 11-9-1957). Hierbij een foto van Antoon op zijn bidprentje en de lofrede die daarop staat afgedrukt.

Binnen de familie gold 'Oom Antoon' vooral als een deftig man met stijl en decorum.

Over zijn jonge jaren is het volgende overgeleverd. Na de dood van zijn vader Nicolaas Geldens in 1890, de oprichter van Dericks en Geldens, werd het bedrijf met vaste hand verder geleid door zijn weduwe. Het bedrijf had behalve de fabriek in Druten ook een steenfabriek in Nieuwpoort in België aan de rivier de IJzer in West-Vlaanderen. Om dat bedrijf te leiden stuurde de weduwe Geldens haar zoon Antoon samen met haar schoonzoon Johannes Cornelis Renckens (geb. Schiedam 24-3-1872, overl. Nijmegen 22-11-1956; mijn grootvader) daarheen. Dat moet rond 1901 geweest zijn (J.C. Renckens en M.G.L. Geldens trouwden op 15-1-1901 in Druten; hun eerste kind Cornelia Johanna Margaretha Allegonda Maria Renckens (Ela) werd geboren in Nieuwpoort op 26-1-1902; ook mijn moeder, Johanna Louisa Geertruda Maria Renckens (Jeannette), is in Nieuwpoort geboren, op 4-3-1903). Enkele jaren later werd een van de twee directeuren uit Nieuwpoort naar Druten terug geroepen omdat hij daar nodig was. De heren werd zelf de keus gelaten wie van de twee. Omdat Antoon getrouwd was met een Belgische is toen mijn grootvader met zijn gezin naar Druten verhuisd en bleef Antoon in Nieuwpoort achter.

Het ligt voor de hand dat Antoon ergens rond de Eerste Wereldoorlog naar Nederland is teruggekomen; zijn kinderen zijn allen in België geboren (de laatste in 1909). Nieuwpoort heeft midden in de frontlijn gelegen en van de fabriek was na de oorlog niets meer over. Enkele foto's in het familiealbum, genomen in 1925, laten een overgroeide ruïne zien met een enkel muurtje en een grote kapotte stoomketel.
De ervaring met de fabriek in Nieuwpoort moet Antoon goed van pas zijn gekomen bij de oprichting van zijn eigen steenfabriek.

J.C. Renckens is later met zijn gezin naar de Kronenburgersingel in Nijmegen verhuisd. Hij was mede-oprichter en directeur van het gemeenschappelijk verkoopkantoor voor de gezamelijke steenfabrikanten 'Waalsteen'. Nadat de huizen aan de Kronenburgersingel in september 1944 waren platgebrand, hebben hij en zijn vrouw vele jaren gewoond op de eerste verdieping van Prins Hendrikstraat 2, het woonhuis van Antoon Geldens.

De gegevens die Rob Essers heeft verzameld vullen de genealogie van de Geldens prima verder aan. Mooi werk! Naar aanleiding van de onderzochte relatie tussen Antoon Geldens en Jeannette Geldens: die rare, moeilijk te doorgronden constructie met moeders, groot- en schoonmoeders, werd in de familie wel aangeduid als 'het raadsel van Nijmegen' (dit naar aanleiding van een soortgelijk geval op een schilderij in het gemeentehuis).

Laurens A. ten Horn, 31-5-2015
Reactie 5:

Anton de Vilder, 08-09-2015: Leuk om bovenstaande geschiedenis te lezen. Het klopt met de bevindingen die ik zelf heb gedaan naar de geschiedenis in Ramskapele (Nieuwpoort).
Mijn grootvader Antoon Joling was architect te Amsterdam en heeft voor Geldens en Renckens gebouwd te Nieuwpoort (Briqueteries Tuileries et Ceramiques, système Geldens). Maar ik weet niet precies wat. Er was veelvuldig contact, zo kan ik opmaken uit oude notitieboekjes. Daarin staat ook vermeld waar ze elkaar altijd troffen. Namelijk in Hotel "Breydel-De Coninck". Zo heb ik ook schetsen gevonden van een catalogus die hij kennelijk ontworpen heeft voor het systeem Geldens. Ook heb ik aantekeningen gevonden over Brussel. Hadden ze daar kennelijk ook iets? Ik lees dat de heer Ten Horn nog beschikt over familiealbums uit de Nieuwpoortse tijd. Zouden wij in contact kunnen komen met elkaar? Daar moeten zaken in te vinden zijn, zoals bv opening fabriek etc. Ik hoor graag.
Reactie 6:

Jan Deloof, 18-10-2015: Onze heemkundige kring Amantine rondt een publicatie af over onder meer de dakpannenfabriek die Antoon Geldens in 1910 oprichtte in Knokke-Zwevegem (samen met onder meer Ernest Dumolin, die zou uitgroeien tot de peetvader van alle pannenbakkerijen in het Kortrijkse. Door de dood van zijn eerste vrouw in 1913 en door de Eerste Wereldoorlog is Antoon Geldens in 1914 naar Nederland teruggekeerd (pas in 1919 officieel uitgeschreven). We hebben nog meer gegevens beschikbaar.
Reactie 7:

Gijs Hoefnagels, 15-11-2015: Alicia L.J.M. Geldens (23-12-1909 - 25-03-2000) is mijn oma en het vierde en laatste kind van mijn overgrootvader Antoon Geldens. Ze trouwde met Antoon G.H. Kersten (08-05-1908 - 27-08-1985) en ze hebben samen 6 kinderen grootgebracht (waarvan mijn moeder Elisabeth Kersten het vijfde kind is) te Valkenswaard op Luikerweg 100. Mijn opa Antoon Kersten was sigarenfabrikant van Willem II sigaren, opgericht door zijn vader Hendrikus Kersten (17-10-1882 - 05-03-1960). Ik vond onlangs deze foto van mijn overgrootvader Antoon Geldens (in zijn consul-kostuum naar ik aanneem).
Reactie 8:

Maddy Geldens, 28-11-2015: Mijn vader is Paul Geldens (20-05-1906 - 10-06-1956), zoon van Anton Geldens. Hij was gehuwd met Adrienne van Gorp (03-09-1911 - 14-11-2004).
In 1949 zijn wij vanuit Nijmegen naar Utrecht verhuisd en hebben lang aan het Wilhelminapark gewoond. In Montfoort stond een steenfabriek die mijn vader tot zijn dood beheerde.
Mijn grootvader kan ik nog goed herinneren. We kwamen dikwijls op bezoek bij hem in de Prins Hendrikstraat 2, hoek Oranjesingel, waar hij met zijn dochter Marthe woonde.

Het emaillen bord wat hier getoond wordt is ontworpen door mijn vader Paul Geldens. Wanneer precies, weet ik niet maar ik denk dat dit zeker voor de oorlog moet zijn geweest. Heb nog een kaft van een dossier met hetzelfde embleem. Hij kon zeer goed tekenen.

Ben zeer benieuwd naar verdere resultaten; altijd leuk om wat meer van je familie te weten te krijgen.
Marie-Madeleine Geldens (05-05-1942)
Reactie 9:

George Snijder, 08-12-2015: In 1921 levert de scheepsbouwwerf Boot in Leiden vier schepen af voor N.V. Waalsteenhandel v/h L.P.J. Geldens uit Utrecht en wel vier gelijke motorschepen genaamd Waalsteenhandel I t/m IV. De gegevens van de schepen komen uit de administratie van de Scheepsmetingsdienst, in dit geval het district Den Haag. De schepen zijn ca. 35 meter lang en hebben een laadvermogen van 203 ton.
Ludovicus Petrus Joseph Geldens (Druten, 19/5/1882), zoon van Nicolaas Aloijsius Geldens en Johanna Hendrika Allegonda van Lunen trouwt 8/2/1906 met Johanna Maria Wilhelmina Meulevelt. Bij zijn huwelijk staat hij te boek als baksteenfabrikant.

Waalsteenhandel I: vaart nog als vrachtschip Zwartewater
Waalsteenhandel II: vaart als vrachtschip Condor. De Waalsteenhandel II staat bij de registratie door de Scheepsmetingsdienst op naam van L.P.J. Geldens en P. de Graaf.
Waalsteenhandel III: lot is onbekend, vaart in 1977 als Fourage IV
Waalsteenhandel IV: ligt als woonschip in Leeuwarden genaamd Fourage

Ik zou graag meer informatie over het gebruik van de schepen hebben en een foto van de schepen toen ze voor Geldens voeren. Indien gewenst heb ik meer technische info van de schepen en de overige details van de scheepsmetingen.
Reactie 10:

Bart Oostindie, 08-10-2016: Hallo Danny, fraai bord. Heb het inderdaad nog nooit eerder gezien terwijl ik al zo'n 30 jaar verzamel dus ik denk dat het inderdaad de enige is. Mijn verzameling staat op www.emaillebord.com
Reactie 11:

Philibert van den Bosch, 17-03-2018: ik heb precies de afbeelding van het emaillebord op het briefpapier en de enveloppen van Antoon Geldens in bezit. Mijn grootvader verzorgde het drukwerk. In reliëfdruk.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: