bordOnsBelang

bord Ons Belang

Heeft u herinneringen aan dit item? Laat het ons weten, wij zijn benieuwd naar uw verhaal.

Ik heb een platelen wandbord uitgegeven ivm het 20 jarig bestaan van "Ons Belang". Weet iemand wat "Ons Belang" was of herkent u het logo, een hand met takjes?
Collectie Theo Phoelich

ONS BELANG VVV 1911 1931 VVV NIJMEGEN

Reactie 1:

Sjaak Rutten, 16-11-09: Ons Belang was de naam van de Bond van Vereenigingen van Vertegenwoordigers van Verzekeringsmaatschappijen en Ziekenfondsen in Nederland. 

Op 16 juli 1931 vierde de afdeling Nijmegen haar 20-jarig bestaan met de organisatie van een landelijke congres in de foyer van Concertgebouw De Vereeniging. Een dag later deed De Gelderlander het volgende verslag: 

"De foyer droeg een jubileumfeestversiering en was goed half negen geheel gevuld met leden van Ons Belang uit alle deelen des lands. De Vereenigingsband de 'Goldstars' luidde den avond in met muziek. Dan sprak de heer Wim Benda, voorzitter der jubileerende Nijmeegsche vereeniging ... Spr. herinnerde aan de oprichters der afdeeling o.a. de heeren Müller, Van Wijk, Alstadt en Bijlart en bood aan de dames der twee aanwezige pioniers, de heeren J.H. Bijlaart (sic!) en H.J. Ham rozen aan etc. etc."

Reactie 2:

Rob Essers, 16-11-09: In 1931 werd het 20-jarig bestaan herdacht van de vereniging 'Ons Belang', de Nijmeegse afdeling van "den Bond van Vereenigingen van Vertegenwoordigers van Verzekeringsmaatschappijen en Ziekenfondsen in Nederland 'Ons Belang' – kortweg de V.V.V.V.V.V."

In De Gelderlander van 17 juli 1931 wordt daarvan op pagina 6 uitgebreidverslag gedaan.

terug

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: